UniGmina GIS

O PRODUKCIE

System UniGmina GIS ułatwia prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzennego w gminie. Przyspiesza i ułatwia pracę urzędów oraz pomaga mieszkańcom i inwestorom w uzyskiwaniu niezbędnych wniosków planistycznych i dokumentów. Wchodzący w skład systemu moduł UniPlan ułatwia prowadzenie polityki zagospodarowania przestrzennego w gminie. Przyśpiesza i ułatwia pracę urzędników, a także pozwala interesantom na szybkie uzyskanie dokumentów oraz upublicznia niezbędne dane wszystkim mieszkańcom gminy.

 

Jakie zadania realizuje UniGmina GIS?

 • Pozwala na obsługę i ewidencję wszystkich wniosków planistycznych, które gmina musi przyjmować i realizować.
 • Działa sprawnie także bez dostępu do elektronicznego obiegu dokumentów, a jeśli taki funkcjonuje, łatwo się z nim integruje.
 • Umożliwia przechowywanie danych planistycznych, które zostały zebrane dotychczas w gminie.
 • Pozwala na upublicznienie informacji – obywatele mają natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji, które potrzebują znać, np. kiedy kupują działkę lub planują budowę.
 • Umożliwia obsługę archiwalnych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

UniGmina GIS spełnienia wymagania prawa polskiego i europejskiego w zakresie planowanie przestrzennego

System UniGmina GIS zapewnia realizację wymagań ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie przechowywania i udostępniania danych przestrzennych przez ich właściciela. Ustawa stanowi implementację dyrektywy 2007/2/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

TECHNOLOGIA

Zastosowane technologie i rozwiązania systemowe w środowisku pracy UniGmina GIS:

 • system operacyjny: Linux, Windows,
 • serwer www: Apache lub IIS,
 • baza danych SQL: MySQL,
 • PHP: język skryptowy PHP w wersji 5.x.

 

UniGmina GIS działa pod najpopularniejszymi przeglądarkami:

 • Internet Explorer wer.8.x i wyższe,
 • Firefox wer.5.x i wyższe,
 • Opera wer.12 i wyższe,
 • Safari wer.5.x i wyższe,
 • Google Chrome (wszystkie wersje).
DANE KONTAKTOWE

 +48 (91) 48 01 340
 infolinia@assecods.pl

KORZYŚCI

Mniej formalności dla potencjalnych inwestorów i mieszkańców

System UniGmina GIS skraca, często wielokrotnie, czas poświęcony na procedury z zakresu ładu przestrzennego, pozwala więc na szybką i profesjonalną pomoc inwestorom oraz mieszkańcom.

Kompleksowość

System UniGmina GIS obsługuje wszystkie procedury urzędowe i wszystkie dokumenty związane z urbanistyką i budownictwem w gminie.

Zadowoleni pracownicy urzędów oraz mieszkańcy

W systemie UniGmina GIS dane są weryfikowane i przetwarzane tak, aby urzędnik mógł skoncentrować się na obsłudze interesanta. Poprawiona zostaje efektywność pracy, co przekłada się na zadowolenie pracowników urzędu oraz mieszkańców.

Stałe i dedykowane dla gminy wsparcie techniczne

Zespół techniczny odpowiedzialny za system UniGmina GIS świadczy stałe wsparcie i pomoc techniczną przy wdrożeniu i obsłudze programu oraz bezpłatne przeszkolenie  zespołu z zakresu funkcjonowania systemu.

System dla każdego pracownika urzędu

UniGmina GIS jest systemem opracowanym dla każdego pracownika urzędu, a nie dla wąskiej grupy specjalistów. Zwiększa efektywność i komfort pracy urzędników.

Dostosowany do polskiego i unijnego prawa

System UniGmina GIS spełnia wymogi prawne w zakresie upublicznienia informacji dotyczących ładu przestrzennego. System posiada funkcję informacyjną o planach zagospodarowania gminy, którą może udostępniać mieszkańcom i inwestorom bezpłatnie.

OFERTA/CENNIK

Model SaaS oznacza oprogramowanie dostępne jako usługa, bez potrzeby budowania własnego zaplecza informatycznego. W modelu SaaS gmina użytkuje system w ramach miesięcznego abonamentu w kwocie 999zł. System działa przez przeglądarkę internetową. Licencja wykupiona w tym modelu obejmuje dowolną liczbę stanowisk.

W modelu on-site system jest instalowany na infrastrukturze gminy, czyli na jej serwerach. Model on-site wiążę się z wyższym, ale jednorazowym wydatkiem gminy na wiele lat. System działa przez przeglądarkę internetową. Licencja wykupiona w tym modelu obejmuje dowolną liczbę stanowisk.

Możliwe jest sfinansowanie zakupu systemu UniGmina GIS z programów finansowych UE w większości dostępnych gminom. Warunkiem jest zainstalowanie systemu we własnej infrastrukturze urzędu.

Lista wdrożeń systemu UniGmina GIS