Opis Obszaru

Naszą ofertę kierujemy zarówno do małych, średnich oraz dużych organizacji bazując na sieci biur regionalnych rozlokowanych w całej Polsce. Zapewniamy profesjonalne wsparcie klienta na każdym etapie realizacji projektu – od budowy koncepcji, dostawie infrastruktury, po wdrożenie i utrzymanie rozwiązania zgodnie z oczekiwanym poziomem SLA.  Model realizacji projektów opieramy na wykorzystaniu wiedzy i doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów. Zapewniamy klientom profesjonalne usługi świadczone na terenie całego kraju, zapewniając krótki czas reakcji oraz asystę inżynierów znających specyfikę konkretnego klienta. Posiadamy szeroki zakres autoryzacji m.in.: HP Enterprise, Lenovo, IBM, Dell, Cisco, HUAWEI, Fortinet, Microsoft, Oracle, RedHat, VMware, Veeam, APC, Juniper Networks, EMC2 oraz wielu innych.

Wybrane specjalizacje: Centra Przetwarzania Danych, Cloud Computing, ITS – Intelligent Transport Systems and Services, sieci teletransmisyjne, zarządzanie infrastrukturą IT klientów.

Dane Kontaktowe

Region Północny – Szczecin
+48 91 441 65 01

 region.polnocny@assecods.pl

Region Centralny – Warszawa

+48 22 574 88 05

 region.centralny@assecods.pl

Region Południowy – Katowice

+48 32 604 45 81

 region.poludniowy@assecods.pl

laptop frame
hero image

Główne rozwiązania Pionu Integracja IT:

Centra Przetwarzania Danych (CPD) – w ramach rozwiązania oferujemy projektowanie, budowę, modernizację, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych (ang. Data Center). Centra te są ważnym elementem środowiska informatycznego przedsiębiorstw i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają jakość usług informatycznych, bezpieczeństwo danych, wydajność, skalowalność oraz optymalizację kosztów użytkowania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi związane z budową i rozwojem Centrów Przetwarzania Danych, w szczególności:

 • Adaptację budynków do potrzeb nowoczesnych Centrów Przetwarzania Danych
 • Wdrażanie technologii ułatwiających ciągłe zwiększanie wydajności i efektywności infrastruktury IT
 • Wykorzystanie wirtualizacji sprzętu i oprogramowania w celu optymalizacji posiadanej infrastruktury IT
 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego Planu Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Plan)
 • Testowanie planów awaryjnych budowanych Centrów Przetwarzania Danych
 • Przygotowanie procedur eksploatacyjnych i szkolenia dla personelu klienta
 • Relokację zasobów IT
 • Utrzymanie infrastruktury IT

Cloud Computing w modelu publicznym, prywatnym lub hybrydowym – Cloud computing to model dostarczania zasobów IT w formie gotowych, prekonfigurowanych usług. Zapewnia natychmiastowy dostęp do usługi, dynamiczną skalowalność i elastyczny model rozliczania przy wysokim poziomem standaryzacji (katalog usług). Dostępne modele udostępniania usługi:

 • Chmura publiczna – dostarczanie standardowych usług IT (poczta, baza danych, serwery aplikacyjne) dla wielu odbiorców za pośrednictwem Internetu
 • Chmura prywatna – dostarczanie standardowych usług IT na wewnętrzne potrzeby organizacji
 • Chmura hybrydowa – połączenie specyficznych usług dostarczanych wewnątrz organizacji (chmura prywatna) z mocą obliczeniową dostępną w chmurze publicznej. Rodzaje usług oferowanych w ramach produktu: (Infrastruktura jako usługa (ang. IaaS), Platforma jako usługa (ang. PaaS), Oprogramowanie jako usługa (ang. SaaS).

ITS – Intelligent Transport Systems and Services – ITS stanowi szeroki zbiór silnie zintegrowanych różnorodnych systemów i technologii telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych, pomiarowych i zarządzania. Techniki te stosowane są w celu zwiększenia efektywności systemu transportowego, zwiększenia jego przyjazności dla użytkowników, ochrony życia użytkowników oraz zasobów środowiska naturalnego. Rozwiązanie umożliwia realizację informatycznych i telekomunikacyjnych elementów ITS w poniższych obszarach:

 • Bilet elektroniczny/karta miejska
 • Zarządzanie flotą pojazdów
 • Zarządzanie ruchem drogowym
 • Informacja pasażerska


Rozwiązanie może być dostarczane zarówno w modelu „pod klucz”, jak i jako usługa. W obu przypadkach połączone jest z dostawą kompletnej infrastruktury, obejmującej między innymi Data Center, urządzenia sieciowe oraz serwery i pamięci masowe. W ramach rozwiązania dostarczane są usługi wdrożeniowe, począwszy od przygotowania projektu poprzez prace konfiguracyjne i testy końcowe na utrzymaniu eksploatacyjnym kończąc.

Sieci teletransmisyjne o zasięgu lokalnym, miejskim, powiatowym lub wojewódzkim – w ramach rozwiązania oferujemy:

 • Uzgodnienie wymagań, sporządzenie specyfikacji funkcjonalnych i biznesowych, wybór mediów transmisyjnych sieci
 • Zebranie informacji i analiza styku z sieciami lokalnymi i zewnętrznymi
 • Zebranie i analizę informacji na temat istniejących systemów zarządzania infrastrukturą sieciową oraz analizę procesów operacyjnych dla istniejących systemów zarządzania siecią szerokopasmową
 • Przygotowanie architektury logicznej, fizycznej i zarządczej projektowanej sieci. Zarządzania jakością usług sieciowych i analiza zabezpieczeń
 • Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności
 • Wykonanie projektu technicznego
 • Pełen zakres usług instalacyjno-wdrożeniowych oraz utrzymaniowych

Inteligentne budynki (Smart Building)

Inteligentne miasto zaczyna się od pojedynczego inteligentnego budynku. Na inteligencję budynku składają się rozwiązania zapewniające komfort i bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i całym obiektom oraz niezawodna infrastruktura techniczna dla systemów przetwarzania danych. Specjaliści ADS mają na swoim koncie realizacje wielu takich budynków, przydaliśmy inteligencji wielu biurowcom, centrom handlowym, wszystkim prywatnym szpitalom w Polsce, ośrodkom naukowym i halom sportowym – skala zrealizowanych obiektów jest znacząca. Projektujemy i wdrażamy:

 • systemy teletechniczne
 • instalacje elektryczne
 • systemy zarządzania budynkiem BMS

Mamy ogromną wiedzę umożliwiającą integrację zastosowanych rozwiązań w jeden spójny system zarządzania budynkiem BMS. Dostarczamy zintegrowane systemowo rozwiązania w całym obszarze systemów budynkowych w sposób kompleksowy, nastawiony na zaspokajanie potrzeb klienta. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie inwestycji: od doradztwa technicznego, poprzez wykonanie kompletnego, zintegrowanego projektu i realizację kontraktu, po pomoc w bieżącej eksploatacji i serwisowaniu rozwiązania.

 

Metropolis to platforma, której celem jest zapewnienie spójnego rozwiązania informatycznego wspierającego efektywność zarządzania przestrzenią i usługami miejskimi.

 

Platforma ADS.Metropolis zapewnia:

 • akwizycję, integrację, analizę i wizualizację danych dotyczących świadczenia dowolnych usług miejskich w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem technologii INTERNET OF THINGS, GIS oraz BIG DATA,
 • technologie niezbędne do odpowiedzialnego i bezpiecznego udostępniania danych mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym (OpenDataAPI),
 • zautomatyzowany pomiar kluczowych wskaźników (KPI) funkcjonowania miasta – zgodnie z normą ISO 37120: 2014,
 • realizację kluczowych usług miejskich:
  • Karta Miejska,
  • Transport zbiorowy,
  • Transport indywidualny,
  • Pomiar jakości środowiska – powietrze, woda, zieleń, hałas, światło,
  • Strefy płatnego parkowania wraz z modelem Park&Ride,
  • Tablice zmiennej treści,
  • Monitoring wizyjny,
  • Oświetlenie,
  • Przewodnik Turystyczny Metropolis (aplikacja mobilna).

 

 • Zarządzanie zgłoszeniami, incydentami, problemami, bazą wiedzy i konfiguracji.
 • Świadczenie usług zarządzania infrastrukturą IT klientów.
 • Możliwość świadczenia usług wymagających wysokiego reżimu realizacji usługi (SLA) dla całego kraju.

Pion Integracja IT w liczbach

40%
40%
40%
40%