Author: damian.sokolowski

ENGIE EC Słupsk w ramach współpracy z Asseco Data Systems uruchomiło elektroniczne biuro obsługi klienta (eBOK). Tym samym umożliwiona została zdalna wymiana informacji między Spółką a jej klientami. Wprowadzono zdalny dostęp do wskazań z urządzeń pomiarowych oraz elektronicznego wykazu faktur za usługi ciepłownicze świadczone przez...

Pandemia i praca zdalna znacząco utrudniły papierowy obieg dokumentów w firmach. Umowy, faktury czy dokumentacja pracownicza wymaga uzyskania podpisów, co nierzadko przy przejściu  na pracę zdalną powoduje opóźnienia oraz nieplanowane koszty. W sytuacji, gdy możliwości bezpośredniego kontaktu są ograniczone, coraz więcej organizacji poszukuje rozwiązań, które...

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE) to największa międzynarodowa konferencja w Europie poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym e-podpisowi, a także elektronicznej identyfikacji oraz bezpieczeństwu cyfrowemu. Temat przewodni tegorocznej edycji to „E-identyfikacja i usługi zaufania przyszłością gospodarki cyfrowej”. Wydarzenie odbędzie się w formule...

Asseco Data Systems we współpracy z operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępniło platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”. Do I edycji programu przystąpiło 14 nowych uczelni. Rozwiązanie zostało wdrożone m.in. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i Politechnice...

Asseco Data Systems, jako pierwsza firma w Polsce, zintegrowało usługę kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego z nowo audytowaną usługą kwalifikowanej konserwacji. Umożliwi to klientom dodatkowe zabezpieczenie podpisanych i opieczętowanych dokumentów elektronicznych w długim okresie z dostosowaniem do wymogów formalno-prawnych. Jednocześnie usługa konserwacji gwarantuje utrzymanie i stałą...

Asseco Data Systems i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisały porozumienie o współpracy. Będzie ona obejmowała realizację projektów naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych oraz informatycznych, jak również kooperację w zakresie realizacji prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich, przewodów doktorskich w obszarze informatyki oraz przy realizacji doktoratów wdrożeniowych....

Asseco Data Systems zakończyło modernizację systemu informatycznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Chełmie. W ramach współpracy został wdrożony m.in. eBOK, czyli elektroniczne biuro obsługi klienta. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań usprawniono komunikację z odbiorcami usług świadczonych przez MPGK, a sprawy bieżące mogą być załatwiane za...

Asseco rusza z kolejną odsłoną kampanii #BiznesBezPapieru, której celem jest zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie cyfryzacji biznesu. Jako lider cyfryzacji w Polsce, Asseco pokazuje, jak efektywnie przenosić tradycyjne procesy biznesowe do świata online. W ramach kampanii uruchamia serwis biznesbezpapieru.pl z praktyczną wiedzą na temat digitalizacji....

RCI Leasing przy wsparciu Asseco wdrożyło pierwsze procesy paperless. Spółka oferująca usługi finansowe z zakresu branży motoryzacyjnej umożliwiła swoim klientom otrzymywanie, m.in. e-faktur. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniu dostarczonemu przez Asseco Data Systems. Celem RCI Leasing jest prowadzenie biznesu bez papieru w tym możliwość wysyłki w...

W ramach współpracy pomiędzy Asseco i Republiką Togijską, powstała spółka Cyber Defense Africa (CDA), która oferuje usługi CERT (Computer Emergency Response Team). Jej główną misją jest wsparcie jednostki CERT.tg, która odpowiada za ochronę togijskiej infrastruktury krytycznej, firm, administracji i obywateli przed zagrożeniami cybernetycznymi. Dodatkowo za...