250 samorządowców dyskutowało w Toruniu o tym, jak być miastem przyszłości

250 samorządowców dyskutowało w Toruniu o tym, jak być miastem przyszłości

Informacja prasowa. Warszawa, 5 czerwca 2017 r.

Toruński Dwór Artusa przez dwa dni gościł przedstawicieli Samorządu z całej Polski. Inteligentne miasta i aktywność obywatelska to niektóre z zagadnień Konferencji „Miasto dla Mieszkańców”, którą honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Konferencję zorganizowała firma Asseco Data Systems, która dostarcza jednostkom samorządowym kompleksowe oprogramowanie OTAGO,  wspomagające pracę urzędów. Corocznie spotkanie jego użytkowników w osobach prezydentów, burmistrzów, dyrektorów i kierowników wydziałów jednostek miejskich to okazja wymiany doświadczeń i dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami. Tegoroczną, VIII już edycję Konferencji otworzył Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, który podkreślił wyzwania tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, związanej z cyfrową rewolucją i rozwojem nowoczesnych technologii. W naszych samorządach nie tylko nie unikniemy spotkania z jej produktami, ale jesteśmy mocno zainteresowani szybkim wdrożeniem u siebie inteligentnych rozwiązań technologicznych – powiedział Prezydent.

Prezes Asseco Poland SA Adam Góral i Prezes Zarządu Asseco Data Systems SA Andrzej Dopierała, którzy wraz z nim otwierali spotkanie, podkreślali znaczenie, jakie mają rozwiązania tzw. Smart City w rozwoju współczesnych miast. – Inteligentne rozwiązania to duże wyzwanie, ale to dobry kierunek do budowania przyszłości administracji – stwierdził Andrzej Dopierała.

Prelegenci, między innymi z Warszawy, Gdańska, Szczecina i Zabrza, przedstawiali stosowane w ich miastach sposoby nowoczesnego zarządzania poszczególnych obszarów administracyjnych, takich jak budżet miasta, budżet partycypacyjny, transport miejski czy gospodarka odpadami. Rozmawiano także o budowaniu strategii społeczeństwa informacyjnego. W podsumowującym wystąpienia panelu dyskusyjnym zwrócono uwagę, że Smart City to nowa filozofia funkcjonowania urzędów, która kładzie duży nacisk na efektywność działań. Uczestnicy mówili o tym, jak ważne jest włączenie się mieszkańców w proces decyzyjny włodarzy oraz wspólną odpowiedzialność za funkcjonowanie miejsca, w którym żyją.  Słuchanie obywateli i dobra komunikacja to także element „smart” w procesie budowania inteligentnych miast – stwierdzili Samorządowcy.

Drugi dzień konferencji odbył się pod znakiem zagadnień transformacji cyfrowej, dofinansowania z funduszy unijnych oraz europejskiego prawodawstwa mającego zastosowanie w administracji samorządowej. Omawiane wcześniej tematy rozwinęły zajęcia warsztatowe.

Do zobaczenia za rok!

 

Asseco Data Systems SA

Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH-Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems SA produkuje i rozwija rozwiązania informatyczne dla sektora  Administracji Terenowej i firm leasingowych, dostarcza infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno  z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

 

Kontakt dla prasy:

Ewa Balicka-Sawiak

Rzecznik Prasowy Asseco Data Systems
tel. kom.: 508 002 009
e-mail: ewa.balicka@assecods.plSzanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI