Description of the Area

We offer systems allowing for safe and efficient management of information in the form of documents (data) both in paper and in electronic form, and applications ensuring complete handling of correspondence in any organization, including packing of documents and consignments. Document and Information Management is also available in the form of outsourcing. In the Łódź-based office, we provide the advanced Data Center infrastructure and premises intended for paper-based archiving. We also undertake the administration and supervision of the offered systems.

We offer the following solutions:

 • Mass print-outs – a mass document print-out service in laser technology.

 

 • Enveloping – an enveloping service utilizing modern devices: KERN, Neopost.

 

 • Personalization of documents and correspondence (transaction print-outs) – a service involving the print-out of personalized documents (in the process of printing directly on the letter being sent) and correspondence (personalized address on the labels).

 

 • E-Invoices Handling System (SOE) – a service involving the preparation and distribution of e-Invoices or any other document in electronic form, i.e. PDF, secured with a seal or electronic signature and time marker.

 

 • Safe Electronic Archive (BAE) – a service involving archiving and provision, along with meta-data based search, of electronic documents prepared by the Mass Communication Division or provided by the client.
 • eMailing – a service involving distribution to end recipients of documents in electronic form through a mail server according to a required schedule and mail account address database.
 • e-Avizo – is a service of mobile notification of recipients about the issuance of documents for them, such as invoices. It is a fast and secure way to send personalized information in the form of electronic mail (e-mail) or short text message (SMS).

 

 • Virtual Printer (Z-Print) – a service optimizing the costs of office printing and correspondence within the organization through a system managing the workflow of documents intended to be sent in the form of letters. The service also provides shipment management services, the possibility to store electronic documents and handling of feedback correspondence.

 

 • Post and courier shipment – the service of dispatching post shipments involves, apart from printing, addressing and enveloping of documents to the form of finished consignments, also their delivery, in the name of the clients, to the given post operator or courier company, including payment of the shipping fee.

 

 • Handling incoming correspondence and returns – a service involving direct handling of returns, covering the following activities: identification of the return based on bar codes and shipment database, entering the cause of the return, sending a report from the works performed to the client periodically, e.g. weekly.

 

 • Dispatch Monitoring System (SMW) – a package of applications intended for monitoring the condition of mass correspondence, starting from the processing input sets (received from the client) to the moment of dispatch of the consignments at the post office (or shipment via courier).

 

 • Secure PIN dispatches – a service involving preparation of letters in the Pressure-Seal technology, allowing for maximum secrecy of correspondence.

 

 • Optimization of costs – the Cost Optimization system allows the clients to reduce costs through consolidation – combining shipments in a single envelope into a collective letter.

 

 • Document scanning – a service involving scanning of documents, including i.a.: segregation of documents, scanning them, obtaining of information from the documents, storing the documents and the information about them in files or in repositories of electronic documents.

 

 • Paper Archives – a service of storage in our own Paper Archives of any type of paper documents, e.g. bank, financial and accounting, HR and payroll etc. documents.

 

 • Portal solutions – a service involving the preparation of portals (i.a. Content Management, eCommerce, payment systems, Business Intelligence, etc.) based on the newest JAVA, WebServices, XML, SOA and other technologies.

 

 • Mail Merge – Direct Mailing – a service involving the print-out, addressing and enveloping of documents ordered by a company or institution, it also covers delivery of correspondence to the addressee via a post operator or courier company.

Mass Communication in numbers:

25.000.000

The number of print-outs per month

8.000.000

The number of enveloped letters

5.000

The number of personalized pages printed per minute

2.000.000

eDocuments per day

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI