Oprogramowanie dla biznesu

Cichy pomocnik w akcji – CoreLEO

 

W pracy każdego z nas znajdziemy czynności, które są realizowane według z góry określonych reguł i muszą być powtarzane według określonego harmonogramu. I czy jest to weryfikacja zdolności kredytowej klienta, kontrola kompletności dokumentów, czy przygotowywanie faktur, mają jeden ostateczny cel: zapewnić należytą obsługę klienta. Jednakże bez względu jak pasjonujące są to działania i jaką wagę mają w procesie firmy, przy n-tej realizacji chcemy zawołać „Czemu, czemu to znowu się dzieje?”, zaczynamy marzyć, aby ktoś wyręczył nas z ciągłego stukania w te same klawisze.

Naprzeciw tym wszystkim rutynowym czynnościom realizowanym w systemie LEO lub systemach satelitarnych wychodzi CoreLEO, którego jedynym zadaniem jest bycie „cichym użytkownikiem”, który bez narzekania będzie wykonywał wszystkie te irytująco powtarzające się zadania, jedynie informując nas, że proces został zakończony o wcześniej przewidywanej porze.

 

CoreLEO jest wielowątkowym systemem automatyzującym wykonywanie procesów biznesowych w obszarze leasingu. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o najnowsze technologie platformy Java Enterprise Edition. System został przystosowany do wieloplatformowych serwerów Red Hat JBoss Enterprise Application Platform oraz WildFly, co czyni go elastycznym, skalowalnym i bezpiecznym.

 

Aktualna wersja systemu umożliwia wykonywanie operacji masowych oraz automatów Workflow zdefiniowanych w systemie LEO. W zależności od potrzeb dla każdej operacji można skonfigurować odpowiedni czas i częstotliwość wywołania. Przykładowo mogą to być szybkie automaty wykonywane co kilka minut oraz dłuższe operacje masowe wywoływane raz dziennie w godzinach wieczornych. Status wykonywanych operacji może być monitorowany przy użyciu powiadomień bazodanowych oraz e-mail. Dzięki takiemu rozwiązaniu operator nie musi ręcznie uruchamiać i czekać na wykonanie całego procesu – może kontynuować pracę w systemie LEO.

 

Architektura rozwiązania

System CoreLEO działa na wieloplatformowym serwerze aplikacyjnym. W zależności od dostępnych zasobów systemowych możliwe jest skonfigurowanie klastra do uruchomienia na wielu węzłach, a nawet wielu maszynach, co znacznie poprawia wydajność i dostępność. CoreLEO jest zintegrowany z istniejącymi bazami danych systemu LEO, na których operatorzy definiują operacje oraz z bazą licencyjną, która jest używana podczas przetwarzania wykonywanych zadań. Operacje automatyczne wykonywane są przy pomocy zewnętrznych wykonawców ePosConnector i JLeoAPI, co pozwala na większe rozproszenie systemu i poprawia wydajność. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, ponieważ pozwala na oddzielenie logiki wykonywanych zadań i łatwe dodawanie nowych funkcjonalności. Co warto podkreślić, w systemie mogą być wykorzystywane zewnętrzne końcówki (nie napisane w ADS), które będą realizować spersonalizowane procesy klienta, zarządzane przez CoreLEO pod względem harmonogramu uruchamiania.

 

Konfiguracja operacji masowych i automatów

Panel konfiguracyjny operacji masowych dostępny jest w systemie LEO Leasing po wybraniu pozycji menu: Narzędzia -> Konfiguracja automatów i masowych operacji. Z poziomu tego okna użytkownik ma możliwość zdefiniowania schematów wykonania operacji automatycznych, zbioru danych do przetworzenia (np. kontaktów) oraz częstotliwości wywołania. Ze względu na wielowątkowe działanie serwera CoreLEO możliwe jest skonfigurowanie wielu operacji działających w tym samym czasie. Zostaną one wykonane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem bez dodatkowej akcji operatora.

 

Definicja automatu Workflow opiera się głównie na wybraniu linku, który ma zostać wywołany oraz ustawieniu parametrów znajdującej się na nim operacji i kontrolerów danych. System CoreLEO automatycznie wybierze kontrakty znajdujące się na statusie startowym linku i przekaże je do wykonawcy zadania. W ramach automatyzacji workflow mogą być wykonywane linki bez operacji, tu zazwyczaj będą to linki decyzyjne, które spowodują przeprowadzenie kontraktu w inny status, jeżeli spełnione zostanie z góry określone wymaganie, np.: wstępna akceptacja oferty, gdy parametry scoringowe klienta są na zadawalającym poziomie lub weryfikacja kompletności danych kontraktu i leasingobiorcy. Innym przykładem, który wywołuje już operację funkcyjną może być przygotowanie faktur na opłaty wstępne, operacja ta ze względu na istniejącą definicję faktur w każdej umowie zawsze jest już sparametryzowana, tak więc w przeważającej liczbie przypadków nie wymaga ingerencji użytkownika i może być wykonywana przez automat.

 

W przypadku operacji masowej należy zdefiniować zapytanie bazodanowe (SQL), które wybierze zbiór obiektów do przetworzenia. Można w ten sposób wykonać zdefiniowany proces dla listy kontraktów, np.: generacja faktur okresowych, przeliczanie kontraktów przez XIBOR.

 

Dla każdej operacji należy ustawić częstotliwość jej wywołania przy pomocy replikatora. W zależności od potrzeb może to być wywołanie okresowe (co określoną liczbę minut), codziennie, co tydzień, co miesiąc, co kwartał lub raz w roku. W przypadku uruchamiania codziennego istnieje możliwość ograniczenia dni miesiąca, dni tygodnia, tygodni oraz miesięcy, w których ma zostać wykonana operacja. Ponadto operację można uaktywnić tylko w danym zakresie dat oraz ustawić konkretną godzinę wywołania. Różnorodność konfiguracji sprawia, że operacje mogą zostać przystosowane indywidualnie do logiki biznesowej Workflow każdego klienta.

 

W celu monitorowania statusu wykonywanych operacji należy skonfigurować odpowiednie powiadomienia. Aktualnie dostępne są dwa typy powiadomień: bazodanowe – odkładane do specjalnej tabeli w bazie CORE LEO oraz powiadomienia e-mail. Istnieje możliwość zdefiniowania różnych powiadomień dla konkretnych operacji oraz powiadomień globalnych (dla wszystkich operacji). W zależności od potrzeb danej operacji administrator może określić treść wysyłanych powiadomień oraz ograniczyć częstotliwość ich wysyłania. Dzięki dowolności konfiguracji możliwe jest wysyłanie różnych powiadomień dla podsumowań wykonanych operacji oraz błędów przetwarzania poszczególnych kontraktów.

 

Fakturowanie okresowe

Jedną z wielu dostępnych operacji systemu CoreLEO jest fakturowanie okresowe przy użyciu operacji masowej. Przy użyciu odpowiedniej definicji operacji oraz dynamicznym doborze parametrów można wystawić faktury dla dużego zbioru kontraktów za bieżący miesiąc. Definiowalne parametry wystawiania i księgowania faktur to między innymi: data wystawienia, termin płatności, data kursu waluty, data sprzedaży, data dostawy. W przypadku konfiguracji dla dużej liczby kontraktów operacja może uruchamiać się w godzinach wieczornych, gdy serwery nie są obciążone przez użytkowników. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest to, że  masowe operacje nie będą zakłócać normalnej pracy użytkownikom podczas dnia. Na rysunku 1. został przedstawiony przykład konfiguracji fakturowania okresowego.

Rysunek 1. Konfiguracja automatów i masowych operacji w systemie LEO

System CoreLEO rozpocznie wystawianie faktur okresowych dla ustalonego zbioru kontaktów o podanej godzinie. Skonfigurowane zostało powiadomienie e-mail po wykonaniu zadania, dlatego administrator nie musi martwić się o status wykonania zadania. Prosty przykład powiadomienia otrzymanego po wykonaniu operacji fakturowania został przedstawiony na rysunku 2.

Rysunek 2. Powiadomienie e-mail od systemu CORE LEO

Po wystawieniu faktur okresowych operator otrzymał e-mail z potwierdzeniem ile kontraktów zostało prawidłowo przetworzonych. W zależności od konfiguracji administrator może otrzymać również wiadomości o ewentualnych błędach podczas fakturowania lub sprawdzić szczegółowy status przy pomocy powiadomień bazodanowych.

 

Użycie operacji masowych prowadzi do automatyzacji wykonywania procesów biznesowych, które wcześniej musiały być uruchamiane przez operatora w określonym czasie. Użycie systemu CORE LEO pozwala na wykonywanie wielu równoległych zadań w sposób asynchroniczny, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu.

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych przetestowaniem tego rozwiązania zachęcamy do zapoznania się z informacją naszego Działu Handlowego, który w niniejszym numerze BIL-a udostępnia hasło, a dzięki niemu będą mogli Państwo zamówić testową instalację CoreLEO.

 

autorzy: Paweł Skwara ; Jakub Leśniewicz