Case Study

Rozwiązania do zarządzania miastem

Inteligentne przystanki w Rzeszowie
System Miejskiego Monitoringu Wizyjnego

Węzeł przesiadkowy
“Dworzec Lokalny” w Rzeszowie

Zintegrowana Karta Miejska
Miejski System Opłat i Benefitów