zet.BIP

O PRODUKCIE

System publikacji informacji publicznej zet.BIP to narzędzie do tworzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej i publikowania informacji za pośrednictwem Internetu, dedykowane dla instytucji administracji publicznej oraz innych zobowiązanych Ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

zet.BIP umożliwia wprowadzanie oraz publikowanie informacji określonych w ww. Ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz spełnia wymagania formalne i techniczne stawiane przez te akty prawne. Jest to system oparty na sprawdzonych technologiach, skalowalny, elastyczny i łatwy w użytkowaniu.

 

Moduły Systemu zet.BIP

 • Panel administracyjny oddzielony od strony właściwej, chroniony loginem i hasłem.
 • Zarządzanie Użytkownikami (system uprawnień) – moduł odpowiedzialny za przydział przez administratora praw dostępu dla osób odpowiedzialnych za redagowanie treści w serwisie. Sekcja umożliwia przydział redaktora do jednego lub wielu modułów serwisu.
 • Edytor treści w postaci mechanizmu WYSIWYG umożliwiający aktualizację treści bezpośrednio z poziomu witryny.
 • Aktualności – moduł odpowiedzialny za prezentację informacji. Edytor serwisu określa tytuł, treść informacji, datę jej publikacji i wygaśnięcia, miejsce oraz status publikacji.
 • Zarządzanie Mediami – galerie: foto, video, audio; VOD – wideo na życzenie; transmisje on-line i off-line; spotkanie on-line.

Kanały RSS – moduł odpowiedzialny za generowanie informacji o publikowanych w serwisie treściach w formacie RSS, zapewniający możliwość śledzenia zmian na stronie poprzez czytniki RSS.

TECHNOLOGIA

Wymagania technologiczne oprogramowania systemu zet.BIP:

 • system operacyjny Linux lub WINDOWS,
 • serwer Apache lub IIS,
 • baza danych MySQL.

 

Wdrożenie i wsparcie serwisowe

 

Wraz z aplikacją zet.BIP oferujemy:

 • wdrożenie aplikacji,
 • migrację treści,
 • administrację aplikacji,
 • model abonamentowy świadczonej usługi,
 • wsparcie użytkowników,
 • zapewnienie parametrów jakościowych i wydajnościowych.
DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Kurpińskiego 9
85-950 Bydgoszcz

 +48 (52) 32 32 372
handel.at@assecods.pl

KORZYŚCI

Zaawansowana wyszukiwarka treści

Zaawansowana wyszukiwarka pozwala na przeszukiwanie, treści zawartych w portalu BIP według podanej frazy, treści po załączonych plikach, o ile posiadają odpowiednią formę, np. Word (MS Office) lub Writer (Open Office) oraz przeszukiwanie całego portalu pod kątem frazy zawartej w utworzonej uchwale.

Bogaty zestaw funkcjonalności

System zet.BIP zawiera m.in. funkcjonalności takie jak: edytor treści WYSIWYG, aktualności, kanał RSS, multimedia, a w tym: galerie: foto, video, audio, VOD, transmisje on-line i off-line oraz spotkanie on-line.

Łatwość obsługi

System zet.BIP zawiera wiele udogodnień pozwalających redakcyjnemu personelowi nietechnicznemu w wygodny sposób wprowadzać dane oraz zarządzać serwisem. Rozwiązanie to charakteryzuje się także łatwością obsługi systemu widocznego po stronie użytkownika.

Centralna konsola zarządzania

System zet.BIP pozwala na obsługę wielu serwisów internetowych podlegających jednemu zamawiającemu z centralną konsolą zarządzania wieloma serwisami (MultiSite), np. wiele podmiotów zależnych (szkoły, przedszkola), które mają jednego administratora.

Bezpieczeństwo

System zet.BIP utrzymywany jest na serwerach zlokalizowanych w Centrum Danych Asseco Data Systems S.A., posiadającym Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001 oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 (ISMS). Wykorzystujemy łącze operatorskie dostawców: Netia, TPSA, Bydman, GTS.

Bezpieczeństwo szyfrowanie połączeń

W systemie zet.BIP zastosowano następujące technologie do szyfrowania połączeń: szyfrowanie połączenia SSL, szyfrowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego, zestawienie łączy VPN (szyfrowane, bezpieczne tunele do centrum danych i klienta).

OFERTA

Aplikacja zet.BIP jest dostępna w modelu abonamentowej dzierżawy oprogramowania. Rozliczenia następują w cyklu miesięcznym i działają na podstawie zawartej umowy.

 

Model ten cechują następujące korzyści:

 • brak potrzeby zakupu sprzętu teleinformatycznego,
 • łatwość i skalowalność w dodaniu nowej instancji BIP, np. kolejnego przedszkola w Gminie,
 • wykaz wskaźników podlegających nadzorowaniu jakości usługi,
 • opieka administratorska,
 • monitoring wysokiej jakości usług,
 • wysoka dostępność serwisu.