Aktualności

20 września ruszyło składanie wniosków w programie bezzwrotnych dotacji pt. „Bony na cyfryzację”, którego celem jest wsparcie w obszarze transformacji cyfrowej małych i średnich firm. W ramach ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa...

SimplySign to kwalifikowany podpis elektroniczny, gwarantujący użytkownikom pełną mobilność. Jest to rozwiązanie niezbędne w procesie cyfryzacji firmy, które znajduje zastosowanie w wielu obszarach działalności organizacji. Asseco rozpoczęło kampanię internetową, która ma na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców z informacją o funkcjach i korzyściach z...

Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) przy wsparciu Asseco Data Systems wprowadza kompleksowe rozwiązania umożliwiające zdalne załatwianie formalności dzięki nowoczesnej platformie do wykorzystania usług zaufania. Umożliwi to klientom Grupy EFL, a także pracownikom spółki podpisywanie umów oraz dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pozwoli również na zabezpieczanie...

Asseco Data Systems zakończyło implementację systemu elektronicznego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim. Celem współpracy było umożliwienie dostępu klientom oraz kontrahentom ZWIK do jak najszerszego zakresu usług i informacji publicznych drogą elektroniczną. W ramach projektu wdrożono m.in. eBOK, czyli elektroniczne biuro obsługi klienta,...

Asseco Data Systems kolejny rok z rzędu zajęło 2. miejsce w zestawieniu firm o największych przychodach ze szkoleń w Polsce w rankingu „ITwiz Best 100”. Ponadto zajęło 3. miejsce w kategorii firm o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji. Spółka znalazła się także w czołówce dostawców systemów klasy ECM (Enterprise Content Management). Ponownie jest...

Sopocka Szkoła Wyższa we współpracy z Asseco uruchamia studia podyplomowe na kierunku Manager Cyfrowych Innowacji. Słuchacze tego kierunku będą podnosić swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania usługami cyfrowymi w przedsiębiorstwie, zdobywać wiedzę na temat wykorzystania najnowszych technologii IT w biznesie, a także rozwijać umiejętności budowania...

Asseco Data Systems zakończyło wdrażanie narodowego centrum cyberbezpieczeństwa w Togo. W dniu 29 czerwca delegacja Togijskiego Ministerstwa Gospodarki Cyfrowej i Transformacji Cyfrowej pod przewodnictwem Pani Minister Ciny Lawson złożyła wizytę w siedzibie Asseco, gdzie dokonano uroczystego podpisania protokołu odbioru oraz prezentacji portfela usług firmy.   Na mocy współpracy w Togo została powołana organizacja, która łączy funkcję Ośrodka Monitorowania Bezpieczeństwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury kraju z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa, które całodobowo monitoruje zagrożenie...

Asseco Data Systems kolejny rok z rzędu zajęło 2. miejsce w zestawieniu największych dostawców usług szkoleniowych w raporcie Computerworld TOP200. Ponadto znalazło się w pierwszej dziesiątce w 9 kategoriach rankingu, będącego podsumowaniem kondycji sektora ICT w Polsce. Asseco Data Systems w 2020 r. ze świadczenia usług...

Technologie cyfrowe, a wśród nich e–identyfikacja i e–podpis, odegrały kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości biznesowej w okresie pandemii. Będą też dźwignią w odbudowie globalnej gospodarki po COVID–19 i jej rozwoju w najbliższych latach. Po raz kolejny w trybie online, odbyło się Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i...

Asseco scyfryzowało proces masowej wysyłki korespondencji w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie. Wdrożone rozwiązanie spełnia wymóg wykorzystania trwałego nośnika, którym objęte są instytucje finansowe. Dzięki niemu bank może teraz dostarczać swoim klientom dokumenty informacyjne, takie jak aktualizacje Regulaminów Kredytowych czy Taryfy Opłat i Prowizji w formie...