Oferta miesiąca

Promocja na licencję zgłaszania klientów do KRS i BIK

 

 

Jak ważna jest aktualna informacja o stanie zadłużenia klienta oraz możliwość zgłaszania klientów do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) oraz Krajowego Rejestru Długów (KRD), nie trzeba nikogo przekonywać.

Już od kilku miesięcy w Systemie Obsługi Leasingu LEO dostępne są funkcjonalności pozwalające na obsługę zapytań on-line oraz wysyłkę wsadów aktualizacyjnych zarówno do baz BIK, jak i KRD.

 

 1. Obsługa zapytań on-line do baz BIK i KRD

 

W przygotowanym rozwiązaniu firma leasingowa znajdzie w systemie dwie operacje tj.:

 • Operację automatycznego odpytanie baz BIK i KRD,
 • Operację samodzielnego wyboru profilu zapytania i odpytania baz BIK i KRD

 

Komunikacja z bazami BIK i KRD odbywa się za pośrednictwem serwisu G2I (Gate-To Information). Dane z systemu LEO są wysyłane do serwisu w postaci XML, a następnie w odpowiedzi system G2I komunikując się z serwisem JAVA przekazuje dane do systemu LEO. To w dużym uproszeniu schemat działania rozwiązania, dla którego warunkiem podstawowym jest uzyskanie zgody (kontrahenta oraz jego reprezentanta) na sprawdzenie go w zewnętrznych bazach typu BIK i KRD. Dość istotną kwestią jest podanie daty wyrażenia zgody, ale więcej informacji na temat zgód zostało zawartych w dalszej części tego artykułu.

 

W ramach realizacji funkcjonalności zapytania do BIK i KRD z poziomu Systemu Obsługi Leasingu LEO niezbędne są:

 • Skonfigurowanie profilu odpytania G2I,
 • Przygotowanie panelu wizualizacyjnego w systemie (LEO, webLSP, webLRA) – link do raportu
  z wynikami odpytań do systemu G2I,
 • Posiadanie licencji zgód definiowalnych,

 

A także w przypadku wykorzystywania informacji zwrotnych z BIK/KRD w arkuszach scoring`owych:

 • Przygotowanie zmiennych do SRS pobierających dane z serwisu G2I BIK,
 • Modyfikacja arkusza SRS.

 

 1. Wysyłka wsadów aktualizacyjnych do baz BIK i KRD

 

Cykliczne, miesięczne przesyłanie informacji i aktualizacji o wysokości zobowiązań klienta firmy leasingowej odbywa się w ramach dwóch odrębnych funkcjonalności. Pierwsza to wysyłka wsadów aktualizacyjnych do Biura Informacji Kredytowej, która jest już dostępna w systemie LEO III za sprawą nowego modułu Rejestr transakcji BIK (od wersji 3.18 Systemu LEO). Podstawowym zadaniem tego modułu jest przygotowanie i zapisanie wyeksportowanych danych do pliku tekstowego do BIK. Rozwiązanie pozwala na generowanie wsadów aktualizacyjnych w formacie (.fwd) wymaganym przez BIK S.A. Dane są przygotowywane za pomocą zdefiniowanych profili importu (wstępnie zdefiniowanych plików .dll). Tak wygenerowane wsady są zapisywane w określonej lokalizacji sieciowej, skąd w kolejnym kroku zostaną przekazywane do BIK. Zgodnie z zasadami przekazywania wsadów, są one przekazywane ręcznie przez uprawnionego użytkownika poza Systemem LEO.

 

Dodatkowy warunek konieczny do wysyłki danych to wypełnienie i zaznaczenie pola wyrażenia zgody na przetwarzanie w BIK oraz data obowiązywania zgody. Wycofanie zgody przez Klienta skutkuje tym, że firma leasingowa przekazuje do BIK dedykowanym kanałem informację o wycofaniu zgody Klienta. We wsadach nie zostaną uwzględnione dane, dla których została wycofana zgoda, bądź zgoda nie została określona (zaznaczona).

 

Wraz z zakończeniem umowy nie wygasa zgoda Klienta na przekazywanie danych w obrębie danej umowy. We wsadach przekazujemy informację o dacie zakończenia umowy. Obsługa przetwarzania danych po zakończeniu umowy leży po stronie BIK.

 

Reasumując nie przekazujemy danych kontraktów dla których:

 1. jest zgoda na przekazanie danych do BIK, ale ma przeszłą datę ważności,
 2. klient nie wyraził zgody na sprawdzenie w BIK. Z systemowego punktu widzenia, brak wykonania operacji workflow, w ramach której Użytkownik zaznacza zgodę na sprawdzenie w bazach BIK, wysłanie danych do BIK w kontekście danego wniosku, jest równoznaczne z brakiem wyrażenia zgody na sprawdzenie i wysyłkę danych do BIK.

 

W obecnej wersji modułu Wysyłanie wsadów do BIK komunikacja jest realizowana w formie pasywnej, tj. moduł przygotowuje plik z danymi z systemu LEO oraz dokonuje walidacji pod kątem błędów krytycznych, plik jest zapisywany w określonej lokalizacji. Obecne rozwiązanie zostało tak przygotowane, by firma leasingowa przygotowany plik mogła poddać kolejnym walidacjom przed przesłaniem go do BIK. Jednocześnie BIK udostępnia narzędzie umożliwiające dokonanie walidacji przygotowanych plików wsadowych, narzędzie to pozwala wychwycić błędy wynikające z niepoprawnych danych zarejestrowanych w systemie. Narzędzie prezentuje dodatkowo ostrzeżenia o braku danych niekrytycznych lub inne informacje, co pozwala poprawić błędne dane w systemie i przygotować ponownie plik wsadowy z danymi poprawnymi i dopiero taki plik wysyłać bezpośrednio do BIK.

 

Reasumując w ramach realizacji projektu wysyłki wsadów do BIK (z wykorzystaniem modułu rejestracji transakcji BIK z poziomu sytemu LEO) niezbędne są:

 • posiadanie licencji na moduł Rejestracja transakcji BIK,
 • przygotowanie zdefiniowanych profili importu w postaci plików .dll,
 • posiadanie licencji zgód definiowalnych,
 • przygotowanie mapowania wartości z systemu LEO na słowniki wymagane przez BIK,
 • udostępnienie naszym konsultantom niezbędnego środowiska: testowego i UAT.

 

Drugim rozwiązaniem zaproponowanym firmom leasingowym i dostępnym z poziomu systemu LEO jest wysyłka plików wsadowych do Krajowego Rejestru Długów (KRD) generowanych w formacie XML, która odbywa się za pomocą zestawu funkcji zdefiniowanych w profilu aplikacji Batch Process System (BPS). Do dalszej komunikacji z KRD wykorzystywany jest serwis G2I (Gate-To-Information) firmy BIG Consulting.

 

W ramach realizacji wysyłki wsadów do KRD niezbędne są:

 • przygotowanie komunikacji xml z danymi wysyłanymi do serwisu G2I,
 • informacja o wysłanym powiadomieniu/wezwanie do zapłaty musi być zarejestrowane
  w systemie LEO,
 • korzystanie z systemu LEO FK w celu pobrania wartości zadłużenia,
 • ustalenie mechanizmu wyliczania aktualnego zadłużenia względem sposobu księgowania,
 • posiadanie licencji funkcji BPS.

 

Dla wszystkich zainteresowanych opisanymi powyżej rozwiązaniami zgłaszania klientów do baz BIK oraz KRD został przygotowany program promocyjny. Warunkiem skorzystania z programu jest: zakup licencji na moduł Rejestr transakcji BIK oraz licencji BPS funkcji wysyłki wsadów do KRD
do 15 listopada 2016 oraz podpisanie umowy (jeszcze w 2016) na realizację projektu w I kwartale 2017.

 

W sprawie otrzymania oferty wraz z programem promocyjnym prosimy o kontakt bezpośredni z działem handlowym na adres mailowy: Leo.Sales@assecods.pl.

 

autor: Monika Miroszewska