250 samorządowców dyskutowało w Toruniu o tym, jak być miastem przyszłości

250 samorządowców dyskutowało w Toruniu o tym, jak być miastem przyszłości

Informacja prasowa. Warszawa, 5 czerwca 2017 r.

Toruński Dwór Artusa przez dwa dni gościł przedstawicieli Samorządu z całej Polski. Inteligentne miasta i aktywność obywatelska to niektóre z zagadnień Konferencji „Miasto dla Mieszkańców”, którą honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Konferencję zorganizowała firma Asseco Data Systems, która dostarcza jednostkom samorządowym kompleksowe oprogramowanie OTAGO,  wspomagające pracę urzędów. Corocznie spotkanie jego użytkowników w osobach prezydentów, burmistrzów, dyrektorów i kierowników wydziałów jednostek miejskich to okazja wymiany doświadczeń i dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami. Tegoroczną, VIII już edycję Konferencji otworzył Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, który podkreślił wyzwania tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, związanej z cyfrową rewolucją i rozwojem nowoczesnych technologii. W naszych samorządach nie tylko nie unikniemy spotkania z jej produktami, ale jesteśmy mocno zainteresowani szybkim wdrożeniem u siebie inteligentnych rozwiązań technologicznych – powiedział Prezydent.

Prezes Asseco Poland SA Adam Góral i Prezes Zarządu Asseco Data Systems SA Andrzej Dopierała, którzy wraz z nim otwierali spotkanie, podkreślali znaczenie, jakie mają rozwiązania tzw. Smart City w rozwoju współczesnych miast. – Inteligentne rozwiązania to duże wyzwanie, ale to dobry kierunek do budowania przyszłości administracji – stwierdził Andrzej Dopierała.

Prelegenci, między innymi z Warszawy, Gdańska, Szczecina i Zabrza, przedstawiali stosowane w ich miastach sposoby nowoczesnego zarządzania poszczególnych obszarów administracyjnych, takich jak budżet miasta, budżet partycypacyjny, transport miejski czy gospodarka odpadami. Rozmawiano także o budowaniu strategii społeczeństwa informacyjnego. W podsumowującym wystąpienia panelu dyskusyjnym zwrócono uwagę, że Smart City to nowa filozofia funkcjonowania urzędów, która kładzie duży nacisk na efektywność działań. Uczestnicy mówili o tym, jak ważne jest włączenie się mieszkańców w proces decyzyjny włodarzy oraz wspólną odpowiedzialność za funkcjonowanie miejsca, w którym żyją.  Słuchanie obywateli i dobra komunikacja to także element „smart” w procesie budowania inteligentnych miast – stwierdzili Samorządowcy.

Drugi dzień konferencji odbył się pod znakiem zagadnień transformacji cyfrowej, dofinansowania z funduszy unijnych oraz europejskiego prawodawstwa mającego zastosowanie w administracji samorządowej. Omawiane wcześniej tematy rozwinęły zajęcia warsztatowe.

Do zobaczenia za rok!

 

Asseco Data Systems SA

Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems SA produkuje i rozwija rozwiązania informatyczne dla sektora  Administracji Terenowej i firm leasingowych, dostarcza infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno  z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

 

Kontakt dla prasy:

Ewa Balicka-Sawiak

Rzecznik Prasowy Asseco Data Systems
tel. kom.: 508 002 009
e-mail: ewa.balicka@assecods.pl