Bezpieczne Archiwum Elektroniczne

O PRODUKCIE

Bezpieczne Archiwum Elektroniczne (BAE) jest usługą przeznaczoną do profesjonalnego katalogowania, wyszukiwania, udostępniania oraz długookresowego przechowywania dokumentów elektronicznych w dowolnych formatach. Mechanizm archiwum, oferowany przez ADS, umożliwia gromadzenie dokumentów stworzonych w wersji elektronicznej, a także archiwizację obrazów uzyskanych w wyniku digitalizacji tradycyjnych dokumentów papierowych. Oferowane rozwiązanie umożliwia również kontrolę procesów zachodzących w organizacji. Dokumenty udostępnianie są wyłącznie osobom uprawnionym. Mogą być podpisane elektronicznie oraz znakowanie kwalifikowanym znacznikiem czasu, co niewątpliwie wpływa na ich bezpieczeństwo.

 

Zastosowanie BAE

Bezpieczne Archiwum Elektroniczne jest rozwiązaniem o ogromnym potencjale. Praktycznie nie  istnieją ograniczenia, co do jego zastosowania w biznesie. BAE sprawdza się znakomicie, jako narzędzie porządkujące dokumentację firmową, obejmując zarówno korespondencję przychodzącą, wychodzącą, jak i wszelkiego rodzaju dokumenty wewnętrzne. BAE umożliwia obsługę dużych plików, których pojemność wynosi nawet 2GB. Jest to unikatowa funkcja systemu mogąca mieć duże zastosowanie w branży między innymi medycznej i ubezpieczeniowej. Dodatkowo dzięki kwalifikowanemu znacznikowi czasu oraz kwalifikowanej usłudze weryfikacji podpisu elektronicznego, system może być wykorzystywany także w administracji publicznej jako repozytorium dokumentów. Celem aplikacji jest stworzenie jednego, bezpiecznego miejsca przechowywanych danych, do którego dostęp możliwy jest bez bariery czasu i miejsca.

 

Przykłady pism i dokumentów:

 • korespondencja przychodząca np. zamówienia, reklamacje, zgłoszenia serwisowe,
 • korespondencja wychodząca np. zapytania ofertowe, oferty,
 • dokumentacja projektowa np. wnioski, pozwolenia, protokoły,
 • dokumentacja kadrowa np. listy obecności, CV, karty oceny pracowników,
 • dokumentacja ubezpieczeniowa np. polisy, zdjęcia,
 • dokumentacja korporacyjna np. dokumenty MS Word, zestawienia MS Excel, zarządzenia,
 • dokumentacja medyczna np. obrazy tomograficzne, obrazy rentgenowskie,
 • wymagana prawem archiwizacja logów internetowych i bilingów telefonicznych do celów dowodowych.
DANE KONTAKTOWE
DEMO

Umów się na prezentację usługi Bezpieczne Archiwum Elektroniczne z naszymi Konsultantami: komunikacja.masowa@assecods.pl

TECHNOLOGIA

Zastosowane technologie i rozwiązania systemowe w środowisku pracy BAE:

Z rozwiązania można korzystać za pośrednictwem zarówno portalu www jaki i aplikacji klienckiej instalowanej w środowisku Windows:

 • system operacyjny: Linux, Windows,
 • serwer www: Apache,
 • baza danych SQL: PostgreSQL,
 • PHP: język skryptowy PHP w wersji 5.x,
 • aplikacja kliencka : C++, Java 1.8.x.

Asseco Data Systems S.A. wraz z aplikacją BAE oferuje:

 • wdrożenie systemu,
 • konsultacje,
 • wsparcie użytkowników,
 • zapewnienie parametrów jakościowych i wydajnościowych na najwyższym poziomie.
KORZYŚCI

Bezpieczeństwo

Bezpieczne Archiwum Elektroniczne pozwala na kontrolę dostępu do przechowywanych dokumentów wyłącznie osobom uprawnionym. Dodatkowo zastosowanie podpisu elektronicznego oraz znakowanie kwalifikowanym znacznikiem czasu podnosi bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów.

Oszczędność

Bezpieczne Archiwum Elektroniczne pozwala na redukcję kosztów związanych z powierzchnią magazynową. Pozwala na koncentrację zasobów na strategicznych działaniach firmy zapewniających przewagi konkurencyjne, co poprawia kondycję finansową organizacji.

Dostęp 24/7

Bezpieczne Archiwum Elektroniczne zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, co sprawia, że administrowanie dokumentami znajdującymi się w BAE staje się proste.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI