eMailing

O PRODUKCIE

eMailing to system do masowej wysyłki wiadomości e-mail (korespondencji elektronicznej). W ramach usługi następuje:

 • stworzenie ewentualnych załączników lub wykorzystanie gotowych załączników od strony klienta,
 • stworzenie eMail/eAwizo,
 • wysyłka eMail/eAwizo do odbiorców docelowych,
 • raportowanie wysyłki.

 

Cechy systemu eMailing:

 • Duża wydajność systemu, który w ciągu 24h generuje i wysyła do odbiorów do 2 milionów eMail/eAwizo (przy założeniu średniego rozmiaru e-mail wraz z załącznikami do 100KB).
 • Brak ograniczeń co do wielkości plików załączników – należy jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku dużych plików przetwarzanie będzie wolniejsze i mogą wystąpić problemy z dotarciem wiadomości e-mail do skrzynki odbiorcy. Zaleca się by średni rozmiar e-mail wraz załącznikami nie przekraczał 500KB.
 • Dane są przechowywane w bezpiecznej infrastrukturze. Dostęp do systemu mają jedynie osoby do tego uprawnione, co podnosi bezpieczeństwo systemu.
 • System pozwala na wysyłkę spersonalizowanej wiadomości e-mail. Pozwala także na załączenie plików załączników oraz informacji marketingowej.
 • Bezpieczny podpis S/MIME pod e-mail zapewnia integralność oraz źródło pochodzenia wiadomości e-mail.
 • Zaufana infrastruktura pocztowa zapobiega zakwalifikowaniu poczty jako SPAM.
 • Systems generuje cykliczne (raz w miesiącu) raporty statusów odebrania e-mail przez serwery pocztowe odbiorcy.
TECHNOLOGIA

Zastosowane technologie i rozwiązania systemowe w środowisku pracy:

Nasze rozwiązania bazują na własnych autorskich systemach.

KORZYŚCI

Bezpieczeństwo

Dane wysyłane przez system eMailing są przechowywane w bezpiecznej infrastrukturze. Dostęp do systemu mają jedynie osoby do tego uprawnione.

Personalizacja

System eMailing pozwala na wysyłkę spersonalizowanych wiadomości wraz z załączonymi załącznikami oraz informacjami marketingowymi.

Wydajność

System eMailing pozwala w ciągu 24 godzin wygenerować i wysłać do odbiorców do 2 milionów  eMail/eAwizo.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI