PLAN PODZIAŁU

Podział przez wydzielenie na mocy art. 529 § 1 pkt 4) KSH

(opublikowano 19.05.2021 r.)


Zarząd Asseco Data Systems S.A. działając na podstawie art. 535 § 3 KSH niniejszym ogłasza, że w dniu 13 maja 2021 r. Zarząd Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku  (dalej określanej jako „Spółka Dzielona”) oraz Zarząd Asseco Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej określanej jako „Spółka Przejmująca”), działając w oparciu o art. 533 i 534 KSH uzgodniły i podpisały Plan Podziału. Planowany podział nastąpi w sposób opisany w art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej na istniejącą Spółkę Przejmującą – na warunkach określonych w Planie Podziału udostępnionym poniżej do publicznej wiadomości.


POBIERZ