Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego czyli EFPE 2017 za nami!

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego czyli EFPE 2017 za nami!

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku w Szczecinie odbyła się XVII edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE 2017). W tym roku hasłem przewodnim konferencji było: Cyfrowa Identyfikacja i Mobilne e-usługi – bezpieczeństwo i dostępność. Tegoroczna edycja Forum została objęta Patronatem Honorowym m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, Związku Banków Polskich oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

EFPE to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania i bezpieczeństwa, która już na stałe wpisała się w kalendarz spotkań osób związanych z tą tematyką. To jedyne w swoim rodzaju forum wymiany doświadczeń, podczas którego spotykają się zarówno praktycy – przedstawiciele biznesu, jak i teoretycy – naukowcy i legislatorzy. Z roku na rok poziom merytoryczny jest coraz wyższy – podsumował Tomasz Litarowicz – dyrektor Pionu Usług Zaufania i Bezpieczeństwa.

Podczas obu dni konferencji wygłoszono 24 prezentacje i przeprowadzono 3 debaty. Dyskutowano o mDokumentach i mID, krajowych węzłach identyfikacji, usługach zaufania w chmurze, postępach we wdrożeniu eIDAS i wielu innych istotnych dla branży tematach.

Podczas jednej z prezentacji przedstawiony został najnowszy produkt ADS – usługa podpisu chmurowego SimplySign. Zainteresowanie i uznanie większości uczestników wzbudziło jej wzbogacenie o rozwiązania powstałe przy współpracy partnerami o ugruntowanej światowej pozycji takimi jak Samsung czy Adobe.

W EFPE 2017 udział wzięło ponad 150 osób z 16 krajów świata m.in. Azerbejdżanu, Francji, Hiszpanii, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Urugwaju oraz Wielkiej Brytanii. Uczestnicy reprezentowali różne środowiska – od świata nauki poprzez organizacje publiczne (Komisja Europejska, Ministerstwo Cyfryzacji, ETSI), na biznesie kończąc ( PKO BP, Bank Zachodni WBK, mBank).