NOWOCZESNA PLATFORMA BADANIA KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH (eduPortal)

NOWOCZESNA PLATFORMA BADANIA KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dedykowane dla Akademickich Biur Karier, na których zaprezentujemy Państwu nowoczesną platformę badania kompetencji i predyspozycji zawodowych „eduPortal”.

Oferowana platforma, pomoże podnieść jakość usług poradnictwa podczas konsultacji wspierających maturzystów, studentów i absolwentów w doborze ścieżki edukacyjnej, kierunku studiów lub szkoleń oraz umożliwi pozyskiwanie i gromadzenie informacji o kompetencjach studentów i absolwentów oraz ich rozwoju, a w konsekwencji pozwoli na odpowiedni dobór oferty Uczelni i włączanie się aktywnie w proces rekrutacji we współpracy z pracodawcami.

PROGRAM WARSZTATU

10:15 – 10:30  Rejestracja uczestników

 

Cześć 1 – teoretyczna prowadzący: Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL, partner biznesowy Asseco Data Systems. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partnerów

10:30 – 11:00  Czym są talenty, a czym kompetencje i ich znaczenie w działaniach zawodowych?

11:00 – 12:15  Podstawy merytoryczne i analizy metodologiczne testów kompetencji zawartych w narzędziu „eduPortal”

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa

 

Cześć 2 – demo systemu „eduPortal” prowadzący: Katarzyna Skowrońska – dyrektor sprzedaży Asseco Data Systems

12:30 – 13:30  Ćwiczenia

1. Tworzenie i konfigurowanie procesu oraz przygotowanie oceny na podstawie wybranego profilu kompetencji

2. Wypełnienie oceny testu kompetencji i przeglądanie wyników zrealizowanej oceny

3. Prezentacja testu talentów oraz sprawdzenie wyników testu

4. Przygotowanie ankiety umożliwiającej pozyskanie, gromadzenie oraz analizę informacji na temat studentów/absolwentów

 

13:30 Zakończenie spotkania i losowanie nagród książkowych

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 KWIETNIA, w siedzibie firmy Asseco Data Systems, UL. GOTTLIEBA DAIMLERA 2 (1 PIĘTRO).

Spotkanie dedykowane jest dla pracowników Biur Karier Uczelni Wyższych, które zdecydowały się przystąpić do konkursu ogłoszonego przez NCBiR, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, na projekty „wspierające świadczenie wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy”.

Rejestracja na warsztaty

Aby zarejestrować się na warsztat bardzo prosimy o przesłanie wiadomość na adres e-mail: katarzyna.skowronska@assecods.pl do 20 kwietnia 2017 r.

OFEROWANE NARZĘDZIE BADANIA KOMPETENCJI POZWOLI NA:

 • Trafny dobór działań rozwojowych pod kątem spełnienia oczekiwań pracodawców i aktualnego runku pracy;
 • Ewaluacyjne badanie efektów kształcenia związanych z szeroko rozumianymi kompetencjami zawodowymi;
 • Określenie w jakim zawodzie posiadane przez studenta kompetencje będą najbardziej przydatne;
 • Zwiększenie trafności podejmowanych przez studenta decyzji dotyczących rozwoju kariery zawodowej;
 • Skrócenie czasu poszukiwania odpowiedniego stanowiska pracy dopasowanego do umiejętności, wiedzy i postaw studenta;
 • Udokumentowanie przyszłemu pracodawcy podczas udziału w procesach rekrutacyjnych posiadanych przez studenta kompetencji;
 • Skrócenie czasu pracy doradców zawodowych wymaganego do diagnozowania kompetencji studentów.

DODATKOWY MODUŁ BADAŃ I ANALIZ UMOŻLIWIA:

 • Badania potrzeb i oczekiwań pracodawców, w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb pracodawców, a tym samym zwiększenia zainteresowania Uczelnią;
 • Pozyskiwanie informacji o sytuacji zawodowej studenta/absolwenta, jego preferencjach zawodowych, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, motywacji, uzdolnieniach, zainteresowaniach, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej;
 • Prowadzenie badań wykorzystaniem formularzy ankietowych, z uwzględnieniem wysłania wiadomości z adresem ankiety do wypełnienia oraz wysyłania przypomnień o terminie wypełnienia ankiety.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI