Identyfikacja Wizualna

Identyfikacja Wizualna

Udostępniamy do pobrania Brand Manual Asseco Data Systems S.A., z myślą o wszystkich, którzy posługują się elementami identyfikacji wizualnej naszej Spółki, by poprzez poznanie zasad poprawnego ich stosowania, mogli świadomie współtworzyć wartość marki Asseco Data Systems.

Logotyp Asseco Data Systems

Brand Manual Asseco Data Systems