Opis Obszaru

Naszą ofertę kierujemy zarówno do małych, średnich oraz dużych organizacji bazując na sieci biur regionalnych rozlokowanych w całej Polsce. Zapewniamy profesjonalne wsparcie klienta na każdym etapie realizacji projektu – od budowy koncepcji, dostawie infrastruktury, po wdrożenie i utrzymanie rozwiązania zgodnie z oczekiwanym poziomem SLA.  Model realizacji projektów opieramy na wykorzystaniu wiedzy i doświadczeniu wysokiej klasy specjalistów. Zapewniamy klientom profesjonalne usługi świadczone na terenie całego kraju, zapewniając krótki czas reakcji oraz asystę inżynierów znających specyfikę konkretnego klienta. Posiadamy szeroki zakres autoryzacji m.in.: HP Enterprise, Lenovo, IBM, Dell, Cisco, HUAWEI, Fortinet, Microsoft, Oracle, RedHat, VMware, Veeam, APC, Juniper Networks, EMC2 oraz wielu innych.

Wybrane specjalizacje: Centra Przetwarzania Danych, Cloud Computing, ITS – Intelligent Transport Systems and Services, sieci teletransmisyjne, zarządzanie infrastrukturą IT klientów.

Dane Kontaktowe

Region Północny – Szczecin
+48 91 441 65 01

 region.polnocny@assecods.pl

Region Centralny – Warszawa

+48 22 574 88 05

 region.centralny@assecods.pl

Region Południowy – Katowice

+48 32 604 45 81

 region.poludniowy@assecods.pl

Główne rozwiązania Pionu Integracja IT:

Departament Centra Przetwarzania
danych (CPD)

w ramach rozwiązania oferujemy projektowanie, budowę, modernizację, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych (ang. Data Center). Centra te są ważnym elementem środowiska informatycznego przedsiębiorstw i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają jakość usług informatycznych, bezpieczeństwo danych, wydajność, skalowalność oraz optymalizację kosztów użytkowania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi związane z budową i rozwojem Centrów Przetwarzania Danych, w szczególności:

 • Adaptację budynków do potrzeb nowoczesnych Centrów Przetwarzania Danych
 • Wdrażanie technologii ułatwiających ciągłe zwiększanie wydajności i efektywności infrastruktury IT
 • Wykorzystanie wirtualizacji sprzętu i oprogramowania w celu optymalizacji posiadanej infrastruktury IT
 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego Planu Ciągłości Działania (ang. Business Continuity Plan)
 • Testowanie planów awaryjnych budowanych Centrów Przetwarzania Danych
 • Przygotowanie procedur eksploatacyjnych i szkolenia dla personelu klienta
 • Relokację zasobów IT
 • Utrzymanie infrastruktury IT

Platforma Zarządzania Miastem
Metropolis

Metropolis to platforma, której celem jest zapewnienie spójnego rozwiązania informatycznego wspierającego efektywność zarządzania przestrzenią i usługami miejskimi. Platforma ADS.Metropolis zapewnia:

 • akwizycję, integrację, analizę i wizualizację danych dotyczących świadczenia dowolnych usług miejskich w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem technologii INTERNET OF THINGS, GIS oraz BIG DATA,
 • technologie niezbędne do odpowiedzialnego i bezpiecznego udostępniania danych mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym (OpenDataAPI),
 • zautomatyzowany pomiar kluczowych wskaźników (KPI) funkcjonowania miasta – zgodnie z normą ISO 37120: 2014,
 • realizację kluczowych usług miejskich:
  • Karta Miejska,
  • Transport zbiorowy,
  • Transport indywidualny,
  • Pomiar jakości środowiska – powietrze, woda, zieleń, hałas, światło,
  • Strefy płatnego parkowania wraz z modelem Park&Ride,
  • Tablice zmiennej treści,
  • Monitoring wizyjny,
  • Oświetlenie,
  • Przewodnik Turystyczny Metropolis (aplikacja mobilna).

 

ITS – Intelligent Transport Systems
and Services

w ramach rozwiązania oferujemy projektowanie, budowę, modernizację, utrzymanie i rozwój Centrów Przetwarzania Danych (ang. Data Center). Centra te są ważnym elementem środowiska informatycznego przedsiębiorstw i instytucji, które na pierwszym miejscu stawiają jakość usług informatycznych, bezpieczeństwo danych, wydajność, skalowalność oraz optymalizację kosztów użytkowania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi związane z budową i rozwojem Centrów Przetwarzania Danych, w szczególności:

 • Bilet elektroniczny/karta miejska
 • Zarządzanie flotą pojazdów
 • Zarządzanie ruchem drogowym
 • Informacja pasażerska

Rozwiązanie może być dostarczane zarówno w modelu „pod klucz”, jak i jako usługa. W obu przypadkach połączone jest z dostawą kompletnej infrastruktury, obejmującej między innymi Data Center, urządzenia sieciowe oraz serwery i pamięci masowe. W ramach rozwiązania dostarczane są usługi wdrożeniowe, począwszy od przygotowania projektu poprzez prace konfiguracyjne i testy końcowe na utrzymaniu eksploatacyjnym kończąc.

Cloud Computing w modelu publicznym,
prywatnym lub hybrydowym

Cloud computing to model dostarczania zasobów IT w formie gotowych, prekonfigurowanych usług. Zapewnia natychmiastowy dostęp do usługi, dynamiczną skalowalność i elastyczny model rozliczania przy wysokim poziomem standaryzacji (katalog usług). Dostępne modele udostępniania usługi:

 • Chmura publiczna – dostarczanie standardowych usług IT (poczta, baza danych, serwery aplikacyjne) dla wielu odbiorców za pośrednictwem Internetu
 • Chmura prywatna – dostarczanie standardowych usług IT na wewnętrzne potrzeby organizacji
 • Chmura hybrydowa – połączenie specyficznych usług dostarczanych wewnątrz organizacji (chmura prywatna) z mocą obliczeniową dostępną w chmurze publicznej. Rodzaje usług oferowanych w ramach produktu: (Infrastruktura jako usługa (ang. IaaS), Platforma jako usługa (ang. PaaS), Oprogramowanie jako usługa (ang. SaaS).

Inteligentne budynki (Smart Building)

Inteligentne miasto zaczyna się od pojedynczego inteligentnego budynku. Na inteligencję budynku składają się rozwiązania zapewniające komfort i bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i całym obiektom oraz niezawodna infrastruktura techniczna dla systemów przetwarzania danych. Specjaliści ADS mają na swoim koncie realizacje wielu takich budynków, przydaliśmy inteligencji wielu biurowcom, centrom handlowym, wszystkim prywatnym szpitalom w Polsce, ośrodkom naukowym i halom sportowym – skala zrealizowanych obiektów jest znacząca. Projektujemy i wdrażamy:

 • systemy teletechniczne
 • instalacje elektryczne
 • systemy zarządzania budynkiem BMS

Mamy ogromną wiedzę umożliwiającą integrację zastosowanych rozwiązań w jeden spójny system zarządzania budynkiem BMS. Dostarczamy zintegrowane systemowo rozwiązania w całym obszarze systemów budynkowych w sposób kompleksowy, nastawiony na zaspokajanie potrzeb klienta. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie inwestycji: od doradztwa technicznego, poprzez wykonanie kompletnego, zintegrowanego projektu i realizację kontraktu, po pomoc w bieżącej eksploatacji i serwisowaniu rozwiązania.

 

Sieci teletransmisyjne o zasięgu lokalnym,
miejskim, powiatowym lub
wojewódzkim

w ramach rozwiązania oferujemy:

 • Uzgodnienie wymagań, sporządzenie specyfikacji funkcjonalnych i biznesowych, wybór mediów transmisyjnych sieci
 • Zebranie informacji i analiza styku z sieciami lokalnymi i zewnętrznymi
 • Zebranie i analizę informacji na temat istniejących systemów zarządzania infrastrukturą sieciową oraz analizę procesów operacyjnych dla istniejących systemów zarządzania siecią szerokopasmową
 • Przygotowanie architektury logicznej, fizycznej i zarządczej projektowanej sieci. Zarządzania jakością usług sieciowych i analiza zabezpieczeń
 • Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności
 • Wykonanie projektu technicznego
 • Pełen zakres usług instalacyjno-wdrożeniowych oraz utrzymaniowych

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI