Aktualności

  Asseco Data Systems S.A. jako właściciel ośrodka Certum - czołowego polskiego dostawcy kwalifikowanych usług zaufania rozpoczął współpracę z firmą Autenti sp. z o.o., która stworzyła innowacyjną platformę do autoryzacji dokumentów i zawierania umów w internecie. Już wkrótce kwalifikowane usługi zaufania udostępnianie przez Certum (podpis, pieczęć,...

  20 października br., w malowniczo położonym Hotelu BoniFaCio na Mazowszu, odbyło się Certum Partner Meeting – spotkanie podsumowujące ostatni rok współpracy z partnerami naszego Centrum Certyfikacji. Podsumowaliśmy współpracę z blisko 250 partnerami, którzy oferują nasze usługi w ponad 600 miastach w Polsce i kilkunastu krajach...

  30 września 2016 r. Asseco Data Systems S.A. oraz Asseco Poland SA podpisały umowę współpracy z gdyńską Akademią Marynarki Wojennej. Porozumienie przewiduje organizację przez spółki z Grupy Asseco praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów tej uczelni, współpracę naukową w realizacji prac magisterskich i doktorskich, a...

  13 października w łódzkim hotelu Andel’s odbędzie Forum Druku Transakcyjnego i Komunikacji Masowej organizowane pod patronatami honorowymi: Prezydenta Miasta Łodzi i Marszałka Województwa Łódzkiego przy udziale firm Asseco Data Systems, Canon, Docufield, GMC, Konica Minolta oraz XEROX. Podczas tegorocznej - VI edycji konferencji omówione zostaną tematy związane między...

  28 września 2016 r. Asseco Data Systems S.A. rozpoczął współpracę z Politechniką Śląską w ramach projektu wspierającego Biuro Karier Studenckich. Uczelnia zostanie wyposażona w narzędzia do badania kompetencji, które umożliwią funkcjonującym w ramach uczelni Doradcom Zawodowym przeprowadzenie w ciągu 4 lat ponad 2000 testów. Asseco Human...

  Asseco Data Systems S.A. było partnerem „Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii”, które odbyło się w dniach 20-21 września 2016 r. w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Spotkanie skupiło samorządowców, ekspertów, przedstawicieli mediów i firm oferujących inteligentne usługi i produkty. Dla 530 uczestników przygotowano...

  Nasi Klienci Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Urząd Miasta Szczecin zostały nagrodzone tytułem Lidera Informatyki 20-lecia. Te prestiżowe wyróżnienia zostały przyznane z okazji 20. edycji konkursu Lider Informatyki, zorganizowanego przez magazyn Computerworld. Tym tytułem już od 20 lat wyróżniane są największe osiągnięcia przedsiębiorstw...

Firma Asseco Data Systems cały czas się rozwija, aby móc jeszcze lepiej obsługiwać swoich Klientów. Dlatego pragniemy poinformować Państwa o nadchodzących w 2017 roku zmianach w naszej firmie. Następstwem tych zmian jest połączenie spółek: Asseco Data Systems S.A. i CTPartners SA. Połączenie obu spółek odbywa się...