e-Avizo

O PRODUKCIE

e-Avizo to usługa mobilnego powiadamiania odbiorców o wystawieniu dla nich dokumentów, na przykład faktur. Jest to szybki i bezpieczny sposób na przesłanie spersonalizowanej informacji w postaci poczty elektronicznej (e-mail) lub krótkiej wiadomo tekstowej (SMS).

 

e-Awizo dla sektora Bankowość i Finanse

Usługa e-Awizo to bardzo praktyczne rozwiązanie, które umożliwia szybkie i bezpieczne przesłanie dowolnej, spersonalizowanej wiadomości w postaci poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

Szczególnie wygodne jest zastosowanie e-Awizo jako automatycznego powiadomienia np. o zmianie salda konta, o wystawieniu faktury, o terminie płatności raty itp. Dzięki e-Awizo klient otrzymuje najświeższe informacje i nie ominie go żadna ważna wiadomość.

Układ graficzny oraz treść wiadomości może być opracowana indywidualnie, zgodnie z życzeniami i potrzebami Klienta. Istnieje możliwość zastosowania różnorodnych szablonów, które za każdym razem są dostosowywane do profilu odbiorcy tak, aby skierowany do niego przekaz był odpowiedni.

 

 

e-Awizo dla sektora Handel i Usługi

W dzisiejszych realiach biznesowych bieżący kontakt z klientem jest na wagę złota. Firmy wiedzą już jak ważne jest szybkie przekazanie informacji o aktualnej ofercie lub promocjach. Klienci, na co dzień zarzucani są wieloma przesyłkami i ulotkami, stąd skuteczność tego narzędzia należy zdecydowanie wzmocnić innymi działaniami. Rozwiązaniem może być szybkie i bezpieczne przesłanie spersonalizowanej wiadomości w postaci wiadomość elektronicznej (e-mail) lub krótkiej wiadomość tekstowej (SMS).

Treść wiadomości, zawartość, a także jej wygląd może być przygotowana indywidualnie, zgodnie z wytycznymi klienta. Istnieje możliwość zastosowania różnorodnych szablonów, każdorazowo dostosowywanych do profilu odbiorcy tak, aby kierowany do odbiorcy przekaz był dla niego odpowiedni.

Dobrze przygotowane powiadomienia umożliwią przeprowadzenie skuteczniejszej kampanii marketingowej, szybsze przesłanie informacji przeznaczonych dla kontrahentów czy klientów, mogą stać się kluczem do przyspieszenia cyklu obrotu płatnościami lub stać się skutecznym narzędziem marketingowym.

 

Zastosowanie e-Awizo w ramach usługi System Obsługi e-Faktur

Każdy odbiorca faktury elektronicznej jest poinformowany o fakcie wystawienia dokumentu księgowego poprzez wiadomość e-mail lub sms. Za pomocą e-Awizo do klientów dystrybuowane mogą być również przypomnienia o terminie płatności, informacje o przesłaniu dokumentów bądź np. akceptacji nowych warunków świadczenia usług.

 

e-Awizo jako narzędzie E-mail marketing

Nowoczesne i skuteczne rozwiązanie pozwalające na realizację kampanii marketingowych. Bogate zaplecze technologiczne umożliwia realizację niestandardowych zleceń. Na potrzeby marketingu mobilnego dla naszych Klientów opracowujemy dedykowane bezpieczne i zaufane rozwiązania informatyczne. Za pomocą komunikacji poprzez email organizacje mogą osiągać założone cele marketingowe/promocyjne/informacyjne.

 

e-Awizo jako narzędzie sms marketing

Dzięki usłudze SMS marketing wspieramy budowanie pozytywnego obrazu naszych klientów w oczach ich klientów i podtrzymywanie relacji dzięki stałemu kontaktowi. Wiadomości SMS wysyłane są z tak zwanym brandingiem. Dzięki temu odbiorca końcowy w jednoznaczny sposób identyfikuje nadawcę wiadomości SMS. W zależności od uzgodnionego z Klientem zakresu danych znajdujących się w przekazywanych danych merytorycznych, możliwe jest zawarcie w treści wiadomości SMS dowolnych informacji, spersonalizowanych do konkretnego odbiorcy.

 

Przykłady zastosowania:

 • informacja o promocjach dla stałych klientów (rabat, prezent do odebrania w sklepie),
 • potwierdzenie złożonego zamówienia bądź zamiana statusu zamówienia,
 • przypomnienie o terminie płatności,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • życzenia świąteczne,
 • przesyłanie informacji na temat programów lojalnościowych.

 

Rozwiązania skierowane są przede wszystkim do:

 • branży produktów i usług luksusowych,
 • agencji reklamowych (jako partner „technologiczny”),
 • B2B,
 • branży turystycznej,
 • branży wydawniczej,
 • branży handlowo-usługowej,
 • branży medyczno-farmaceutycznej.

 

 

e-Awizo dla sektora Telekomunikacja

Szczególnie wygodne jest zastosowanie e-Awizo jako automatycznego przypomnienia np. o wystawieniu faktury lub o terminie płatności. Dzięki temu abonent może otrzymać SMS lub e-mail dokładnie w momencie dostarczenia dokumentu gotowego do pobrania.

Układ graficzny oraz treść wiadomości może być opracowana indywidualnie, zgodnie z życzeniami i potrzebami Klienta. Istnieje możliwość zastosowania różnorodnych szablonów, które za każdym razem są dostosowywane do profilu odbiorcy tak, aby skierowany do niego przekaz był odpowiedni.

 

 

e-Awizo dla sektora Utilities

Jest to szybki i bezpieczny sposób na automatyczne przesłanie spersonalizowanej informacji w postaci poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, może to być także przypomnienie o terminie płatności. Dzięki tej usłudze odbiorca energii elektrycznej, czy gazu, zostaje natychmiast powiadomiony o wystawieniu dla niego faktury.

Układ graficzny oraz treść wiadomości może być opracowana indywidualnie, zgodnie z życzeniami i potrzebami Klienta. Istnieje możliwość zastosowania różnorodnych szablonów, które za każdym razem są dostosowywane do profilu odbiorcy tak, aby skierowany do niego przekaz był odpowiedni.

DANE KONTAKTOWE
KORZYŚCI

Skuteczne akcje marketingowe

Dzięki efektowanym i dobrze przygotowanym powiadomieniom (e-mail, SMS) w systemie e-Avizo zwiększa się szansa na przeprowadzanie skuteczniejszych kampanii marketingowych.

Niezawodność

Z systemem e-Avizo klienci mają pewność, że zostaną powiadomieni o każdym przesłanym dokumencie i przesyłce.

Optymalizacja płatności

Przyspieszenie cyklu obrotu płatnościami i optymalizacja cash flow, jako wynik szybszego przesyłania informacji do klientów.

Polepszenie relacji z klientami

Odbiorcami wiadomości tekstowych SMS są klienci, którzy już polubili produkt lub usługę i chcą dowiedzieć się więcej o firmie oraz otrzymać informacje o promocjach i nowych produktach, co umożliwia oferowany system e-Avizo.

Szybki i nowoczesny kanał komunikacji

Dzięki powiadomieniom SMS komunikacja zewnętrzna nabiera płynności, natychmiast trafia do odbiorcy końcowego, a korzystająca z wiadomości SMS firma dodatkowo pozycjonuje się jako marka nowoczesna, wykorzystująca współczesne technologie w biznesie.

Personalizacja

Dzięki zastosowanym narzędziom system e-Avizo pozwala na szybki i bezpieczny sposób przesłania spersonalizowanej informacji w postaci poczty elektronicznej (e-mail) lub krótkiej wiadomość tekstowej (SMS).

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI