zet.Generator

O PRODUKCIE

System do obsługi wniosków aplikacyjnych zet.GENERATOR to aplikacja wspierająca proces tworzenia i składania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych i krajowych, ich oceny formalnej i merytorycznej, a także przyznawania dofinansowania i podpisania stosownej umowy.

zet.GENERATOR to system oparty na nowych technologiach, łatwy w użytkowaniu i elastyczny. Rozwiązanie działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dlatego w łatwy sposób umożliwia pracę zarówno wnioskodawcy, jak i instytucji pośredniczącej/finansującej.

 

Elementy systemu:

 • Panel administracyjny,
 • Generator Wniosków Aplikacyjnych,
 • Karta Oceny Formalnej,
 • Karta Oceny Merytorycznej,
 • Lista rankingowa,
 • Generowanie umowy.
TECHNOLOGIA

Minimalne wymagania techniczne:

 • dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa: Google Chrome v. 32, Mozilla Firefox v. 27, Microsoft Internet Explorer v. 11,
 • Acrobat Reader.

 

Wdrożenie i wsparcie serwisowe

ZETO Bydgoszcz SA wraz z aplikacją zet.GENERATOR oferuje:

 • wdrożenie aplikacji,
 • konsultacje,
 • dostosowanie systemu do specyfiki programu wsparcia,
 • import danych,
 • wsparcie użytkowników,
 • zapewnienie parametrów jakościowych i wydajnościowych.
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Kurpińskiego 9
85-950 Bydgoszcz

 +48 (52) 32 32 372

KORZYŚCI

Dostęp on-line

Aplikacja zet.GENERATOR działa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dlatego w łatwy sposób umożliwia pracę zarówno wnioskodawcy, jak i instytucji pośredniczącej lub finansującej.

Bogata funkcjonalność

Aplikacja zet.GENERATOR posiada szereg funkcjonalności, które ułatwiają pracę zarówno beneficjentów  jak i partnerów, jak na przykład karty oceny formalnej i merytorycznej.

Minimalne wymagania techniczne

Aplikacja zet.GENERATOR wymaga minimalnych nakładów technologicznych, wystarczy dostęp do Internetu przez najpopularniejsze przeglądarki Google Chrome v. 32, Mozilla Firefox v. 27, Microsoft Internet Explorer v. 11.

Gwarancja poprawności formalnej wniosku

System pozwala na szybką ocenę formalną wniosku. Aplikacja domyślnie wymaga wskazania dwóch oceniających formalnie dany wniosek, a w przypadku różnicy w ocenie wniosku, system automatycznie wymusza powołanie trzeciego konsultanta formalnego.

3 konsultantów dokonuje oceny merytorycznej wniosku

W przypadku rozbieżności oceny merytorycznej wniosku powoływany jest 3 konsultant, który ocenia tylko te punkty wniosku, co do których poprzedni konsultanci mieli inne zdanie.

Szybka finalizacja procesu

W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wsparcie, organizacja pośrednicząca ma możliwość wygenerowania umowy z beneficjentem.

Realizacje

Dedykowana wersja systemu zet.GENERATOR została wykorzystana przez Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” przy realizacji Projektu „Voucher Badawczy”.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj. (http://www.voucherbadawczy.pl/)