Newsletter Otago nr 4

Słowo od Prezesa

Szanowni Państwo,

 

jest mi niezmiernie miło przedstawić Państwu najnowszy numer newslettera OTAGO.

 

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacjami o wydarzeniach, w które byliśmy zaangażowani od czasu ostatniego wydania.

 

Tematem głównym aktualnego newslettera jest IX Konferencja Użytkowników Oprogramowania OTAGO. W tym roku spotkaliśmy się w pięknym Gdańsku, a tłem naszej Konferencji były unikatowe wnętrza Teatru Szekspirowskiego. Interaktywna komunikacja z mieszkańcem oraz wejście w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych to zagadnienia przewodnie naszego spotkania.

 

Nie zabrakło również kuluarowych rozmów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

 

Poza wykładami zorganizowaliśmy dla naszych partnerów liczne warsztaty prowadzone przez specjalistów Asseco Data Systems oraz gości z IPMA.

 

Konferencja to też okazja do spotkań mniej formalnych, możliwość wymiany doświadczeń i poglądów. To kluczowe wydarzenie, na które czekamy z niecierpliwością. Tym bardziej, że przed nami jubileuszowa X Konferencja, którą mamy nadzieję spędzić w jeszcze liczniejszym gronie.

 

W bieżącym numerze newslettera dowiecie się Państwo o postępach prac w zakresie NWPOJ 2.0, najnowszym świadczeniu Dobry Start, licznych wdrożeniach zakończonych sukcesem – w Łodzi, Mielcu i Stalowej Woli. Rozszerzona została także oferta szkoleń organizowanych przez naszych specjalistów.

 

O tym wszystkim i wielu innych rzeczach przeczytacie Państwo poniżej.

 

Życzę miłej lektury.

Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Zarządu

WYDARZENIA

Spotkanie Użytkowników Systemu Otago

Gdańsk_m

Tegoroczna, IX edycja Konferencji Użytkowników Systemu Otago odbyła się w dniach 12-13 czerwca w Gdańsku we wnętrzach unikatowego Teatru Szekspirowskiego. Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska, a jego uroczystego otwarcia dokonali prezes Asseco Data Systems Andrzej Dopierała oraz wiceprezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

 

Naszymi gośćmi byli przedstawiciele samorządów: urzędów miejskich, marszałkowskich, jednostek budżetowych – głównie użytkownicy systemu Otago z terenu całej Polski.

 

Przez prawie dziesięć lat – odkąd organizujemy tę konferencję – co roku udaje nam się gromadzić na niej przedstawicieli naszych klientów, abyśmy mogli wspólnie dzielić się doświadczeniami i dyskutować o najważniejszych dla nas wszystkich zagadnieniach. Cieszymy się ogromnie, że z biegiem czasu dołączają do niej reprezentanci kolejnych gmin – w tym roku nasz nowy klient ze Stalowej Woli. – stwierdził Jarosław Jastrzębski, wiceprezes odpowiedzialny za Obszar Administracji Terenowej (OAT).

 

W tym roku tematem przewodnim była „InterAktywna komunikacja z mieszkańcem”.

 

W pierwszym panelu prelegenci w swoich wystąpieniach starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy komunikacja z mieszkańcem jest miastu potrzebna do szczęścia i co to znaczy „miasto szczęśliwe”. W tej części usłyszeliśmy m.in. jak gminy wykorzystują nowe technologie, aby ułatwić komunikację swoich pracowników z mieszkańcami, jak stworzyć miasto uszyte na miarę potrzeb mieszkańców oraz jak „wygląda” wirtualny asystent dla miast.

 

Drugi panel poświęcony był rozporządzeniu w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw. RODO. Dyskutowano o kształcie tej regulacji w kontekście pracy jednostek administracji terytorialnej – między innymi o tym, ile mogą wiedzieć jednostki samorządu terytorialnego o swoich mieszkańcach, a także o tym, czy RODO będzie barierą dla interaktywnej komunikacji z mieszkańcem.

 

Po części merytorycznej zaprosiliśmy uczestników do udziału w przygotowanych dla nich „atrakcjach w plenerze”, które pozwoliły im poznać Gdańsk z innej, nieszablonowej strony. Ukoronowaniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja, którą także zorganizowaliśmy we wnętrzach Teatru Szekspirowskiego.

 

Drugiego dnia konferencji zaprosiliśmy uczestników na warsztaty, które prowadzone były przez trenerów z IPMA (International Project Management Association) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej krajowe stowarzyszenia z dziedziny zarządzania projektami, a także przez ekspertów z OAT, którzy prezentowali metodykę pracy w naszej firmie. Emilia Handzelewicz opowiadała o tworzeniu kart produktów, Jolanta Wiercińska o priorytetyzacji zadań, a Mariusz Opaliński o wykorzystywaniu zwinnych metodyk w celu poprawy efektywności rozwoju produktów i pracy zespołów.

 

Dziękujemy Państwu za udział w wydarzeniu i liczymy, że za rok spotkamy się na jubileuszowej – X edycji Konferencji w jeszcze liczniejszym gronie.

Zapraszamy na filmowe podsumowanie IX edycji Konferencji Użytkowników Systemu Otago:

Nowości i zmiany w aplikacjach

Kalendarium

Calendar close-up with finger, different pages

Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszych aplikacji. Dostosowujemy nasze funkcjonalności do wymogów wynikających ze zmieniających się przepisów prawnych, by ułatwić Państwu codzienną pracę. Poniżej prezentujemy, co już zostało zaimplementowane oraz nad czym obecnie pracujemy.

II kwartał 2018 r.

(zrealizowano)

Obsługa różnych podstaw prawnych na elektronicznym tytule wykonawczym wraz z obsługą eksportu tytułów wykonawczych do ePUAP

W systemach windykacyjnych (FORMS oraz WEB) zmieniono obsługę sposobu pobierania podstawy prawnej do tytułu wykonawczego (blok E pole 1- Akt normatywny). W zależności od rodzaju zobowiązania (deklaracja czy decyzja) podstawa prawna do tytułu wykonawczego będzie pobierana ze zmiennych parametrów.

Jednocześnie zmieniony został sposób pobierania kodu podstawy prawnej przy eksporcie tytułów wykonawczych. Zmiany obejmują tytuły wykonawcze, dalsze tytuły oraz zmienione tytuły.

III kwartał 2018 r.

(w realizacji)

Zmiana sposobu ujmowania przypisów w bilansach wynikających z decyzji określających oraz uznaniowych

Modyfikacja będzie polegała na dodaniu parametru określającego, czy na dzień wydania decyzji uznaniowej naliczone odsetki powinny być w całości przypisane do karty oraz w dalszej części zadysponowane zgodnie z wolą organu. Konsekwencją takiego działania systemu będzie przypisanie pełnej wysokości odsetek dla danej raty objętej decyzją na dzień złożenia podania. Skutkiem będzie wykazywanie przypisanych odsetek również przy wpłacie, gdzie wysokość odsetek jest mniejsza niż minimalna kwota odsetek ze słownika. Taka sytuacja wystąpi, jeśli część zaległości będzie umorzona, a pozostała kwota pozostanie do zapłaty. Również wówczas, gdy część zaległości będzie rozłożona na raty a pozostała kwota pozostanie do zapłaty. Po wprowadzeniu modyfikacji będą widoczne do zapłaty odsetki przypisane w kwocie wynikającej z różnicy umorzonej/rozłożonej na raty oraz wyliczonej na dzień złożenia podania o umorzenie/rozłożenie na raty.

Zmiana sposobu dokonywania przypisów i odpisów w programie KAKSON z tytułu wprowadzanych decyzji rozłożenia na raty jak i decyzji umorzeniowych (z wyłączeniem decyzji wydanych na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej).

W chwili obecnej przy wprowadzaniu decyzji np. umorzeniowej system dokonuje zapisów w księgach pod datą wydania decyzji. Przypis w przypadku decyzji o rozłożeniu na raty będzie dokonywany z chwilą doręczenia Zobowiązanemu, a w przypadku decyzji umorzeniowych odpis z chwilą jej wydania.

III kwartał 2018 r.

(do realizacji)

Dalsze zaplanowane zmiany w obsłudze tytułów wykonawczych:

 • obsługa ponownego tytułu wykonawczego;
 • obsługa tytułu wystawianego na osoby trzecie;
 • blokada pobierania aktualnego dokumentu z aplikacji KSON po wystawieniu tytułu wykonawczego;
 • obsługa daty naliczania odsetek dla aplikacji DOCZ.
III i IV kwartał 2018 r.

(do realizacji)

Rozwój aplikacji WEB dla WIND500+

Prace planowane w aplikacji związane będą z uporządkowaniem funkcjonalności słowników wspólnych w aplikacjach FORMS i WEB, poprawą wyszukiwania danych po wybranych kryteriach na karcie kontowej, modyfikacją wydruku karty kontowej z uwzględnieniem wybranych kryteriów wyszukiwania wprowadzonych przez użytkownika oraz rozszerzeniem wydruku o dodatkową informację dot. naliczonych odsetek na karcie kontowej, a także analizą i realizacją obsługi bieżących potrąceń.

IV kwartał 2018 r.

(do realizacji)

Zajęcie pasa drogowego

Rozbudowa modułu KAOD (Księgowość Analityczna Opłat Dodatkowych) o funkcjonalności niezbędne do obsługi zajęcia pasa drogowego.

IV kwartał 2018 r./I kwartał 2019 r.

(do realizacji)

Planowanie modyfikacji w zakresie nowych funkcji windykacyjnych WEB – realizacja obsługi funkcjonalności noty odsetkowej.

I kwartał 2019 r.

Uruchomienie produkcyjne aplikacji NWPOJ w wersji 2.0.

NWPOJ 2.0

Car loan application with car keys

W 2016 r. rozpoczęliśmy prace nad bardzo dużym projektem, którego głównym celem jest przygotowanie aplikacji obsługującej naliczanie podatków od środków transportu w wersji WEB. Jest to pierwszy projekt prowadzony w pełni, znaną w polskiej administracji publicznej, metodyką zarządzania projektami pn. PRINCE2®.

 

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu pierwszy pogląd na wersję pre alfa modułu NWPOJ 2.0.

 

W 2016 r. rozpoczęliśmy prace nad bardzo dużym projektem, którego głównym celem jest przygotowanie aplikacji obsługującej naliczanie podatków od środków transportu w wersji WEB. Jest to pierwszy projekt prowadzony w pełni, znaną w polskiej administracji publicznej, metodyką zarządzania projektami pn. PRINCE2®.

 

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu pierwszy pogląd na wersję pre alfa modułu NWPOJ 2.0.

Na zdjęciu prezentujemy widok kartoteki głównej wraz z możliwościami tabeli oraz poziomami szczegółowości dla Właścicieli, Deklaracji i Pojazdów.

 

Każdy z użytkowników będzie mógł indywidualnie dostosować wygląd tabeli w zakresie szerokości kolumn, kolejności ich wyświetlania oraz pożądanego widoku (to operator aplikacji zdecyduje, które kolumny mają być widoczne, a które nie). Tabela będzie także pozwalała na wyszukiwanie danych na podstawie wybranych kolumn, sortowanie danych oraz wyeksportowanie wyświetlonych danych do pliku excel. Przed wyświetleniem zawartości tabeli możliwe będzie również skorzystanie z filtra.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

bank_m12

Od 01 lipca 2018 r. nastąpiły zmiany w dokonywaniu płatności pomiędzy podatnikami. Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ogłoszona 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 62) daje podatnikom możliwości dokonywania zapłaty za wystawione im faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Decyzję o wykonaniu płatności w takiej formie podejmuje nabywca z chwilą dokonywania płatności w formie przelewu.

 

Ustawa narzuciła na banki obowiązek utworzenia podmiotom gospodarczym dodatkowych rachunków VAT, na których to kwota VAT wnikająca z przelewu będzie gromadzona. Każdy bank miał obowiązek utworzyć jeden rachunek VAT dla jednego podmiotu gospodarczego. W przypadku posiadania przez podmiot więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego w danym banku po złożeniu odpowiedniego wniosku bank może utworzyć dodatkowe konta.

 

W związku z powyższym zmianie uległy również formatki obsługujące przelewy. Oprócz standardowych pól, które dotychczas wypełniał płacący podczas dokonywania przelewu, obecnie w celu obsłużenia przelewu z zastosowaniem mechanizmu PP, nabywca zobowiązany jest wskazać następujące dane:

 • NIP KONTRAHENTA, na rzecz którego dokonywana jest płatność,
 • NUMER FAKTURY (lub korekty faktury), z tytułu której dokonywana jest płatność,
 • KWOTA BRUTTO dokonywanej płatności (wynikająca z faktury),
 • KWOTA VAT, która po dokonaniu płatności ma być przekazana na rachunek VAT kontrahenta.

 

Ustawa ponadto daje płacącemu możliwość decydowania zarówno o wysokości dokonywanej płatności (nabywca może zapłacić całość lub część zobowiązania), jak i o kwocie VAT, która ma być dostawcy/usługodawcy przekazana na odrębny rachunek – tutaj również nabywca może wskazać całość lub część kwoty VAT wynikającej z faktury. Taka dobrowolność z kolei nakłada zarówno na nabywców, jak i dostawców/usługodawców konieczność wzmożonej ostrożności podczas dokonywania płatności, czy rozliczania otrzymanych wpłat.

 

W związku z tym firma Asseco Data Systems wychodząc naprzeciw potrzebom Użytkowników, w celu usprawnienia procesu obsługi płatności dokonywanych z zastosowaniem ww. mechanizmu przeprowadziła analizę obecnych funkcjonalności.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy zaplanowano modyfikacje, które dotyczyć będą wielu obszarów systemu OTAGO, w tym: KOS, GRU, WYBUD, WPBUD, KASA, WIND, FK. W analizie uwzględniono zmiany w obsłudze przelewów (w tym zmiana formatek i sposobu zbierania danych do przelewów), dodanie nowych wydruków (w tym utworzenie raportu dla dokumentów, które zostały zrealizowane z rachunku VAT na potrzeby udowodnienia organom podatkowym, że UM spełnia wymogi ochrony podatkowej), jak również uwzględniono mechanizmy kontrolne mające na celu weryfikacje danych w trakcie przygotowywania przelewów.

 

W związku z tym, iż mechanizm PP dotyczy tylko obsługi płatności dokonywanej na rachunki firmowe kontrahentów w celu uniknięcia omyłek Operatorów (zastosowania przelewów PP dla kont osobistych, czego konsekwencją będą zwroty niewykonanych przelewów) w zaplanowanej modyfikacji uwzględniono mechanizm kontrolny dla rachunków bankowych. Do obsługi przelewów w mechanizmie PP wymagany jest również identyfikator kontrahenta (NIP), dlatego też w analizie uwzględniono mechanizmy kontrolne (w podsystemie GRU i WYBUD) dla struktury NIP oraz liczby znaków wraz możliwością uzupełnienia numeru NIP. W efekcie mechanizm PP zadziała tylko dla rodzaju płatności PRZELEW dla kontrahenta posiadającego w KOS oznaczenie rachunku bankowego jako firmowego oraz z odpowiednią strukturą NIP.

Całe przedsięwzięcie jest procesem bardzo złożonym i czasochłonnym, i wymagało wnikliwego przenalizowania zarówno funkcjonalności obecnie dostępnej dla Użytkowników, jak i prześledzenia ścieżek zastosowania mechanizmu, czy to z punktu obsługi procesu, czy też w kontekście merytorycznym. Było to konieczne również ze względu na to, że wielu naszych Użytkowników na chwilę obecną stosuje różne rozwiązania dotyczące obsługi procesu ewidencji dochodów i wydatków – co z punktu widzenia dostawcy oprogramowania jest bardzo satysfakcjonujące, ponieważ dowodzi tego, iż nasze oprogramowanie jest elastyczne i spełnia wymogi zarówno dużych, jak i mniejszych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym analitycy zajmujący się rozpatrywaniem powyższego zagadnienia uczestniczyli w szkoleniach poświęconych tematyce oraz zapoznawali się z fachową literaturą po to, aby cały proces był jak najbardziej elastyczny. Warto jednak podkreślić, iż to również dzięki zaangażowaniu naszych Użytkowników przy tworzeniu analizy – trzykrotnie wysyłaliśmy naszą kartę produktu, do której każdy z naszych Partnerów mógł wnieść uwagi – udało nam się wypracować takie rozwiązanie, które pozwoli na optymalizację oraz sprawniejsze zarządzanie procesem.

PNIER/PROL

Two mature suit-clad businessmen having a discussion alongside a glass balustrade while sharing a tablet

W dniu 6 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2141) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2455), które począwszy od 2018 r. nałożyły na organy podatkowe nowy obowiązek sprawozdawczy.

 

W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o wykonaniu modyfikacji, która pozwoli na realizację ww. obowiązku. Powołaliśmy zespół, który z początkiem bieżącego roku przystąpił do pracy. Dziś możemy powiedzieć, że niemała liczba godzin spędzona na analizach oraz implementacji proponowanych rozwiązań przyniosła wymierny efekt. Udało nam się opracować funkcjonalność, która pozwala w aplikacji PNIER/PROL na automatyczne wygenerowanie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (SP-1 część A i B). Na początku lipca br. nieodpłatnie udostępniliśmy wszystkim Państwu tę funkcjonalność. Mamy nadzieję, że udało nam się usprawnić Państwa pracę.

Dobry START w aplikacji RODZINA +

500_plus

W związku z wejściem w życie w dniu 1 czerwca 2018 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. 2018 poz. 1061) wraz z Państwem przystąpiliśmy do udziału w ww. programie rządowym.

 

Aplikacja RODZINA+ obsługująca dotychczas świadczenia wychowawcze została dostosowana do obsługi świadczenia DOBRY START.

 

Cały zespół od II połowy maja intensywnie pracował nad tym, aby w tak krótkim czasie stało się to możliwe.

 

W dniu 26.06.2018 otrzymali Państwo nową wersję aplikacji RODZINA+ umożliwiającą obsługę wniosków o przyznanie świadczenia DOBRY START.

 

Obsługa programu DOBRY START rozpoczęła się po Państwa stronie w dniu 1 lipca 2018, tak więc czasu na wdrożenie było mało. Główne prace udało nam się wykonać do tego terminu, natomiast do końca sierpnia będą prowadzone prace mające na celu bieżące monitorowanie aplikacji RODZINA+ w kontekście pojawienia się nowej ubsługi w aplikacji.

Nowa funkcjonalność jest modyfikacją płatną.

OPD

parking

Aplikacja OPD umożliwia ewidencję opłaty dodatkowej z tytułu nieopłacenia miejsca parkingowego lub za przekroczenie czasu parkowania wyznaczonego na bilecie parkingowym. System ma usprawnić pobór opłat dodatkowych za nieopłacony postój samochodu w płatnej strefie parkowania.

 

Do podstawowych funkcjonalności modułu OPD należą:

 • Import opłat z systemu zewnętrznego wg zdefiniowanego schematu danych
 • Słownik przekodowań w zakresie przypisania numeru parkometru do kodu świadczenia, nazw ulic, miasta z systemu zewnętrznego z Kartoteki Osobowej Systemu OTAGO
 • Możliwość przeglądania opłaty w zakresie: nr opłaty, marka samochodu, nr rejestracyjny, nr parkometru, ulica, data, godzina, nr pracownika, zdjęcie, nr kontrahenta, nazwa kontrahenta, PESEL, miejscowość, adres kontrahenta
 • Wyszukiwanie opłaty po wszystkich polach kartoteki dotyczących opłaty z tytułu nieopłaconego parkowania
 • Wyszukiwanie kontrahenta z kartoteki kontrahentów oraz opłat wg zdefiniowanych kryteriów
 • Możliwość wysyłania zapytań do CEPIK identyfikujących
 • Automatyczne wygenerowanie przypisów dla wszystkich opłat (kontrahent niezidentyfikowany) zaimportowanych z systemu zewnętrznego
 • Raport kontrahentów, dla których można naliczyć opłatę promocyjną
 • Notes umożliwiający rejestrację uwag, komentarzy na dokumencie oraz kartotece kontrahenta.
 • Przeglądanie wszystkich operacji wykonanych na sprawie.
 • Pobieranie danych ze słownika Kartoteka kontrahentów modułu KOS
 • Powiązaną aplikacją windykacyjną jest moduł Księgowość Analityczna Opłat Drogowych KAOD.

KAOD

aplikacje_1m

Celem aplikacji jest windykacja opłat należnych wynikających z Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60). Moduł umożliwia efektywne usprawnienie procesów księgowania wpłat i windykowania opłat naliczonych w podsystemie OPD, również dla kontrahentów niezidentyfikowanych. Podsystem może pracować zarówno samodzielnie, jak i w powiązaniu z innymi podsystemami ZSI OTAGO (m.in.: KASA, FK, IWM, WPBUD). Podsystem może być zasilany danym z systemów zewnętrznych opierając się na zdefiniowanej przez Asseco Data Systems specyfikacji interfejsów wymiany danych.

 

Poniżej prezentujemy krótki opis powiązań.

Karta kontowa jest zakładana na podmiot niezidentyfikowany (KK_NN). Po akceptacji księgowej niezidentyfikowanego dokumentu następuje wygenerowanie przypisu na świadczeniu dla typu osoby F. Przypis na kontrahenta syntetycznego zostanie ujęty w miesięcznej wysyłce danych do FK, tworzonej po stronie windykacji. W momencie identyfikacji właściciela (po stronie systemu OPD) zostają przeniesione dane księgowe dotyczące dokumentu (przypisy należności, wpłaty na dokument) z KK_NN na nową kartę (założenie nowej karty kontowej) lub istniejącą kartę dla wcześniej zidentyfikowanego zobowiązanego. W przypadku otrzymania kilku mandatów przez jeden podmiot kolejne mandaty są rejestrowane do istniejącej karty kontowej. W sytuacji, gdy Zobowiązany (właściciel) nie zapłacił w terminie i został zidentyfikowany rozpoczyna się procedura windykacyjna. Windykacja opłat należnych w zakresie opłaty dodatkowej jest oparta o analogiczne rozwiązania jak windykacja należności np. w aplikacji WPBUD.

Lista dłużników w aplikacji OFA

Cashier in the Bank on the Counter

Wdrożyliśmy funkcjonalność, która umożliwia podłączenie Biura Informacji Gospodarczej – Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. do aplikacji OFA. Funkcja pozwala na wygenerowanie z aplikacji OFA pliku z danymi dłużników, zgodnego ze specyfikacją plików wsadowych w systemie KIDT BIG.

Nowa funkcjonalność jest modyfikacją płatną.

FIRST DATA integracja z aplikacją KASA

man holding credit card and money

Wspólnie z firmą First Data – globalnym procesorem kart płatniczych i właścicielem marki Polcard, podjęliśmy współpracę w zakresie zintegrowania terminala płatniczego (POS) do akceptacji kart oraz obsługi innych płatności elektronicznych (np. Polski Standard Płatności – BLIK) z naszym modułem KASA. Rozwiązanie zintegrowane pozwala na automatyczne i bezomyłkowe przekazywanie kwoty transakcji z naszego modułu KASA do terminala POS i przyjęcie zapłaty kartą płatniczą. Wynik płatności jest przekazywany bezpośrednio do naszego systemu, co znakomicie usprawnia i przyspiesza pracę oraz księgowanie.

 

Integracja oprogramowania KASA z FirstData obejmuje modyfikację dotychczasowego sposobu obsługi płatności elektronicznych oraz obsłużenia urządzeń dostarczanych przez FirstData.

 

Modyfikacja polega na rozdzieleniu płatności przekazywanych z KASA do terminala na poszczególne rachunki bankowe poprzez zdefiniowane profile z wykorzystaniem opcji Multiserwis/Multiprofil. Takie rozwiązanie pozwala na rozliczanie transakcji z rzeczywistymi rachunkami, a co za tym idzie nie ma potrzeby tworzenia przelewów wewnętrznych miedzy rachunkami Urzędu.

 

Dodatkowo wprowadzona modyfikacja powoduje, że nie ma potrzeby pozyskiwania z banku informacji o zrealizowanych transakcjach wykonanych przy użyciu terminala. Oznacza to, że dostawca terminali nie musi generować plików z płatnościami, a Urząd tworzyć przelewów i przeksięgowywać środków.

 

Natomiast proces integracji urządzeń z systemem opiera się na oprogramowaniu komunikacji KASA -> TERMINAL oraz dostosowaniu systemu KASA do wykorzystania opcji Multiserwis/Multiprofil.

 

Prace dotyczące integracji KASA -> TERMINAL obejmowały:

 • stworzenie formatki, która została wykorzystana do komunikacji z urządzeniem,
 • napisanie algorytmu, który wysyła/odbiera informacje z terminala, przygotowanie i oprogramowanie sekwencji wymaganych przez terminal.

Do obsługi było kilkadziesiąt komunikatów wysyłania/pobierania, oprogramowanie obsługi błędów oraz komunikatów zwrotnych.

Nowa funkcjonalność jest modyfikacją płatną.

Funkcja do wysyłania powiadomień sms/mailem dedykowana dla aplikacji: WNIER/WROL, WPOJ, KAKSON, WPBUD

Sending encrypted E-Mail email protection secure mail via internet on computer with letter symbol

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wdrożyliśmy funkcję, która pozwala na poinformowanie obywatela za pomocą wiadomości tekstowej o zaległości lub/i zbliżającym się terminie płatności. Rozwiązanie zostało tak zaprojektowane, aby procesy były w pełni zautomatyzowane, a dane pobierały się z naszego oprogramowania bez udziału operatora. Przed uruchomieniem funkcji, zobowiązanym powinno zostać dostarczone pismo, w którym wyrażą zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mailową lub sms-em. Wysyłane z systemu powiadomienia mogą dotyczyć zbliżającego się terminu płatności, informacji o istniejących zaległościach oraz podziękowania za wpłatę.

 

Przy wysyłaniu wiadomości operator będzie mógł zdecydować, czy chciałby wysłać informację ogólną zawierającą tylko standardowy tekst, czy też informację szczegółową, która będzie wzbogacona o informację o ratach z zaległościami. Program będzie weryfikował zaległości po ratach. W przypadku gdy na karcie będzie istniała zaległość i jednocześnie nadpłata, program wyświetli kwotę zaległości z raty. Do wysłanych powiadomień, będzie można utworzyć rejestr. Zestawienie wysłanych pism będzie można wykonać oddzielnie dla każdego powiadomienia, jak również dla wszystkich typów powiadomień.

Nowa funkcjonalność jest modyfikacją płatną.

Generator pism dodatkowych dla aplikacji SOE

dokumenty_m

W aplikacji przygotowaliśmy modyfikację, która pozwala na wygenerowanie dodatkowego pisma przez operatora. Przy wykorzystaniu tej funkcjonalności, operator może przykładowo przygotować pismo informujące o zbiegu egzekucji, pismo z żądaniem o udzielenie informacji w związku ze zbiegiem egzekucji czy też adnotację do tytułu wykonawczego w związku ze zbiegiem egzekucji.

Użytkownik ma możliwość wyboru podtypu pisma – może wybrać pismo już istniejące lub utworzyć nowe. Do słownika może wprowadzić szablon dla pisma uniwersalnego. Podczas generowania pisma, na formatce oprócz adresata, nr pisma, daty wystawienia, można wprowadzić 6 własnych tekstów, które potem zostaną wydrukowane na szablonie.

Nowa funkcjonalność jest modyfikacją płatną.

Deklaracje VAT-27, VAT-UE w aplikacji VAT-Centralny

aplikacje_m

W aplikacji przystąpiliśmy do wykonania modyfikacji pozwalającej na obsługę deklaracji

VAT-27 i VAT-UE. Funkcjonalność umożliwi automatyczne tworzenie deklaracji na podstawie danych zawartych w module. Prace dotyczące tego zakresu są już w końcowej fazie realizacji.

Nowe wdrożenia

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAJ2RwW6DMAyG75P2DihnDjDWrturVDuYYFGrAaPYdJsq3n0JECndcbf8n534/53781NRmBaErPko7lEFTc7Noh6UeAy4KneOHSl7AhdhZMtaMaKgs6BkT1gYRdlepwsrB16nNyw7nn3L3wE2CXY4sZCuzfJQ8AiDKA0YaTbSgmIfvDwMTTnOmy5SYXekoWRMmTGZ25UltJT/vrkdPpNx6HG0P9Hbkrn26BC2RZ23VnP9UvTDmmJvulGHnGmYO+Is5Y0tOPmzj8mTpbHPrrFe0Gfahi/lIQMj6+pkD2a6sNIo66auqpf34+H4eqjemup0CimXX3XNXc0qAgAA

Łódź

We współpracy z konsorcjantem Asseco Poland w Łodzi wdrażany jest system klasy ERP, wspierający zarządzanie finansami miasta (ZFM). Wartość projektu to kwota ponad 27 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę efektywności i wydajności działań w obszarze zarządzania finansami miasta. Zapewni także sprawną realizację zadań planistycznych, ewidencyjnych i zarządczych wykonywanych przez UMŁ oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne. Zakończenie projektu planowane jest na III kwartał 2021 roku.

 

Umowa przewiduje wdrożenie oprogramowania, migrację danych z dotychczasowych systemów oraz integrację ZFM z innymi aplikacjami funkcjonującymi w Urzędzie. Grupa Asseco przeszkoli także przyszłych użytkowników systemu.

 

System będzie wykorzystywany we wszystkich obszarach finansowych i majątkowych miasta m.in. do zarządzania budżetem, umowami, fakturami, rozliczeniami VAT, wpływami pochodzącymi z podatków i opłat wnoszonych przez mieszkańców.

 

To pierwszy w polskim samorządzie projekt informatyczny realizowany na tak dużą skalę. Wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych, zapewni lepszy przepływ informacji i umożliwi władzom efektywne zarządzanie miastem. Wierzymy, że w ślady Łodzi pójdą również inne miasta, a obecnie realizowany projekt stanie się naszą wizytówką.

Mielec

Celem projektu jest informatyzacja usług świadczonych przez jednostki miejskie na rzecz mieszkańców miasta Mielec oraz modernizacja infrastruktury. Urząd, aby sprostać wyśrubowanym potrzebom mieszkańców na e-usługi, postawił przed nami aż 2631 precyzyjnych wymagań co do oprogramowania oraz infrastruktury. Skutkuje to wdrożeniem ponad 70 modułów systemu OTAGO, Platformy Edukacyjnej oraz portalu Moje Miasto. Projekt realizują dwa obszary Asseco Data Systems – Obszar Infrastruktury oraz Obszar Administracji Terenowej. W przedsięwzięcie zaangażowane są zespoły z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Lublina, Warszawy i Bydgoszczy. Interesariuszem projektu, poza mieszkańcami miasta Mielec, jest Urząd Miejski oraz jednostki podległe (w tym szkoły i przedszkola).

W ramach pierwszego etapu dostarczono pełną infrastrukturę (w tym kilometry światłowodów, sprzęt komputerowy oraz sprzęt teleinformatyczny), zainstalowano pełne oprogramowanie, zasilono bazy danymi i skonfigurowano dziesiątki modułów. W drugim etapie nastąpi produkcyjne uruchomienie połączone z asystami stanowiskowymi i rozpoczęcie pracy przez użytkowników oraz uruchomienie e-usług na rzecz mieszkańców. Po pełnym wdrożeniu i uruchomieniu Asseco Data Systems przez najbliższe 3 lata będzie świadczyć usługi asysty i konserwacji sprzętu, a przez 5 lat oprogramowania.

Stalowa Wola

Głównym celem projektu jest: dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) dla Gminy Stalowa Wola, będącego częścią składową Zintegrowanego Systemu Miejskiego (ZSM), realizowane w ramach projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług (42 nowe e-Usługi) publicznych. Dostarczane oprogramowanie musi spełniać łącznie 2631 wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wymagania te przekładają się na około 60 modułów systemu OTAGO, portal Moje Miasto i w ramach brokera integracyjnego – Edictę.

 

W ramach projektu:

 • wykonaliśmy analizy przedwdrożeniowe i projekt techniczny Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
 • dostarczyliśmy Oprogramowanie Systemowe i Narzędziowe wraz z ewentualnymi licencjami producentów i nośnikami, na których przedmiotowe oprogramowanie zostało utrwalone.

 

Przeprowadziliśmy następujące wdrożenia:

 • ZSI (poszczególnych Modułów go tworzących),
 • Brokera Integracyjnego, Szyny danych oraz 42 e-Usług opracowanych przez Wykonawcę i wyszczególnionych w SIWZ,
 • zasilenia Modułów ZSI danymi wygenerowanymi z obecnie funkcjonujących u Zamawiającego systemów w zakresie i na zasadach określonych w trakcie analizy przedwdrożeniowej,
 • Przeprowadziliśmy też asysty stanowiskowe dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi (korzystania) z poszczególnych Modułów ZSI.

 

Produkty projektu zostały w całości odebrane w marcu 2018 roku. Obecnie jesteśmy w fazie asysty utrzymaniowej, podczas której w ścisłej współpracy z Pracownikami Urzędu, rozpoczynamy kolejne uruchomienia produkcyjne. Jest to proces skomplikowany, jednak wraz z naszymi Partnerami ze Stalowej Woli nie odnotowujemy większych problemów w kolejnych uruchomieniach.

Sprawdź, co jeszcze znajdziesz w ADS

Przedstawiamy Państwu nowości w naszej ofercie szkoleniowej.

RODO – szkolenie elearningowe.

 

25 maja 2018 roku weszło w życie unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO. Istotą regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

 

RODO podlega każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w Unii Europejskiej, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności czy narodowości osób, których dane osobowe są przetwarzane. Nie ma również znaczenia, to gdzie są przetwarzane dane osobowe (gdzie znajdują się serwery).

 

W procesie przygotowania organizacji do wdrożenia wymagań RODO niezmiernie istotnym aspektem jest pracownik. Musi on posiadać wiedzę dot. tematyki RODO, która da mu możliwość zrozumienia potrzeby zmian oraz będzie skutkowała przestrzeganiem nowych regulacji. Szkolenia pracowników to narzędzie dające pewność pracodawcy, że dochował wymagań przygotowania firmy do RODO.

 

W związku z powyższym, pragniemy zaoferować Państwu szkolenie e-learningowe, które umożliwia przygotowanie pracowników do stosowania ww. regulacji.

 

Dlaczego warto?

Szkolenie składa się z 8 interaktywnych lekcji i trwa ok 120 minut.

Dzięki szkoleniu pracownik dowie się m.in.:

 • czym jest rozliczalność po stronie administratora,
 • czym są obowiązki informacyjne administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą i jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą,
 • jakie informacje o pracowniku wolno Ci przetwarzać, o czym musisz go poinformować,
 • jak legalnie korzystać z monitoringu, GPS oraz jak legalnie wykorzystywać zdjęcie pracownika,
 • jak powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym, jakie zapisy musi zawierać umowa, które zapisy są przykładem dobrych praktyk,
 • jakie zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa, jakie ryzyka trzeba wziąć pod uwagę i na czym polega bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
 • czego dotyczy prawo dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Pełna ścieżka rozwoju DevOps

 

DevOps to ruch o charakterze profesjonalnym i kulturowym, który podkreśla komunikację, współpracę i integrację ludzi, procesów oraz technologii w całym strumieniu wartości, poprzez automatyzacje procesu dostarczania oprogramowania i zmian w infrastrukturze. Ma on na celu ustanowienie kultury i środowiska, w którym można budować, testować i wdrażać oprogramowanie, szybciej i częściej, bez szkody dla jakości i niezawodności usług biznesowych wspieranych przez IT.

 

Asseco Data Systems S.A. przy współpracy z DevOps Institute, oferuje pełną ścieżkę rozwoju w obszarze Devops począwszy od szkoleń DevOps Foundation® po szkolenie DevOps Leader® dla praktyków.

Więcej informacji o produktach DevOps znajdziecie Państwo na naszej stronie.

Szkolenia z nowej metodyki PRINCE2® 2017

 

Zaktualizowana metodyka PRINCE2® 2017 odzwierciedla wypróbowane podejście do zarządzania projektami w strukturze siedmiu zasad, tematów i procesów. W nowym podręczniku PRINCE2® rozdziały dotyczące tematów zostały zmienione w celu zwiększenia płynności i czytelności oraz łatwiejszej adaptacji nowego, ważnego materiału na temat dostosowywania projektów.

Zmiany w metodyce przeprowadzane są stopniowo. Na początek dotyczyły one tylko wersji angielskiej, natomiast w sierpniu 2018 r. udostępniona zostanie wersja polska egzaminów.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych na pierwsze szkolenia PRINCE2® 2017 Foundation oraz PRINCE2® 2017 Practitioner, które przygotowują do egzaminu w polskiej wersji językowej.

Terminy szkoleń znajdziecie Państwo w kalendarzu szkoleń.

W razie pytań prosimy o telefon na naszą infolinię: 801 30 30 30 lub wiadomość na adres: szkolenia@assecods.pl

Jeżeli Państwa potrzeby szkoleniowe dotyczą innych dziedzin, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: http://szkolenia.assecods.pl/

Dziękujemy

Zespół Asseco Data Systems

Obszar Administracji Terenowej

+48 58 740 40 96 | handel.at@assecods.pl | www.assecods.pl