Chmura UniCloud Asseco Data Systems dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Chmura UniCloud Asseco Data Systems dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Firmy Asseco Data Systems S.A. (ADS) i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły współpracę w zakresie korzystania z narzędzia UniCloud przez studentów oraz, w przyszłości, do obsługi systemów uczelni.

31 maja br. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a Asseco Data Systems S.A. została podpisana umowa, na mocy której ADS bezpłatnie udostępnia Uczelni platformę dla programistów UniCloud. Uczelnię reprezentowała Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska Rektor Uczelni, zaś ADS – Pan Robert Kobylański, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Piony: Centrum Danych, Komunikacja Masowa oraz Rozwój oprogramowania.

UniCloud to platforma, która ma szerokie zastosowanie nie tylko jako narzędzie do pracy dla programistów, ale także co raz częściej wykorzystywana jest jako narzędzie do nauki. Możliwości UniCloud w obszarze edukacji są bardzo szerokie. Studenci, którzy korzystają z niej w trakcie zajęć zyskują praktyczną wiedzę, którą będą mogli stosować w późniejszej pracy zawodowej. – powiedział Marcin Lebiecki, Dyrektor Sprzedaży i Wdrożeń Pionu Centrum Danych ADS.

Nasza uczelnia zabiega o współpracę nauki i biznesu, gdyż wierzę, że to fundament budujący gospodarkę opartą na wiedzy. Cieszymy się, że dzięki podjętej współpracy nasza Uczelnia otrzymuje narzędzia pozwalające kształcić przyszłych pracowników dla takich firm jak ADS, tym samym spełnia oczekiwania przedsiębiorstw wobec kwalifikacji i kompetencji, w które wyposażona powinna być przyszła kadra pracowników. Wierzymy, że takie działania w przyszłości pomogą zmniejszyć rozdźwięk między tym czego od przyszłych pracowników oczekuje rynek, a tym, jakich absolwentów „dostarczają” polskie uczelnie. tak o zawartej współpracy wypowiedziała się dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas, Prodziekan Wydziału Technicznego.

Narzędzie UniCloud udostępnione jest w tym semestrze pilotażowo dla jednej grupy studentów prowadzonej przez Pana Marka Kannchena, który na co dzień prowadzi zajęcia m.in. z zakresu technologii informacyjnych i aplikacji www. W roku akademickim 2016/2017 UniCloud będzie stosowane przez większą grupę wykładowców Wydziału Technicznego.

 

O firmie Asseco Data Systems

Firma Asseco Data Systems (ADS) to jedna z największych spółek IT w Polsce, należąca do Grupy Asseco – 6. producenta oprogramowania w Europie. Oferuje rozwiązania i oprogramowanie dla administracji samorządowej oraz biznesu. W ofercie ADS znajdują się także systemy dedykowane dla klientów na poziomie ogólnopolskim, np. z branży leasingowej i finansowej. Jest dostawcą platformy UniCloud, pierwszej polskiej chmury klasy Platform as a Service (PaaS) i zarazem pierwszej usługi opartej w 100% o szybkie napędy SSD. Jest także właścicielem największego polskiego centrum certyfikacji, oferującego usługi kwalifikowanych usług zaufania (podpis elektroniczny) oraz usług bezpieczeństwa w tym certyfikatów SSL. Spółka wspiera biznes swoich klientów także w obszarze zarządzania dokumentami elektronicznymi oraz usługami drukowania i korespondencji masowej. Jest ona także największym dostawcą usług szkoleniowych IT i platform do zarządzania kapitałem ludzkim oraz do e-edukacji. ADS jest także właścicielem wyspecjalizowanych centrów danych zachowujących najwyższe normy i certyfikaty bezpieczeństwa.

 

O Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim została utworzona 21 lipca 1998 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Na Uczelni funkcjonują następujące Wydziały: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomiczny, Humanistyczny oraz Techniczny. Uczelnia prowadzi 14 kierunków w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na mocy ustawy podpisanej 19 maja 2016 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy od 1 września 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim będzie Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Kontakt dla mediów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża:

dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas, Prodziekan Wydziału Technicznego
tel. kom.: 664 977 497, email: aradomska-zalas@pwsz.pl

Asseco Data Systems:

Jan Zaborowski, Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji,
Asseco Data Systems S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin,
tel. +48 91 480 12 01, tel. kom.: 669 992 143, e-mail: jan.zaborowski@assecods.pl, e-mail: kontakt@assecods.pl

Materiały do pobrania

Komunikat prasowy

PressKit

Zdjęcia

Podpisanie umowy_Gorzów-1_31.05.2016 Podpisanie umowy_Gorzów-2_31.05.2016 Podpisanie umowy_Gorzów-3_31.05.2016 Podpisanie umowy_Gorzów-d_31.05.2016