Personalizacja dokumentów i korespondencji

O PRODUKCIE

Personalizacja dokumentów i korespondencji (wydruki transakcyjne) to usługa wydruku spersonalizowanych dokumentów w oparciu o dane adresowe oraz inne informacje zwiększające indywidualny charakter przekazu.

Personalizacja jest jednym z głównych czynników, które zapewnią Państwu wysoką skuteczność akcji mailingowych. Badania potwierdzają, że osoby otrzymujące zaadresowaną na swoje nazwisko korespondencję, odbierają informacje znacznie przychylniej, niż czytając powielony, niezróżnicowany list.

W zależności od rodzaju korespondencji i potrzeb naszych klientów oferujemy dwa sposoby adresowania. Dane adresowe możemy nanieść w procesie drukowania bezpośrednio na wysyłanym piśmie, tak aby po spakowaniu były one widoczne w oknie adresowym koperty. Możemy też wydrukować adres na etykietach, które następnie będą naklejane na koperty.

Dzięki zaawansowanym systemom druku oferujemy możliwość dynamicznego sterowania treścią tworzonych dokumentów. Analiza treści i drukowanie warunkowe umożliwia tworzenie segmentacji grup docelowych oraz przekazywanie do odbiorców końcowych odpowiednio dopasowanych informacji pod postacią różnego rodzaju pism, ofert, zaproszeń, wyciągów, rachunków itp.

Standardowa zamiana zwrotu „Pan/Pani” na odpowiadające danej płci „Pan” lub „Pani” jest najprostszym przykładem personalizacji. Istnieje możliwość wykorzystania większej ilości informacji podczas generowania treści listu. Dzięki dynamicznemu wkomponowywaniu do przekazywanych treści posiadanych danych o adresacie (miejsce zamieszkania, wiek, przychody, aktywa, określone zachowania) jesteśmy w stanie nadać indywidualny charakter wysyłanym dokumentom. A to sprawia, że skuteczność kierowanej do klienta korespondencji rośnie, a odbiór treści jest odczuwany jako bardziej osobisty.

Tego typu wydruki transakcyjne adresowane do poszczególnych osób to gwarancja większej skuteczności akcji mailingowej, a co za tym idzie – dotarcie do znacznie większej liczby potencjalnych klientów.

DANE KONTAKTOWE
KORZYŚCI

Wysoka Skuteczność

Personalizacja korespondencji zapewnia wysoką skuteczność akcji mailingowych. Badania potwierdzają, że osoby otrzymujące zaadresowaną na swoje nazwisko korespondencję, odbierają informacje znacznie przychylniej, niż czytając powielony, niezróżnicowany list.

Wysyłka treści dopasowanych do odbiorcy

Analiza treści i drukowanie warunkowe umożliwia tworzenie segmentacji grup docelowych oraz przekazywanie do odbiorców końcowych odpowiednio dopasowanych informacji pod postacią różnego rodzaju pism, ofert, zaproszeń, wyciągów, rachunków itp.

Indywidualny charakter wysyłek

Dzięki dynamicznemu wkomponowywaniu do przekazywanych treści posiadanych danych o adresacie (miejsce zamieszkania, wiek, przychody, aktywa, określone zachowania) jesteśmy w stanie nadać indywidualny charakter wysyłanym dokumentom.