Author: Ewa Balicka-Sawiak

Asseco Data Systems rozpoczęło współpracę z firmą Unit4. Kwalifikowany podpis elektroniczny został zintegrowany z platformą TETA, która zapewnia obsługę firmowych procesów HR. E-podpis wyeliminuje konieczność drukowania i ręcznego podpisywania dokumentów pracowniczych i ułatwi pracę działów HR w warunkach pracy zdalnej. To pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie...

Stworzona przez Asseco Data Systems aplikacja mobilna dla pasażerów ułatwi korzystanie z transportu miejskiego na Śląsku. Rozwiązanie udostępnione przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię  umożliwia zakodowanie biletu na karcie za pomocą własnego smartfona. Mobilny ŚKUP pomoże  ograniczyć konieczność bezpośredniej obsługi klienta i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.  Z nowego...

Ciągłość procesu edukacyjnego w sytuacji, gdy nie jest znany termin wznowienia zajęć dydaktycznych, jest dziś największym wyzwaniem polskich uczelni. Asseco Data Systems we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”. Uczelnie, które przystąpią do programu...

Nazwa.pl, największy dostawca usług hostingowych w Polsce, docenił działania Asseco Data Systems na rzecz poprawy jakości Internetu przyznając mu tytuł Eksperta Innowacji. Asseco zostało wyróżnione za dostarczane przez markę Certum certyfikaty SSL, które wykorzystują zaawansowany algorytm kryptograficzny. Zadaniem certyfikatów SSL jest zapewnienie poufności, prywatności i integralności...

Asseco wdroży w Urzędzie Miasta Oleśnicy zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie podległe mu jednostki. Projekt usprawni zarządzanie miastem i pozwoli na wdrożenie e-usług miejskich dla mieszkańców. Kompleksowy projekt informatyczny przewiduje wdrożenie kompatybilnego i stanowiącego zintegrowaną całość systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Jednostek Budżetowych wraz...

5 grudnia 2019 r. w Regent Warsaw Hotel wspólnie z członkami Związku Polskiego Leasingu (ZPL), w przedświątecznej atmosferze podsumowaliśmy miniony rok. Partnerem spotkania był Obszar Oprogramowania dla Finansów Asseco Data Systems, który jest czołowym dostawcą rozwiązań IT dla polskiego sektora leasingowego. Paweł Barchwic, Wiceprezes Asseco Data...

W dniach 4-6 grudnia 2019 w Białowieży odbyły się obrady Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). W spotkaniu wzięło udział 150 przedstawicieli uczelni z całego kraju. W tym wyjątkowym wydarzeniu, jako jedyny przedstawiciel spoza świata nauki, wzięło udział Asseco Data Systems. Powołana...

Rzeszów będzie pierwszym polskim miastem, które wprowadzi wizyjny monitoring stanu wolnych miejsc parkingowych. Cała strefa płatnego parkowania będzie objęta systemem zbierającym i analizującym dane na temat parkujących tam pojazdów. Informacje o stanie wolnych miejsc będą udostępniane poprzez interaktywne tablice oraz mobilną aplikację dla mieszkańców. Tak...

Asseco Data Systems zostało wybrane na wykonawcę samorządowego projektu „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” (CUMP). Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej i polega na wdrożeniu systemów informatycznych, które usprawnią komunikację z Urzędem na danym terenie. Głównym celem projektu CUMP jest większa efektywność samorządów w...