Personalization of documents and correspondence

Strona Główna > Offer > Mass Communication > Personalization of documents and correspondence
ABOUT THE PRODUCT

Personalization of documents and correspondence (transaction print-outs) is a service of personalized printing of documents based on address data and other information increasing the individual character of the message.

Personalization is one of the main factors that will ensure high effectiveness of you mailing campaigns. Studies confirm that a person receiving correspondence addressed in their name, receive the information much more favorably than when reading a duplicated and undifferentiated letter.

Depending on the type of correspondence and the needs of our clients, there are two ways of addressing. Address data can be applied in the process of printing directly on the letter being sent, so that after packing it is visible in the address window of the envelope. We can also print address labels, which will then be stuck onto the envelope.

Thanks to advanced printing systems, we offer the ability to dynamically control content of created documents. Content analysis and conditional printing allows to create a segmentation of target groups and send to final recipients suitably adjusted information in the form of different types of letters, offers, invitations, statements, bills, etc.

The standard conversion of “Mr/Ms” to the equivalent sex “Sir” or “Madam” is the simplest example of personalization. It is possible to use a larger amount of information when generating the content of the letter. Thanks to the dynamic incorporation of recipient data possessed (place of residence, age, income, assets, certain behaviors), we are able to give an individual character to the documents being sent. This causes that the effectiveness of correspondence directed to the client increases, and the content is perceived as more personal.

This type of transaction prints addressed to individuals is a guarantee of the greater effectiveness of the mailing campaign, and thus reaching a much larger number of potential clients.

BENEFITS

High effectiveness

The personalization of correspondence ensures high effectiveness of mailing campaigns. Studies confirm that a person receiving correspondence addressed in their name, receive the information much more favorably than when reading a duplicated and undifferentiated letter.

Sending content tailored to the recipient

Content analysis and conditional printing allows to create a segmentation of target groups and send to final recipients suitably adjusted information in the form of different types of letters, offers, invitations, statements, bills, etc.

Individual character of consignments

Thanks to the dynamic incorporation of recipient data possessed (place of residence, age, income, assets, certain behaviors), we are able to give an individual character to the documents being sent.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI