Newsletter Otago nr 3

CO U NAS?

Oddajemy Państwa do rąk trzeci numer naszego Newslettera, w którym przedstawiamy najważniejsze informacje z życia firmy.

Z treścią poprzednich numerów mogą Państwo zapoznać się tutaj: Newsletter Otago

Szanowni Państwo,

 

minęły już wakacje, ale chcielibyśmy na moment wrócić do czasu przedurlopowego, kiedy to gościliście Państwo na naszej cyklicznej konferencji użytkowników Otago.

 

Było to jak zwykle bardzo owocne spotkanie, podczas którego mogliśmy wymienić doświadczenia oraz uwagi na temat rozwoju rozwiązań informatycznych i organizacji naszej pracy.

 

Mimo iż minęło parę miesięcy, w imieniu Asseco Data Systems chciałem bardzo podziękować za Państwa udział w tym wydarzeniu, konstruktywne dyskusje oraz cenne uwagi. Jednocześnie pragnę podziękować Miastu Toruń, które współorganizowało naszą konferencję. Dzięki współpracy mogliśmy ze spokojem prowadzić nasze spotkania, przebywać w tak wyśmienitych wnętrzach i cieszyć się licznymi atrakcjami.

 

Zachęcam do lektury aktualnego Newsletter’a, w którym znajdą Państwo miedzy innymi relacje z powyższego wydarzenia oraz garść aktualnych informacji na temat działań Asseco Data Systems w obszarze samorządowym.

 

Pozdrawiam
Jakub Buczyło, Dyrektor Pionu Obsługi Klienta

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Miasto dla mieszkańców – Konferencja Użytkowników Oprogramowania Otago

Tegoroczna, VIII edycja Konferencji Użytkowników Oprogramowania Otago odbyła się w dniach 1-2 czerwca w Toruniu. Jej uroczystego otwarcia dokonali prezes Asseco Poland – Adam Góral, prezes Asseco Data Systems – Andrzej Dopierała oraz prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski, który objął honorowym patronatem to wydarzenie.

Podobnie jak w poprzednich latach gośćmi konferencji byli przedstawiciele samorządów: urzędów miejskich, marszałkowskich, jednostek budżetowych – użytkownicy systemu Otago z terenu całej Polski.

 

Cieszymy się ogromnie, że nasi Klienci, a w dużej mierze także przyjaciele, co roku przyjeżdżają na tę konferencję. Najważniejsze jest jednak to, że chcą podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami. Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć takie swoiste forum wymiany pomysłów we wdrażaniu rozwiązań informatycznych wspierających pracę urzędów – stwierdził Jarosław Jastrzębski, wiceprezes odpowiedzialny za Obszar Administracji Terenowej.

 

Prelegenci, między innymi z Warszawy, Gdańska, Szczecina i Zabrza, przedstawiali stosowane w ich miastach sposoby nowoczesnego zarządzania poszczególnymi obszarami administracyjnymi, takimi jak budżet miasta, budżet partycypacyjny, transport miejski czy gospodarka odpadami.

 

Rozmawiano także o budowaniu strategii społeczeństwa informacyjnego. Uczestnicy mówili również o tym, jak ważne jest włączenie się mieszkańców w proces decyzyjny włodarzy oraz wspólną odpowiedzialność za funkcjonowanie miejsca, w którym żyją. Idea ta zawarta była w tytule konferencji: „Miasto dla mieszkańców”.

 

Z roku na rok konferencja cieszy się coraz większą popularnością wśród przedstawicieli władz samorządowych – jak stwierdziła Renata Grzebińska, która od 2012 r. odpowiada za jej organizację – od tamtego czasu liczba gości podwoiła się i w tym roku osiągnęła ponad 250 osób.

 

Poniżej prezentujemy spot wideo z konferencji i zdjęcia z uroczystej kolacji, w iście – jak przystało na Toruń – „gwiezdnej” oprawie :)

ZMIANY ORGANIZACYJNE

HELPDESK – dalszy rozwój

 

Rozwój Biura Wsparcia to nie tylko nowa infrastruktura telefoniczna, dzięki której możecie Państwo uzyskać pomoc od 1. linii wsparcia, lecz także nowy sposób rejestracji zgłoszeń.

help desk_mm

Polecamy Państwu dedykowane ku temu rozwiązanie: http://www.serwis.otago.pl

 

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję, jak używać nowego narzędzia.

 

Po otworzeniu strony w przeglądarce należy się zalogować. Jeżeli nie mają Państwo konta w serwisie proszę kliknąć Załóż nowe konto. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza trafi on do naszych administratorów, którzy aktywują Państwu konto i prześlą hasło do systemu na adres mailowy podany przy rejestracji.

 

Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła klikamy zaloguj. Pojawi się panel użytkownika, w którym dostępne są zakładki informacyjne:

 

  1. Lista wysyłek – lista aktualizacji oraz modyfikacji przesyłanych w formie przesyłek;
  2. Lista zgłoszeń – lista zarejestrowanych przez zalogowanego Użytkownika zgłoszeń;
  3. Nowe zgłoszenie – po kliknięciu otwierany jest formularz rejestracji nowego zgłoszenia:
  • Rodzaj – rodzaj zgłoszenia;
  • System – podsystem, którego dotyczy rejestrowane zgłoszenie;
  • Projekt – domyślnie ustawiony jest projekt ATIK;
  • Tytuł – tytuł zgłoszenia;
  • OPIS – opis zgłoszenia według wytycznych spisanych w dalszej części dokumentu (Lista niezbędnych informacji przy rejestrowaniu zgłoszenia). Zrzuty ekranu można wklejać w treść zgłoszenia lub dodać po rejestracji.

 

Po kliknięciu publikuj rejestrowane jest nowe zgłoszenie oraz nadawany jest sześcioliterowy identyfikator, którym posługują się pracownicy ADS w korespondencji oraz konsultacjach telefonicznych.

 

Serdecznie rekomendujemy ten sposób przesyłania zgłoszeń.

Z życia firmy

Asseco Data Systems stworzy z Mielca „eMiasto przyszłości”

 

W ramach projektu „Inteligentny Mielec – eMiasto Przyszłości” wdrożony zostanie kompleksowy system zarządzania miastem obejmujący Urząd Miasta oraz wszystkie podległe mu jednostki.

W ramach projektu „Inteligentny Mielec – eMiasto Przyszłości” wdrożony zostanie kompleksowy system zarządzania miastem obejmujący Urząd Miasta oraz wszystkie podległe mu jednostki.

Powstanie też dedykowany mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom portal stanowiący miejską platformę komunikacji elektronicznej. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 8,24 mln zł.

Podpis zdjęcia: Od lewej: Wiceprezes ADS Jarosław Jastrzębski, Prezes ADS Andrzej Dopierała,
Zastępca Prezydenta Miasta Mielec Tadeusz Siemek

Artykuł opublikowano 31.07.2017 w Pulsie Biznesu.

Wspieramy miasta przy wyborze projektów do budżetów partycypacyjnych

 

W Warszawie dobiegło końca głosowanie na projekty, które będą realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 2018. Mieszkańcy współdecydują o wydatkach z miejskiej kasy w ramach budżetów dzielnicowych.

Każdy z mieszkańców mógł wybrać jeden z projektów zgłoszonych do głosowania w dowolnie wybranej przez siebie dzielnicy. Wszystko odbywa się dzięki wsparciu naszego zet.WIBO – systemu zarządzania budżetem obywatelskim. Głosowanie odbyło się przez Internet i trwało do 30 czerwca do godz. 23:59.

 

O to, jakie będą dalsze kroki i jak nasz system wspiera miasto na tym etapie, zapytano architektów tego rozwiązania: Dawida Partykę oraz Rafała Karczewski z Zespołu Rozwiązań SaaS w Dziale Rozwiązań Workflow i Zarządzania Oświatą, Obszaru Administracji Terenowej:

 

„Po zakończeniu głosowania dane są agregowane, a przy pomocy zet.WIBO tworzone są raporty z wynikami głosowania dla poszczególnych typów zadań, co w przypadku Warszawy oznacza przygotowanie raportów dla 18 dzielnic. Tutaj nasza rola się kończy – miasto samo decyduje, jak rozdysponowuje środki finansowe dla wybranych projektów. Zet.WIBO to, zgodnie z nazwą systemu, Wsparcie Informatyczne Budżetów Obywatelskich” – stwierdził Rafał Karczewski, odpowiadający za rozwój systemu u tego Klienta.

 

Zet.WIBO wspiera miasta w całym procesie „obsługi” budżetu obywatelskiego – od zgłoszenia i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego po ustalanie wyników głosowania. Obecnie obsługujemy etap zgłaszania pomysłów w Zabrzu i Puławach.

 

„zet.WIBO działa na rynku już kilka lat i jesteśmy pionierami w tym zakresie. Rozwijamy ten produkt od początku powstania idei partycypacji w Warszawie. Możemy śmiało powiedzieć, że stołeczni urzędnicy nadają ton zmianom wprowadzanym w zet.WIBO, a Warszawa to nasz najbardziej wymagający Klient. Z wprowadzanych rokrocznie modyfikacji korzystają później inni nasi Klienci” – dodaje Tomasz Winiarski, kierownik Zespołu Rozwiązań SaaS.

ratusz+Warszawa1

Wspieramy rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych

 

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Asseco Data Systems wykorzystywany jest w takich miastach jak: Kraków, Toruń, Łódź czy Wrocław.

Urzędy miast chętnie korzystają z tego typu rozwiązań, ponieważ elektroniczna rekrutacja zapewnia przejrzysty dostęp do zasad naboru, oferty szkół oraz informacji o prowadzonych oddziałach w poszczególnych szkołach. Zapewnia również transparentność całego procesu naboru na wszystkich jego etapach.

 

Największą zaletą elektronicznego systemu wspomagającego proces rekrutacji do szkół jest niewątpliwie to, że pozwala na każdym etapie na bieżąco śledzić zainteresowanie utworzonymi przez placówki oddziałami, a za pomocą symulacji naboru, optymalnie kształtować przydział kandydatów – stwierdziła Iwona Kołodziejczyk, opiekun tego produktu w Dziale Rozwiązań Workflow i Zarządzania Oświatą, Pionu Administracji Terenowej.

 

Jak przebiega taka rekrutacja? Jakie korzyści daje kandydatom?

 

Kandydaci w łatwy i szybki sposób wypełniają wniosek do wybranej szkoły, dzięki specjalnej dedykowanej im witrynie internetowej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składają tylko w jednej placówce (wybranej na pierwszej preferencji). Potwierdzony w systemie wniosek widoczny jest we wszystkich placówkach z listy preferencji kandydata. Wniosek jest przetwarzany elektronicznie i system przydziela miejsca zgodnie z preferencjami użytkowników.
Logowanie na koncie, utworzonym podczas rejestracji wniosku, umożliwia także kandydatowi sprawdzenie wyników rekrutacji.

 

Taka forma rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych daje również wiele korzyści szkołom. Przede wszystkim likwiduje zjawisko blokowania miejsc, tzn. kandydat może być zakwalifikowany tylko do jednej placówki, dzięki czemu w dużej mierze eliminuje możliwość pojawienia się odwołań kandydatów nieprzyjętych.

Working at home with wireless technology and laptop.
262

Liczba szkól ponadgimnazjalnych

26.235

Liczba zarejestrowanych kandydatów

23.572

Liczba zakwalifikowanych kandydatów

Wdrażamy elektroniczny system obiegu dokumentów dla Urzędu Miasta Siedlce

 

Obszar Administracji Terenowej (OAT) rozpoczął w Urzędzie Miasta Siedlce kolejne wdrożenie systemu zarządzania dokumentami w oparciu o Edictę.

Wygranie tego przetargu, to potwierdzenie naszej pozycji lidera na rynku systemów obiegów dokumentów w administracji samorządowej. Istotne w tym przypadku jest to, że jeszcze rok temu klient był przekonany do całkiem innego rozwiązania do obsługi EZD, w dodatku chciał w tym zakresie wykorzystać system naszej konkurencji. – powiedział Wojciech Woś, Dyrektor Działu Rozwiązań Workflow i Zarządzania Oświatą.

 

System Edicta, oprócz samego Urzędu Miasta Siedlce, obejmie również 53 jednostki organizacyjne miasta, dzięki czemu wymiana korespondencji pomiędzy urzędem, a podległymi mu jednostkami odbywać się będzie w sposób w pełni elektroniczny.

 

Potwierdzeniem wartości i jakości produktu jest fakt, że w trakcie procedury przetargowej, pozytywnie przeszliśmy weryfikację próbki systemu, w trakcie której wykazaliśmy, że EZD Edicta spełnia i prawidłowo realizuje 100% scenariuszy testowych, zarówno tych wymaganych przez Zamawiającego jak i opcjonalnych, znacząco wpływających na ocenę całości oferty. – dodała Magdalena Szewczyk, Project Manager OAT. Dzięki zastosowaniu silnika workflow w systemie Edicta, pozwalającego na elastycznie definiowanie i zarządzanie procesami pracy w Urzędzie, udało się stworzyć konfigurację systemu pozwalającą ostatecznie przekonać klienta i pozyskać zamówienie.

 

Dodatkowo w ramach projektu dostarczone zostanie zintegrowane z EZD Edicta, oprogramowanie naszych partnerów, usprawniające zarządzanie budżetem miasta oraz umożliwiające przeprowadzenie konsultacji społecznych w sposób elektroniczny. Wartość projektu zaplanowanego na 12 miesięcy to 1,9 mln zł brutto.

Paperwork climbing

Zmiany w aplikacjach

SOE, VATC, ST, e-Faktury, First Data, Rodzina+

 

Jakość naszych aplikacji jest dla nas sprawą priorytetową. Kluczowa jest niezawodność podystemu tak, by wspierał Państwa w codziennej nie łatwej pracy. Poniżej opisaliśmy najważniejsze zmiany, które zostały już zaimplementowane oraz te, które są planowane w niedalekiej przyszłości.

SOE

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, przygotowujemy funkcjonalność generowanie pliku xml dla pisma ADN-1. Funkcjonalność udostępniona będzie pod koniec października.

W odpowiedzi na Państwa sygnały, wprowadzamy możliwość ręcznego wpisywania uzasadnienia przed wystawieniem pisma. Funkcjonalność udostępniona zostanie na przełomie października i listopada.

ST

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) prowadzimy analizę zmian do słownika Klasyfikacji Środków Trwałych. Planowany termin dostosowania podsystemu to koniec listopada.

First Data

 

Wspólnie z firmą First Data – globalnym procesorem kart płatniczych i właścicielem marki Polcard, podjęliśmy współpracę w zakresie zintegrowania terminala płatniczego (POS) do akceptacji kart oraz obsługi innych płatności elektronicznych (np. Polski Standard Płatności – BLIK) z naszym modułem KASA. Rozwiązanie zintegrowane pozwala na automatyczne i bezomyłkowe przekazywanie kwoty transakcji z naszego modułu KASA do terminala POS i przyjęcie zapłaty kartą płatniczą. Wynik płatności jest przekazywany bezpośrednio do naszego systemu, co znakomicie usprawnia i przyspiesza pracę oraz księgowanie.

Zakres prac składających się na realizację zagadnienia dotyczącego integracji oprogramowania KASA z FirstData obejmować będzie modyfikację dotychczasowego sposobu obsługi płatności elektronicznych oraz obsłużenie urządzeń dostarczanych przez FirsData. Modyfikacja ma polegać na rozdzieleniu płatności przekazywanych z podsystemu/modułu KASA do terminala na poszczególne rachunki bankowe poprzez zdefiniowane profile z wykorzystaniem opcji Multiserwis/Multiprofil. Takie rozwiązanie pozwala na rozliczanie transakcji z rzeczywistymi rachunkami, a co za tym idzie nie ma potrzeby tworzenia przelewów wewnętrznych miedzy rachunkami Urzędu.

Dodatkowo wprowadzona modyfikacja spowoduje, że nie będzie potrzeby pozyskiwania z banku informacji o zrealizowanych transakcjach wykonanych przy użyciu terminala. Oznacza to, że dostawca terminali nie musi generować plików z płatnościami, a Urząd tworzyć przelewów i przeksięgowywać środków. Natomiast proces integracji urządzeń z systemem opierać się będzie na oprogramowaniu komunikacji KASA -> TERMINAL oraz dostosowaniu systemu KASA do wykorzystania opcji Multiserwis/Multiprofil.

Jak informuje kierownik opisywanego projektu – pani Magdalena Janta: projekt zostanie zrealizowany do końca I kwartału 2018 roku.

VATC

Na październik zaplanowano rozszerzenie formy modułu VAT o numerowane rejestry dzięki czemu system będzie przejrzyściej agregował dane.

Kolejną październikową modyfikacją będzie rozszerzenie historii o dodatkowe raporty.

e-Faktury

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami uruchomiliśmy nową usługę przesyłania do Państwa faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), „stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury”. Warunek ten oznacza konieczność uzyskania przez podatnika akceptacji od każdego nabywcy, któremu podatnik chciałby wystawiać faktury w formie elektronicznej. Zważywszy na powyższe uprzejmie informujemy, że będziemy mogli rozpocząć wystawianie e-faktur dopiero po otrzymaniu od Państwa takiej zgody w formie pisemnej, z podanym adresem elektronicznym (adres poczty elektronicznej), na który możemy przesyłać fakturę w formie elektronicznej. Wobec powyższego, zachęcamy do przedstawienia swego stanowiska Państwa opiekunom.

Rodzina +

Wiosną bieżącego roku rząd rozpoczął proces legislacyjny związany ze zmianą ustawodawstwa dotyczącego obszaru świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, czego rezultatem końcowym było podpisanie Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Przedmiotowe działania wymogły na nas konieczność dostosowania modułów obsługujących te obszary, tj. SWR, OFA i RODZINA+, do zmienionych przepisów. Prace trwały równolegle do procesowanego projektu ustawy i pomimo napiętego harmonogramu oraz faktu, że ustawa została podpisana przez prezydenta 24 lipca a zmiany miały obowiązywać od 1 sierpnia, udało się skutecznie zrealizować jej główne założenia we wskazanych modułach. Ponadto, wykorzystując to, iż miało zmienić się ustawodawstwo z inicjatywy MRPiPS były prowadzone przez nas prace mające na celu dostosowanie modułów SWR, OFA i RODZINA+ do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi, jak chociażby baza NFZ czy Centralna Baza Beneficjentów (nowa jej wersja-CBB500).

Zmiany wprowadzane w modułach dotyczyły: dostosowania ich do obsługi nowych wzorów wniosków elektronicznych, komunikacji z nowymi systemami zewnętrznymi (w tym CBB500 dla obszaru świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych), wprowadzenia dodatkowych walidacji, znaczników oraz słowników ministerialnych, jak również wewnętrznych kalkulatorów dochodów w modułach.

Końcowym rezultatem było dostosowanie modułów do Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która to wchodziła w życie od 1 sierpnia 2017 r.

Sprawdź, co jeszcze znajdziesz w ADS

Co nowego w szkoleniach Asseco Data Systems?

Wykorzystaj tegoroczny budżet szkoleniowy na rozwój w 2018 roku.

Jeśli wciąż masz do wykorzystania tegoroczny budżet na rozwój, a czas nie pozwala na udział w szkoleniu, skorzystaj z naszej oferty: wykup specjalny bon na szkolenia i wykorzystaj go w przyszłym roku.

ITIL®-Scrum – Agile-DevOps

Informatyka może być elementem przewagi konkurencyjnej, pomagając biznesowi szybciej dostarczać rozwiązania na rynek. Można to osiągnąć poprzez synergię trzech metodyk – ITIL®, Agile i DevOps – których wspólne użycie przedstawiamy na naszych szkoleniach.

Tylko do końca grudnia 2017 szkolenia w promocyjnych cenach.

UniCloud – platforma Twojego biznesu

UniCloud – dynamiczny jak biznes

Sezonowa dynamika w biznesie może stanowić spore wyzwanie dla płynności działania stron internetowych i serwisów. Jednak nie w przypadku, gdy serwis jest obsługiwany przez UniCloud. Nieważne jakie zapotrzebowanie ma lub będzie miała strona internetowa – nie trzeba tego przewidywać. Ilość zasobów potrzebnych do obsługi strony będzie dynamicznie dostosowana: automatycznie przydzieli zasoby, gdy potrzeby wzrosną, a zmniejszy je, gdy potrzeby zmaleją. Platforma UniCloud jest w stałej gotowości.

 

Klient korzystający z UniCloud – Reborn LAB – tak opisał powody wyboru tej Platformy:

Wstępna konfiguracja oraz tworzenie środowisk przez panel administratora jest bardzo łatwe i wygodne, dosłownie w 2 minuty można sklonować środowisko produkcyjne z całą konfiguracją i przeprowadzić na nim testy, bugfixy, itp. Platforma umożliwia postawienie środowiska z obsługą różnych języków programowania w naszym przypadku PHP i Nodejs (Javascript). Ponadto: – koszty są niskie, bo płatność odbywa się tylko za zużycie (autoskalowanie zasobów), – bardziej zaawansowana konfiguracja jest bardzo prosta do wdrożenia nawet dla osób, które nie zajmują się na co dzień administracją serwerów, instalacją certyfikatów SSL, mechanizmów do cache’owania, itp. – Krzysztof Łosiak

 

Więcej o UniCloud:

    

Dziękujemy

Zespół Asseco Data Systems

Obszar Administracji Terenowej

+48 58 740 40 96 | handel.at@assecods.pl | www.assecods.pl