Newsletter Otago nr 1

CO U NAS?

Oddajemy do rąk Państwa pierwszy numer naszego Newslettera. Chcielibyśmy, abyście mieli Państwo bieżąco informację dotyczącą zmian zachodzących w naszej organizacji. Wokół nas dzieje się bardzo, bardzo dużo…

Szanowni Państwo,

rok 2016 był pierwszym rokiem, w którym działaliśmy pod szyldem nowej firmy, Asseco Data Systems- ADS. Wielu naszych klientów wyrażało obawy i niepokój związane z tą zmianą. Nagle z rodzinnej firmy, staliśmy się jedną z największych organizacji działających na polskim rynku IT. Na początku, borykaliśmy się z trudnościami organizacyjnymi, ale są one nieodłączną częścią tak dużych przedsięwzięć, co jest jednak rzeczą dużo ważniejszą, uzyskaliśmy dostęp do potencjału (technologicznego, finansowego, rynkowego) o jakim wcześniej nie mogliśmy nawet marzyć. Efekty umiejętnego korzystania z nowych możliwości mamy nadzieję odczujecie Państwo już w roku 2017.

Obok inwestycji, które w tym roku będziemy realizowali (szerzej o nich w środku naszej gazetki) uruchomimy również Help Desk i Biuro Projektów. O tych zmianach w organizacji informowaliśmy Państwa już od dłuższego czasu. Kończą się prace nad modernizacją naszej centrali telefonicznej, zatrudniliśmy konsultantów, przeprowadziliśmy szkolenia więc teraz już tylko czas powiedzieć sobie ZACZYNAMY.

O szczegółach tego przedsięwzięcia przeczytacie Państwo również w tym numerze. Mamy nadzieję, że ta zmiana zniweluje problemy w komunikacji z nami. Jest ona odpowiedzią na bardzo często zgłaszane przez Państwa uwagi zarówno pod adresem jakości udzielanych przez Nas konsultacji jak i ich dostępności. Dorośliśmy już również do tego by nasze, wspólne z Państwem przedsięwzięcia, prowadzić zgodnie z metodykami projektowymi. W tym celu powołaliśmy do życia Biuro Projektów. Będzie ono stało na straży standardów i procedur – tak byście Państwo mieli pewność, że otrzymujecie to co zamówiliście i co rzeczywiście jest Wam potrzebne.

O tych i pozostałych naszych inicjatywach przeczytacie Państwo w naszym Newsletterze. Zachęcam Państwa do tej lektury. Przed nami następny rok wspólnej pracy. Mam nadzieję, że takiej, która przyniesie satysfakcję i Państwu i Nam. Wszystkich zaś odwiedzających Gdańsk, zapraszam do naszej nowej siedziby przy ulicy Jana z Kolna 11. Zapewniam Państwa, że widoki z okien naszej firmy nadal są bardzo atrakcyjne.

Życzę Państwu miłej lektury.

Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Rok 2017 rozpoczynamy od zmian w naszej organizacji. Te działania są tymi, które Państwo niewątpliwie odczujecie najbardziej i zobaczycie najszybciej. Nasza wiodąca kompetencja w roku 2017 – to JAKOŚĆ. By realizować jej założenia musieliśmy zmienić nasze podejście do zadań zespołów bezpośrednio Państwa obsługujących. Powołaliśmy nowe Biura: zarządzania zmianą oprogramowania oraz zbudowania zupełnie nowego podejścia do współpracy na linii Klient a wytwórca.

Biuro Wsparcia

To miejsce, które stanowić będzie pierwszą linię wsparcia. Pomoże Państwu w prostych, ale też i trudniejszych problemach. To za pośrednictwem osób tu pracujących, będziemy umawiali rozmowę z konsultantem. Zadaniem HD jest przygotowanie wsadu do takiej rozmowy, tak aby konsultant dzwoniąc do Państwa miał przygotowany pomysł rozwiązania.

Biuro Wsparcia podzielone zostanie na 4 obszary, do których doprowadzone będą cztery odrębne numery telefonów. Szczegółową informację na ten temat otrzymacie Państwo w specjalnym piśmie. Kierownikiem zespołu jest Pan Jacek Zgutczyński.

Biuro Projektów

To zespół specjalistów, kierowników projektów, których głównym zadaniem jest zebranie Państwa wymagań co do nowych produktów oraz dostarczenie takich funkcjonalności jakie Państwo sobie zamówiliście i jakie pomogą Państwu w codziennej pracy.

Aby skutecznie realizować powyższe w cele zdecydowaliśmy się na wdrożenie metodyki PRINCE2®, najlepszych praktyk, które sprawdzają się codziennie w angielskiej administracji. Kierownikiem zespołu jest Pan Jacek Zgutczyński.

Biuro Wdrożeń

Biuro Wdrożeń to nasza II linii wsparcia. To tutaj pracują nasi najlepsi konsultanci i wykwalifikowani szkoleniowcy. Ich rolą jest dbanie o to, by wspierać Państwa w rozwiązywaniu merytorycznych zagadnień i wspólnie wypracowywać najlepsze rozwiązania.

To Biuro Wdrożeń jest Państwa partnerem w codziennej pracy z naszym oprogramowaniem oraz podczas wdrażania nowych produktów. Kierownikiem zespołu jest Pan Daniel Szulc.

Biuro Rozwoju

To zespół skupiający nasze siły analityczne – analityków biznesowych oraz , opiekunów produktów. Z uwagi na to, że rozpoczęliśmy wytwarzanie naszego oprogramowania z wykorzystaniem metodyk zwinnych AGILE, nasz kontakt z Państwem przy akceptacji wydań programów jest niezwykle ważny. Z tego względu rozwijanie kompetencji w tym zespole jest dla Nas sprawą kluczową.

Biuro Rozwoju to miejsce, gdzie opracowujemy nowe koncepcje i wdrażamy nowe pomysły, zarówno Państwa jak i nasze, tworzymy również mapy produktowe określające w jaki sposób widzimy rozwój naszego systemu w dłuższej perspektywie czasowej. Kierownikiem zespołu jest Pan Daniel Szulc.

PROJEKTY NA FINISZU

Początek roku stoi, tym razem, pod znakiem kończenia projektów. W związku z licznymi zmianami w prawie (o nich dalej) i nowymi przedsięwzięciami oraz programami rządowymi, stanęliśmy przed trudnymi wyzwaniami, w projektach, gdzie rejestry ryzyka były o wiele obszerniejsze niż zadania, jakie musieliśmy zrealizować.

JPK /

PM: Marzena Duszyńska

Wybudowanie funkcjonalności magazynowania danych zebranych w elektronicznych księgach i dokumentach księgowych jest dużym wyzwaniem. Uzgadnianie rozbieżności jest również przedsięwzięciem samym w sobie. Dzisiaj możemy już Państwu powiedzieć, że nasze wspólne zmagania zakończyliśmy. Wszyscy nasi klienci przekazali JPK w terminie wymaganym przez ustawodawcę.

Pełne zakończenie projektu i jego rozliczenie: marzec 2017

VAT Centralny /

PM: Anna Józefczuk

Moduł umożliwia przeglądanie i agregowanie danych. W wariancie pierwszym w zakresie otrzymanych oraz tworzonych deklaracji VAT w podziale na rodzaj deklaracji, w wariancie drugim dodatkowo uzupełnione o możliwość przeglądania i agregowania danych z rejestrów zakupów oraz rejestrów sprzedaży.

Pełne zakończenie projektu i jego rozliczenie: marzec 2017

Rodzina +/

PM: Agnieszka Proniewicz / Jacek Zgutczyński

Obsługa informatyczna programu rządowego była prawdopodobnie jednym
z najtrudniejszych i największych przedsięwzięć informatycznych ostatnich lat. Zdecydowaliśmy się podejść do projektu kompleksowo zachowując pełną automatyzację procesów i struktur. Skończyliśmy Rodzina+ i rozpoczynamy nowy projekt: Windykacja+ (szerzej o projekcie dalej).

Pełne zakończenie projektu i jego rozliczenie: luty 2017

POWIADAMIANIE SMS

Odpowiadając na Państwa liczne zapytania, przygotowaliśmy funkcjonalność o nazwie Powiadamianie SMS. Funkcja ta pozwoli obywatelowi na uzyskiwanie informacji za pośrednictwem wiadomości tekstowej o zaległości lub / i zbliżającym się terminie płatności. Co najważniejsze całe rozwiązanie zostało tak zaprojektowane, aby procesy były w pełni zautomatyzowane, a dane pobierały się z naszego oprogramowania bez udziału operatora. Z usługi będą mogły skorzystać te osoby, które złożą w UM oświadczenie o gotowości do takiej formy kontaktu.

powiadomienia sms1

Zasady działania

Pismo zawierające oświadczenie woli podatnika jest rejestrowane w systemie windykacyjnym. W tym samym systemie jest też możliwość wprowadzenia informacji, o rezygnacji z usługi. Program weryfikuje zaległości po ratach. W przypadku, gdy na karcie istnieje zaległość i jednocześnie nadpłata, program wyświetli kwotę zaległości z raty.

Aby zapewnić poprawność danych system nie bierze pod uwagę kwot do wyjaśnienia. System zarchiwizuje wysłane powiadomienia i ich treść. Co ważne – oprogramowanie jest tak zbudowane, że treść komunikatów oraz zawartość danych jest w pełni konfigurowalna przez operatora. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami, nasz Dział Handlowy pozostaje do Państwa dyspozycji!

Najważniejsze e-usługi

Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności

Wykonano

Powiadomienie o występującej zaległości

Wykonano

Informacja o wysokości zaległości pobierana z systemu

Wykonano

Mniejsze projekty

Duże projekty są dla nas prestiżowymi przedsięwzięciami, które mają zabezpieczyć Państwa potrzeby w zmieniającym się coraz szybciej świecie. Jednakże to przede wszystkim małe zmiany i usprawnienia poprawiają komfort pracy naszych głównych użytkowników. Oto niektóre z nich:

Generator uchwał

Budowanie szablonów uchwał przez operatora w systemie

Generowanie treści uchwały w oparciu o szablon i dane w systemie

Możliwości edycji wygenerowanej z systemu treści w MS OFFICE

JEST!

JEST!

JEST!

Wymiana klasyfikacji

Wymiana składowych w listach płac, zgodnie z potrzebą operatora

Automatycznie generujący się druk Z-15

Moje wydruki! Sam skomponuj swój wydruk

JEST!

JEST!

JEST!

Zbiorcze naliczanie wyłączenia (PNIER)

Możliwość indywidualnego podejścia do opłaty

Usprawniono proces “akcji wymiarowej”

Pełna kontrola nad indywidualnymi I specyficznymi przypadkami

JEST!

JEST!

JEST!

e-Deklaracje w NWPOJU

Zaczytywanie deklaracji elektronicznej

Brak konieczności wprowadzania ponownie deklaracji

Pełna interoperacyjność danych z e-deklaracji z naszym systemem I naszymi bazami danych

JEST!

JEST!

JEST!

To Państwo wskazujecie nam jakie zmiany są dla Państwa najwyższym priorytetem. Pozwala to naszym opiekunom produktów planować rozwój aplikacji zgodny z najpilniejszymi Państwa potrzebami.
By usprawnić proces naszych wzajemnych ustaleń wprowadziliśmy narzędzie temu służące tj. karty produktów. Obok kart produktów w naszych projektach pojawiają się także Scenariusze testowe.

Mają one dać odpowiedź na pytanie: jak ma działać funkcjonalność, którą dla Państwa realizujemy, abyście Państwo otrzymali dokładnie to co potrzebujecie. Nasi analitycy, wytwarzając powyższe dokumenty, przekażą do realizacji programistom i architektom systemu wspólnie wypracowany i zatwierdzony opis rozwiązania. Nauczymy naszych Partnerów jak wspólnie stworzyć taką dokumentację!

NOWE PROJEKTY

Rozwijając nasze technologie, bacznie obserwując to co dzieje się w świecie IT, przystępujemy do realizacji przedsięwzięć, których końcowym beneficjentem będą nasi Partnerzy. Mamy mnóstwo pomysłów i ogromną determinację, aby dostarczać Państwu nowe i innowacyjne narzędzia pracy!

Windykacja opłat drogowych

Nowa aplikacja

Ewidencja opłaty dodatkowej

Usprawnienie poboru opłat

Obsługa płatnej strefy parkowania

Pełna automatyzacja procesów!

Więcej szczegółów

 

Przygotowaliśmy zupełnie nową aplikację wspierającą ewidencję opłaty dodatkowej, usprawniającą pobór opłat i obsługę płatnej strefy parkingowej. Do tego cały proces zautomatyzowaliśmy.

PLZ 2.0

Komponentowy model “wdrożenia”

Procesowe planowanie

Nowa jakość prezentacji danych w systemie

Raporty konfigurowane przez użytkowników!

Więcej szczegółów

 

PLZ 2.0 to odpowiedź na postulaty naszych Partnerów. Pełna konfigurowalność raportów przez użytkownika, nowy sposób prezentacji danych, kompleksowe spojrzenie na proces planowania.

NWPOJ 2.0

Pełna integracja

Wsparcie windykacji

Nowe słowniki

Nowy sposób naliczania wymiaru

Generator pism i rejestrów

Więcej szczegółów

 

Nowy system zapewni nowe podejście do funkcjonalności naliczania podatku, prezentacji danych, obsługi wymiaru poprzez rejestracje danych z DT1 i integrację z innymi systemami zewnętrznymi.

e-PORTAL – nowa administracja

System e-Portal to platforma wymiany danych i informacji między jednostkami organizacyjnymi miasta, a urzędem miasta i jego systemem informatycznym (modułami dziedzinowymi systemu OTAGO). System e-Portal to rozwiązanie elastyczne, umożliwiające rozwijanie i dodawanie kolejnych usług pozwalających na jego integrację z aplikacjami systemu OTAGO. Narzędzie służy do poprawy zarządzania finansami jednostki.

Sprawozdania

Jednostki podległe już nie muszą tradycyjnie przekazywać sprawozdań do urzędów miast. Dostarczamy rozwiązanie IT umożliwiające sprawne przesyłanie sprawozdań do jednostek nadrzędnych w wersji elektronicznej. Jednostka nadrzędna otrzymuje w systemie finansowo księgowym zaewidencjonowane przez jednostki podlegle dane. To jednostki podległe tworzą bazy danych w jednostkach nadrzędnych!

Sprawozdania mogą być importowane z formatu Besti@.

Dzięki e-Portalowi nie wykonujecie Państwo tej samej pracy ręcznie i dwukrotnie!

VATC

Jednostki tworzą swój rejestr zakupu i sprzedaży. Dzięki temu generują własne deklaracje VAT (jednostkowe). Za pośrednictwem modułu E-Portal przekazują deklaracje do jednostki nadrzędnej . Jednostka centralna tworzy automatycznie deklaracje zbiorczą i przekazuj ją
do Urzędu Skarbowego. Z danych tych sprawnie można wygenerować też Jednolity Plik Kontrolny (struktura VAT).

Po co zbierać setki deklaracji z jednostek podległych, jeśli może zrobić to za nas system?

Nie trzeba zbierać już danych w arkuszach kalkulacyjnych i dostarczać deklaracji w sposób tradycyjny.

  • Oszczędności na materiałach eksploatacyjnych!
  • Oszczędności na opłatach pocztowych!
  • Oszczędność czasu pracy!

VAT Centralny nie musi już być problemem!

Oszczędności

Dzięki temu, że jednostka centralna nie przekazuje pieniędzy do jednostek podległych bez wyraźnego zapotrzebowania, urząd miasta zarabia na oprocentowaniu depozytów (o wiele bardziej korzystne umowy). U klientów, u których wdrożyliśmy rozwiązania odnotowujemy oszczędności na poziomie kilkuset tysięcy rocznie!

Jednostki centralne mają silniejszą pozycję w negocjacjach z bankami. Dzięki temu więcej zarabiają na oprocentowaniu.

E-Portal to system składania zapotrzebowania na środki budżetowe na konkretny dzień. Dzięki czemu nie marnotrawimy oprocentowania należnego z tytułu deponowania środków w bankach. Dodatkowo dostarczamy podział wydatków na inwestycyjne i bieżące, co zwiększa Państwa kontrolę nad wykonaniem, bez potrzeby oczekiwania na sprawozdania finansowe!

Rejestr

MULTIREJESTR

Twórz sprawnie takie rejestry jakie są dziś potrzebne, bez potrzeby dodatkowego zlecania tego firmom zewnętrznym.

Wytworzony przez nas system umożliwia tworzenie własnych rejestrów opartych o formularze elektroniczne. Dla każdego rejestru można zdefiniować dowolne:

  • Formularze, na których prowadzona będzie rejestracja danych,
  • Kartoteki,
  • Przejścia statusów (akceptacja dokumentu) i wydruki.

System przeznaczony jest do małych rejestrów (do ok. 5000 pozycji rocznie). Każdy z klientów otrzymuje dostęp do wspólnej bazy szablonów gotowych rejestrów (np. rejestr zbiorników bezodpływowych, rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków, rejestr upoważnień i pełnomocnictw, rejestr obiektów zabytkowych).

Multirejestr to nowe, kompleksowe rozwiązanie, niezbędne dla sprawnej e-administracji!

Bliżej Partnerów

Stawiając w 2017 roku na jakość, chcemy postawić też na zawiązywanie ściślejszych z Państwem relacji. Chcemy wiedzieć co u Państwa słychać, wsłuchiwać się w Państwa potrzeby, gromadzić i klasyfikować problemy  i je rozwiązywać w sposób metodyczny i poukładany. Z tego też powodu chcielibyśmy zaproponować Państwu nową formułę naszych spotkań. Opiera się ona o poniższe założenia:

KROK 1

Umawiamy się na spotkanie analizując zgłoszone wcześniej problemy i Państwa potrzeby.

Spotykamy się u Państwa z Waszymi kluczowymi użytkownikami Systemu OTAGO.

Diagnozujemy i klasyfikujemy potrzeby i problemy. Identyfikujemy czy konieczne jest powołanie projektów dla ich realizacji.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

I kwartał

KROK 2

Identyfikujemy w Asseco Data Systems zespoły potrzebne do rozwiązania zagadnień.

Ustalamy harmonogram i zlecamy pracę. Uruchamiamy Projekty.

Weryfikujemy naprawy i postęp w projekcie. Czas znów w drogę.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

II kwartał

KROK 3

Spotykamy się ponownie z Wami!

Weryfikujemy z Partnerami co udało nam się zrobić.

Ramujemy i zbieramy to co się nie udało oraz identyfikujemy nowe potrzeby.

Etap 1

Etap 2

Etap 3

III kwartał

KROK 4

Tworzymy w ADS harmonogram prac i uzgadniamy go z Państwem.

Zlecamy zespołom prace i naprawy i nadzorujemy harmonogram.

Widzimy się w następnym kwartale!

Etap 1

Etap 2

Etap 3

IV kwartał

Etap

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

1

2

3

4

5

6

Krok 1

W pierwszym kwartale odwiedzamy naszych Partnerów aby zidentyfikować wszystkie problemy jakie Państwo macie w obsłudze naszych rozwiązań. Na tym etapie identyfikujemy rodzaje błędów. Czy potrzebne są gruntowne przebudowy, czy wystarczą szkolenia lub instruktarze, czy też może potrzebujecie Państwo zupełnie nowych rozwiązań. To też moment, aby porozmawiać o jakości usług i ogólnie spojrzeć na jakość naszej współpracy.

Krok 2

Wracamy do naszej siedziby z materiałem, który wytworzyliśmy z Państwem. Tutaj odbędą się konsultacje i spotkania oraz tu powstaną pomysły i harmonogramy, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa potrzeby. Tu powstanie harmonogram, który uzgodnimy z Państwem, w taki sposób, aby priorytety były realizowane na początku, a Państwa praca nie musiała ulegać dezorganizacji. Tutaj my będziemy nadzorować czy wszystko idzie jak w zegarku i na tym etapie będziemy w stałym kontakcie z Państwem, abyście też mieli cały czas rękę na pulsie!

Krok 3

Przyjeżdżamy ponownie. Na tym etapie jest czas aby podsumować co się nam udało i gdzie teraz jesteśmy. Jakie nowe mamy problem i jak zaradzić temu co się nam nie udało. To czas retrospektywy i wyznaczenia też nowych kierunków dla nowych Państwa potrzeb. Nie tylko podsumujemy to co wykonaliśmy w ostatnich dwóch krokach, ale też zidentyfikujemy wszystkie nowe zagadnienia.

Krok 4

Tym razem, gdy wrócimy do ADS, tworzymy dwa harmonogramy. Jeden na pozostałości, których nie udało nam się zrobić lub które musiały poczekać, a drugi dla nowo zidentyfikowanych Państwa potrzeb. Być może, jeśli będziecie Państwo mieć takie potrzeby, to będzie też etap, w którym będziemy przygotowywać się do nowych projektów, rezerwować zasoby, wybierać rozwiązania, projektować pierwsze założenia. Jednakże najważniejszym efektem tego kroku ma być zamknięcie wszystkich zagadnień z bieżącego roku. W ostatnim etapie przygotowujemy się do ponownego odwiedzenia Państwa!

WINDYKACJA+ po nowemu

Zamknęliśmy już projekt Rodzina+. Ale to nie koniec naszych prac. Przygotowujemy się do realizacji projektu Windykacja+. Z samą funkcjonalnością księgowości analitycznej mieliśmy spory problem. Szukaliśmy wielu nowych rozwiązań. Zastanawialiśmy się jak przebudować istniejące mechanizmy. Nic to. Budujemy nową Windykację! Windykację+

Punkty styku

W projekcie Rodzina+ wytworzyliśmy funkcjonalność obsługującą decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach. To był początek projektu Windykacja+. W ramach tego przedsięwzięcia przepisujemy całą aplikację, stosując nowe rozwiązania i nową technologię.

W pierwszym etapie…

Na początku naszym priorytetem jest wytworzenie komponentów niezbędnych dla powstającej aplikacji. Jako pierwsze powstaną: Decyzje o nienależnie pobranych – wystawianie, przeglądanie, wydruk decyzji, czyli połączenie modułu świadczeń i modułu windykacyjnego oraz wytworzenie kart kontowych – przeglądanie karty kontowej, wyszukiwanie przypisów na podstawie zadanych kryteriów.

Czas na etap drugi

W oparciu o wcześniej wytworzone komponenty powstaną następne funkcjonalności: : Obsługa decyzji uznaniowych (ratalne, umorzenie decyzji ratalnej, uchylenie decyzji, odroczenie, umorzenie), obsługa potrąceń obsługa pism windykacyjnych obsługa pism egzekucyjnych.

Etap trzeci

W etapie trzecim otrzymają Państwo listy dłużników, czyli możliwość przygotowania listy, przeglądanie danych, oraz wydruk. Tworzenie zestawień: syntetycznych, analitycznych, wpłat, do zapłaty, oraz bilanse. W tym etapie wytworzymy również obsługę przerachowań.

Etap czwarty

Ten etap zdominuje wytworzenie i dostarczenie Państwu obsługi niezarachowanych wpłat, księgowanie wyciągów oraz wytworzenie interoperacyjności i wymiany danych między nowym modułem a modułami finansowo sięgowymi. W tym etapie nastąpi też proces zamykania projektu jego rozliczania i naprawy wszelkiego rodzaju braków, uszkodzeń, czy też niedoskonałości utrudniających Państwu pracę. W tym etapie, kierownik projektu, podejmie też decyzję o zamknięciu projektu i przeniesieniu funkcjonalności do bieżącej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Co ważne projekt realizowany jest w oparciu o wdrażaną u nas metodykę zarządzania projektami, analogicznie jak projekt R+.

WILDFLY, czyli czas na środowisko

Żyjemy w czasach gdy postęp technologiczny jest codziennością. Wyzwaniem staje się nadążanie za ciągłą zmianą, także tą wymagającą zmiany komponentów środowiska, w którym osadzone są aplikacje systemu OTAGO. Obecnie realizujemy wspólnie z Państwem projekt migracji serwera aplikacji JBOSS do wersji 8. *

projekt

Etap 1 –

Przygotowanie projektu

 

W ramach Etapu 1 projektu, został opracowany plan migracji na bazie zidentyfikowanych modułów systemu OTAGO niekompatybilnych z środowiskiem WildFly. W celu uzyskania wysokiej kontroli nad postępami prac, moduły zostały pogrupowane i przypisane do kolejnych etapów. Migracja dotyczy wyrównania środowiska technologii WEB.

Close-up of human hands and keyboard

Etap 2 –

Migracja danych

 

Etap ten został podzielony na 4 kroki ,w których rozpoczynamy migrację aplikacji do nowego środowiska. W kroku 1 migrujemy IM, PLZ, SOR, GRIP, PM, w kroku 2: GRU, WYBUD, WPBUD, GRU i Słowniki, w kroku 3: KASA, FK, GM ST, KOS, PLZ-WS / FK-WS / KOS-WS, WIND/KAKSON a w kroku 4: SAR, IWN, REKR, ADMIN, EOD, OCP, FSS. W ramach tego etapu wykonaliśmy wszystkie prace programistyczne. Porządkujemy kod i przygotowujemy do instalacji na produkcji.

Female hands examining laptop in electronics store

Etap 3 –

Przeniesienie na produkcję

 

Po wykonaniu testów akceptacyjnych przez naszych Partnerów, przenosimy zmigrowane oprogramowanie na środowisko produkcyjne . Na tym etapie, także roztaczamy szczególną opiekę nad naszymi Klientami. Obserwujemy jak zachowują się nasze aplikacje w nowej rzeczywistości i niezwłocznie reagujemy, gdy pojawiają się jakiekolwiek kłopoty.

Zmiany w prawie, czyli jak to ugryźć?

Podczas spotkań w urzędach, często słyszymy o wątpliwościach jakie macie Państwo w zakresie obsługi zmian w prawie. Jako, że problemy te dotyczą także i Nas postanowiliśmy wyjaśnić obu co jest zmianą w prawie, którą bezwzględnie musimy Państwu obsłużyć, a co zupełnie nową funkcjonalnością, nie podlegającą warunkom umowy.

Umowna obsługa zmian w prawie

Cały problem najlepiej omówić na prostym przykładzie:
W sytuacji kiedy nasi Partnerzy zakupują od nas oprogramowanie, to kupują konkretne jego komponenty, na przykład wydruk „A” i „B” i „C”. Umawiamy się wówczas, że za cenę, na jaką się wspólnie zgodziliśmy, dostarczamy te wydruki. Następnie podpisując umowę typu ATiK (Asysta Techniczna i Konserwacja), zobowiązujemy się, że zadbamy o to, aby te wydruki były zgodne z obowiązującym prawem. Gdy ustawodawca zmieni ich wzór, my dostarczymy ich aktualną wersję. Gdy jednak ustawodawca uznaje, że wprowadza do obrotu prawnego wydruk „D”, wówczas wprowadza zupełnie nowe rozwiązanie, którego my wcześniej nie sprzedaliśmy nikomu i nie zobowiązywaliśmy się do jego modyfikacji ze względu na zmiany prawne. Jeżeli trafi do Nas takie zgłoszenie, zostanie ono potraktowane jako zupełnie nowa funkcjonalność nie wynikająca ze zobowiązań w umowie ATiK. Zasady udostępnienia takiej funkcjonalności określi Państwa opiekun.

Zarządzanie zmianą w prawie na nowo

W Biurze Rozwoju i Wdrożeń, uruchomiliśmy projekt mający na celu uporządkowanie zarządzania zmianami w prawie w naszych rozwiązaniach. W projekcie przewidujemy utworzenie rejestru zmian prawnych, w którym znajdą się takie informacje jak: oczekiwane zmiany prawne, status aktu prawnego, (czyli na jakim jest obecnie etapie legislacyjnym), status wdrożeniowy, czyli co dzieje się obecnie ze zmianą prawną w ADS, jaki jest termin aktualizacji systemu.
Nowy system pomóc ma nam w zarządzaniu zmianą w prawie w zupełnie inny sposób niż to miało do tej pory miejsce. Zabezpieczy to też nas przed ewentualnymi błędami interpretacyjnymi, gdyż przedmiotowe zmiany poddawane będą dogłębnej analizie prawnej naszych specjalistów. Ze względu na to, że zmian w prawie na chwilę obecną jest dużo, chcielibyśmy wspólnie z Państwem współdecydować o kolejności ich obsługiwania. To wszystko już w 2017 roku!

CO DALEJ?

To na co obecnie stawiamy to rozwój technologii i wzmocnienie relacji z naszymi Partnerami. To Państwo wyznaczacie kierunki rozwoju naszych aplikacji. Wzmacniamy nasze zespoły wysokiej klasy specjalistami. Wdrażamy metodyki zarządzania projektami (PRINCE2) oraz metodyki zwinnego wytwarzania oprogramowania (SCRUM).

Projekty, jak Vat Centralny, Jednolity Plik Kontrolny czy Rodzina +, zostały powołane do życia ze względu na nowe programy rządowe. Jednakże to, jak to oprogramowanie działa, co Państwu dostarcza, a co nie, to efekt wsłuchania się naszych specjalistów w Państwa potrzeby. Dlatego też skupiamy się dziś na wytworzeniu takich narzędzi zarządczych, aby usłyszeć Państwa lepiej, dokładniej, bardziej precyzyjnie, tak abyście Państwo otrzymali dokładnie to czego potrzebujecie, co Wam ułatwi pracę.

W następnym numerze

  • Spotkanie Użytkowników Systemu OTAGO
  • HELPDESK – czas start
  • NWPOJ i wiele innych …

Dziękujemy

Zespół Asseco Data Systems

Obszar Administracji Terenowej

+48 58 740 40 96 | handel.at@assecods.pl | www.assecods.pl