Oprogramowanie dla biznesu

Kluczowe elementy konfiguracji oraz obsługi aplikacji JPK

 

Niniejszy artykuł prezentuje możliwości aplikacji JPK. Jej możliwości konfiguracyjne są praktycznie nieograniczone. Każdy administrator poradzi sobie z ich ustawieniem. Dla ułatwienia autor artykułu prezentuje krok po kroku kluczowe elementy konfiguracji aplikacji JPK.

Aplikacja umożliwia generację Jednolitego Pliku Kontrolnego według siedmiu struktur określonych przez Ministerstwo Finansów oraz jego wysyłkę bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Aplikacja działa na serwerze aplikacyjnym jBoss EAP 7/Wildfly 8-10, jest wieloplatformowa, natomiast jej obsługa możliwa jest z poziomu popularnych przeglądarek internetowych.

 

Możliwości konfiguracyjne aplikacji JPK są praktycznie nieograniczone. Aplikacja korzysta z danych pozyskiwanych z bazy danych (możliwe jest uzyskiwanie danych z wielu baz), zatem wartości, które mogą trafić do odpowiednich pól w strukturach plików XML określonych przez Ministerstwo Finansów zależą od konfiguracji, czyli odpowiedniego, umiejętnego napisania zapytań SQL oraz wykonania mapowań.

 

Kluczowe elementy:

Zarządzanie profilami schematów importu

 

Możliwość zarządzania profilami pozwala na tworzenie nowych profili (tworzenie należy rozumieć także jako definiowanie odpowiednich zapytań języka strukturalnego oraz mapowanie), edycję oraz usuwanie profili dotychczas utworzonych. Profile odpowiadają strukturom Ministerstwa Finansów, posiadają zapytania oraz podzapytania pobierające dane.

Rysunek 1. Profile schematów importu

Rysunek 2. Szczegóły profilu: ADS-faktury

Rysunek 3. Mapowanie profilu

Generowanie danych

 

Dane pobierane są poleceniami SQL z wybranych baz danych, natomiast struktura ustalana jest na podstawie profilu generacji. Generowanie danych przed rozpoczęciem procesu pozyskiwania odpowiednich wartości mających się znaleźć w wynikowym pliku XML przeprowadza czynności weryfikacyjne, których celem jest sprawdzenie czy wszystkie z pól zostały zmapowane. W przypadku sukcesu uruchomiany jest asynchroniczny proces działający w tle, dzięki czemu użytkownik bezpośrednio po uruchomieniu generacji danych może się wylogować i np. sprawdzić stan generacji z innego miejsca, czy też za pośrednictwem innego urządzenia. Podczas przetwarzania widoczny jest aktualny stan odczytu rekordów.

Rysunek 4. Generowanie danych

Pobieranie wygenerowanego pliku XML/API do wysyłki plików XML do US

 

Wysyłka plików do Ministerstwa Finansów możliwa jest na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest bezpośrednia wysyłka do Ministerstwa Finansów, drugim natomiast ręczne wysłanie pobranego XML. Niezależnie od wybranej metody plik jest uprzednio walidowany.

 

Aplikacja umożliwia pobieranie plików za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzenie użytkownika jak również przesyłanie plików XML bezpośrednio do Ministerstwa Finansów z wykorzystaniem karty kryptograficznej użytkownika (po podaniu PIN’u karty) z wykorzystaniem zewnętrznego czytnika kart po uprzednim przeprowadzeniu czynności weryfikujących zgodność pliku ze strukturą oczekiwaną przez Ministerstwo Finansów.

 

W przypadku przesyłania plików zawierających dużą ilość danych wysyłka może okazać się procesem długotrwałym (zależna jest od prędkości łącza internetowego), z tego też względu istnieje możliwość odpytania o aktualny status przesyłania. Użytkownik ma możliwość prześledzenia historii aktualizacji statusów (włącznie ze szczegółowymi informacjami). Dla dokumentów, które otrzymały odpowiedni status możliwe jest pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Rysunek 5. Otwieranie profilu

Rysunek 6. Dostępne profile do zapisu pliku XML

Rysunek 7. Wprowadzanie pinu do karty

Rysunek 8. Wysyłka danych

Dodatkowe parametry domyślne

 

Istnieje możliwość definiowania parametrów dodatkowych służących jako dodatkowa konfiguracja profili. Parametrów tych można używać podczas mapowania (wartość parametru zostanie wpisana do pola), jak również wykorzystywać je w zapytaniach i podzapytaniach SQL. Dodatkowe parametry domyślne mogą być również stosowane w zapytaniach.

Rysunek 9. Dodatkowe parametry domyśle

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

 

Ograniczenie dostępu do niektórych funkcji jak również profili JPK można uzyskać poprzez przypisanie odpowiednich uprawnień, uściślając można nadać/odebrać użytkownikowi możliwość wykonywania takich czynności jak przeglądanie, dodawanie, edytowanie czy też usuwanie, np. w operatorach czy też dodatkowych parametrach domyślnych, jak również np. uruchamianie konkretnych profili generacji oraz zarządzania nimi.

Rysunek 10. Uprawnienia

Import danych z plików CSV

 

Nasza aplikacja daję również możliwość wczytania danych klienta z pliku CSV dzięki czemu rodzaj obsługiwanych działalności nie ogranicza się przykładowo tylko do branży leasingowej ale może być stosowany do dowolnego rodzaju działalności gospodarczej.

Rysunek 11. Import plików CSV

Powiadomienia o statusie generacji

 

Dzięki integracji z zewnętrznym serwisem MMM operator wykonujący profil otrzyma email po zakończeniu procesu lub też wystąpienia błędu.

 

Aplikację JPK mogą Państwo zamówić w naszym Dziale Handlowych: LEO.Sales@assecods.pl

 

autor: Kamil Daniluk