Obsługa korespondencji przychodzącej oraz zwrotów

O PRODUKCIE

Obsługa korespondencji przychodzącej oraz zwrotów to usługa bezpośredniej obsługi zwrotów, która obejmuje następujące czynności: identyfikacja zwrotu w oparciu o kody kreskowe i bazę wysyłek, wprowadzenie przyczyny zwrotu, okresowe, np.: raz w tygodniu wysyłanie do klienta usługi raportu z wykonanych prac.

Proponujemy rozwiązanie polegające na bezpośredniej obsłudze zwrotów przez Asseco Data Systems S.A. W takim modelu zwroty skierowane są do ADS, gdzie wykonywane są następujące czynności:

 • identyfikacja zwrotu w oparciu o kody kreskowe i bazę wysyłek,
 • wprowadzenie przyczyny zwrotu,
 • okresowe, np.: raz w tygodniu wysyłanie do Klienta usługi raportu z wykonanych prac.

Proponowane informacje, które są zamieszczane w raporcie:

 • nazwa,
 • adres,
 • numer faktury bądź numer dokumentu,
 • przyczyna zwrotu korespondencji,
 • data otrzymania zwrotu,
 • typ listu.

Dodatkowo wprowadzenie Usługi obsługi zwrotów korespondencji pozwala obniżyć koszty zakupów materiałów. Zastosowanie koperty z jednym adresem zwrotnym, zamiast kilku rodzajów kopert z adresami zwrotnymi (adresy filii, oddziałów, członków grupy kapitałowej) spowoduje ułatwienie procesu produkcji listu oraz znacznie zredukuje cenę zakupu pojedynczej koperty z powodu zwiększenia wolumenu.
Oferujemy również zaawansowaną obsługę zwrotów pocztowych oraz wszelkiej korespondencji przychodzącej. W ramach tej usługi możemy Państwu zaproponować:

 • skanowanie awersu i rewersu koperty lub zwrotnych potwierdzeń odbioru,
 • otwarcie przesyłki oraz skanowanie jej zawartości a następnie udostępnianie obrazów listu wraz z przyporządkowanymi do niego danymi adresata.

Obrazy wraz z informacjami mogą być przekazywane Klientowi poprzez serwer FTP/SFTP lub Bezpieczne Archiwum Elektroniczne.

DANE KONTAKTOWE
KORZYŚCI

Obniżenie kosztów

Korzystanie z Obsługi korespondencji przychodzącej to prosty sposób na obniżenie kosztów i przyspieszenie przepływu informacji między firmą a klientami.

Uproszczenie procesu obsługi korespondencji

Zlecenie Obsługi korespondencji przychodzącej oraz zwrotów na zewnątrz jednemu podmiotowi, który zajmuje się nim od początku do końca, znacznie upraszcza cały proces.

Elektroniczna wymiana informacji

Informacja o realizacji wysyłki korespondencji oraz informacja o zwrotach może być przekazywana Klientowi poprzez serwer SFTP lub Repozytorium dokumentów elektronicznych.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI