zet.Generator

O PRODUKCIE

System do obsługi wniosków aplikacyjnych zet.GENERATOR to aplikacja wspierająca proces tworzenia i składania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych i krajowych, ich oceny formalnej i merytorycznej, a także przyznawania dofinansowania i podpisania stosownej umowy.

zet.GENERATOR to system oparty na nowych technologiach, łatwy w użytkowaniu i elastyczny. Rozwiązanie działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dlatego w łatwy sposób umożliwia pracę zarówno wnioskodawcy, jak i instytucji pośredniczącej/finansującej.

 

Elementy systemu:

 • Panel administracyjny,
 • Generator Wniosków Aplikacyjnych,
 • Karta Oceny Formalnej,
 • Karta Oceny Merytorycznej,
 • Lista rankingowa,
 • Generowanie umowy.
TECHNOLOGIA

Minimalne wymagania techniczne:

 • dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa: Google Chrome v. 32, Mozilla Firefox v. 27, Microsoft Internet Explorer v. 11,
 • Acrobat Reader.

 

Wdrożenie i wsparcie serwisowe

ZETO Bydgoszcz SA wraz z aplikacją zet.GENERATOR oferuje:

 • wdrożenie aplikacji,
 • konsultacje,
 • dostosowanie systemu do specyfiki programu wsparcia,
 • import danych,
 • wsparcie użytkowników,
 • zapewnienie parametrów jakościowych i wydajnościowych.
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Kurpińskiego 9
85-950 Bydgoszcz

 +48 (52) 32 32 372

KORZYŚCI

Dostęp on-line

Aplikacja zet.GENERATOR działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dlatego w łatwy sposób umożliwia pracę zarówno wnioskodawcy, jak i instytucji pośredniczącej lub finansującej.

Bogata funkcjonalność

Aplikacja zet.GENERATOR posiada szereg funkcjonalności, które ułatwiają pracę zarówno beneficjentów  jak i partnerów, jak na przykład karty oceny formalnej i merytorycznej.

Minimalne wymagania techniczne

Aplikacja zet.GENERATOR wymaga minimalnych nakładów technologicznych, wystarczy dostęp do Internetu przez najpopularniejsze przeglądarki Google Chrome v. 32, Mozilla Firefox v. 27, Microsoft Internet Explorer v. 11.

Gwarancja poprawności formalnej wniosku

System pozwala na szybką ocenę formalną wniosku. Aplikacja domyślnie wymaga wskazania dwóch oceniających formalnie dany wniosek, a w przypadku różnicy w ocenie wniosku, system automatycznie wymusza powołanie trzeciego konsultanta formalnego.

3 konsultantów dokonuje oceny merytorycznej wniosku

W przypadku rozbieżności oceny merytorycznej wniosku powoływany jest 3 konsultant, który ocenia tylko te punkty wniosku, co do których poprzedni konsultanci mieli inne zdanie.

Szybka finalizacja procesu

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wsparcie, organizacja pośrednicząca ma możliwość wygenerowania umowy z beneficjentem.

Realizacje

Dedykowana wersja systemu zet.GENERATOR została wykorzystana przez Związek Pracodawców “Pracodawcy Pomorza i Kujaw” przy realizacji Projektu “Voucher Badawczy”.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj. (http://www.voucherbadawczy.pl/)

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI