Oferta miesiąca

JPK alert! Zarezerwuj termin już dziś!

 

 

Planowanie jest dobre i bardzo pomocne, pozwala na właściwe zorganizowanie działań w czasie. I właśnie do tego Państwa zachęcamy – do zaplanowania wizyty naszego Konsultanta, który pomoże w przeprowadzeniu konfiguracji aplikacji JPK.

Obowiązek dostarczenia Jednolitych Plików Kontrolnych obejmie od 1 stycznia 2017 roku małe i średnie przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści już przygotowali aplikację, która umożliwia przygotowanie plików w strukturach wymaganych przez Ministerstwo Finansów. W przygotowanej aplikacji obsłużone zostały wszystkie wymagane struktury tj.:

  • Struktura 1 – księgi rachunkowe,
  • Struktura 2 – wyciągi bankowe,
  • Struktura 3 – magazyn,
  • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
  • Struktura 5 – faktury,
  • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • Struktura 7 – ewidencja przychodów.

 

Dla czterech struktur tj. 1 – księgi rachunkowe, 2 – wyciągi bankowe, 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz 5 – faktury, przygotowaliśmy standardowe profile zasilające strukturę JPK danymi z bazy danych Systemu LEO. Źródło danych dla każdej z firm użytkujących LEO może jednakże być inne, jest to uzależnione od konfiguracji systemu oraz specyfiki działania danej firmy. W związku z tym wymagać będą dostosowania do każdej z firm. Prace te mogą być wykonane przez Państwa dział IT z wykorzystaniem instrukcji przygotowanych przez nas dostępnych wraz z aplikacją na serwerze ftp. Tym z Państwa, którzy jednakże chcieliby skorzystać z naszego wsparcia w przeanalizowaniu różnic w stosunku do standardowych profili oraz wprowadzenie stosownych poprawek oferujemy usługę wykonania tej pracy.

 

W ramach dodatkowej usługi oferujemy Państwu spotkanie konsultanta z użytkownikiem merytorycznym, w trakcie której zostaje przenalizowane mapowanie danych wymaganych przez daną strukturę na źródło tych danych w Systemie (np. określenie rejestrów VAT, z których powinny być pobierane dane), wskazanie różnic w stosunku do standardowych profili przygotowanych wraz z aplikacją oraz finalnie wprowadzenie poprawek w poszczególnych profilach. W ramach usługi wspieramy Państwa w weryfikacji poprawności przygotowanych danych oraz jeśli zaistnieje taka konieczność wprowadzamy stosowne zmiany. Możemy również zrealizować usługę w pełni, czyli łącznie z instalacją aplikacji w infrastrukturze, przygotowanej przez administratora sieci.

 

Ponieważ dostosowanie profili powinno być wykonane do końca roku, tak aby już 2 stycznia byli Państwo gotowi na wezwanie urzędu dostarczyć stosowne pliki, zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym, tak abyśmy mogli zarezerwować Państwu terminy w naszym harmonogramie.

 

autor: Joanna Żelazna