NOWOCZESNA PLATFORMA BADANIA KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH (eduPortal)

NOWOCZESNA PLATFORMA BADANIA KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dedykowane dla Akademickich Biur Karier, na których zaprezentujemy Państwu nowoczesną platformę badania kompetencji i predyspozycji zawodowych „eduPortal”.

Oferowana platforma, pomoże podnieść jakość usług poradnictwa podczas konsultacji wspierających maturzystów, studentów i absolwentów w doborze ścieżki edukacyjnej, kierunku studiów lub szkoleń oraz umożliwi pozyskiwanie i gromadzenie informacji o kompetencjach studentów i absolwentów oraz ich rozwoju, a w konsekwencji pozwoli na odpowiedni dobór oferty Uczelni i włączanie się aktywnie w proces rekrutacji we współpracy z pracodawcami.

PROGRAM WARSZTATU

10:15 – 10:30  Rejestracja uczestników

 

Cześć 1 – teoretyczna prowadzący: Grzegorz Filipowicz – ekspert ZZL, partner biznesowy Asseco Data Systems. Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partnerów

10:30 – 11:00  Czym są talenty, a czym kompetencje i ich znaczenie w działaniach zawodowych?

11:00 – 12:15  Podstawy merytoryczne i analizy metodologiczne testów kompetencji zawartych w narzędziu „eduPortal”

12:15 – 12:30  Przerwa kawowa

 

Cześć 2 – demo systemu „eduPortal” prowadzący: Katarzyna Skowrońska – dyrektor sprzedaży Asseco Data Systems

12:30 – 13:30  Ćwiczenia

1. Tworzenie i konfigurowanie procesu oraz przygotowanie oceny na podstawie wybranego profilu kompetencji

2. Wypełnienie oceny testu kompetencji i przeglądanie wyników zrealizowanej oceny

3. Prezentacja testu talentów oraz sprawdzenie wyników testu

4. Przygotowanie ankiety umożliwiającej pozyskanie, gromadzenie oraz analizę informacji na temat studentów/absolwentów

 

13:30 Zakończenie spotkania i losowanie nagród książkowych

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 KWIETNIA, w siedzibie firmy Asseco Data Systems, UL. GOTTLIEBA DAIMLERA 2 (1 PIĘTRO).

Spotkanie dedykowane jest dla pracowników Biur Karier Uczelni Wyższych, które zdecydowały się przystąpić do konkursu ogłoszonego przez NCBiR, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, na projekty „wspierające świadczenie wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy”.

Rejestracja na warsztaty

Aby zarejestrować się na warsztat bardzo prosimy o przesłanie wiadomość na adres e-mail: katarzyna.skowronska@assecods.pl do 20 kwietnia 2017 r.

OFEROWANE NARZĘDZIE BADANIA KOMPETENCJI POZWOLI NA:

  • Trafny dobór działań rozwojowych pod kątem spełnienia oczekiwań pracodawców i aktualnego runku pracy;
  • Ewaluacyjne badanie efektów kształcenia związanych z szeroko rozumianymi kompetencjami zawodowymi;
  • Określenie w jakim zawodzie posiadane przez studenta kompetencje będą najbardziej przydatne;
  • Zwiększenie trafności podejmowanych przez studenta decyzji dotyczących rozwoju kariery zawodowej;
  • Skrócenie czasu poszukiwania odpowiedniego stanowiska pracy dopasowanego do umiejętności, wiedzy i postaw studenta;
  • Udokumentowanie przyszłemu pracodawcy podczas udziału w procesach rekrutacyjnych posiadanych przez studenta kompetencji;
  • Skrócenie czasu pracy doradców zawodowych wymaganego do diagnozowania kompetencji studentów.

DODATKOWY MODUŁ BADAŃ I ANALIZ UMOŻLIWIA:

  • Badania potrzeb i oczekiwań pracodawców, w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb pracodawców, a tym samym zwiększenia zainteresowania Uczelnią;
  • Pozyskiwanie informacji o sytuacji zawodowej studenta/absolwenta, jego preferencjach zawodowych, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, motywacji, uzdolnieniach, zainteresowaniach, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej;
  • Prowadzenie badań wykorzystaniem formularzy ankietowych, z uwzględnieniem wysłania wiadomości z adresem ankiety do wypełnienia oraz wysyłania przypomnień o terminie wypełnienia ankiety.