Asseco i Związek Polskiego Leasingu podsumowali rok 2019 w sektorze leasingu

Asseco i Związek Polskiego Leasingu podsumowali rok 2019 w sektorze leasingu

Paweł Barchwic, Wiceprezes Asseco Data Systems podsumował miniony rok w branży leasingowej z punktu widzenia rosnącej potrzeby cyfryzacji poszczególnych jej aspektów. Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL-u nakreślił trendy i wyzwania stojące przed branżą leasingową w Polsce na najbliższe lata. Punktem wyjścia prognoz na kolejne miesiące był najnowszy raport ZPL. Zaprezentowana prognoza wyników branży leasingowej wskazała, że choć w 2019r. firmy leasingowe mogą udzielić łącznego finansowania o wartości 78,8 mld zł, zauważalne było tegoroczne wyhamowanie po 6 latach intensywnego rozwoju rynku.

Związek Polskiego Leasingu zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope – organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Asseco Data Systems dostarcza systemy informatyczne do 70 proc. firm zrzeszonych w ZPL.