Dane Podstawowe

Dane Podstawowe

Nazwa firmy

Siedziba główna

Forma prawna

Kapitał zakładowy

NIP

Regon

KRS

Numer konta bankowego:

Biura w Polsce

Strona www

Asseco Data Systems S.A.

ul. Jana z Kolna 11, 80 – 864 Gdańsk

Spółka Akcyjna

120 002 940,00 PLN (opłacony w całości)

517-035-94-58

180853177

0000421310

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Numer konta: PL62 1050 0086 1000 0090 3102 4814
SWIFT code: INGBPLPW