Personalizacja dokumentów i korespondencji

Strona Główna > Oferta > Komunikacja Masowa > Personalizacja dokumentów i korespondencji
O PRODUKCIE

Personalizacja dokumentów i korespondencji (wydruki transakcyjne) to usługa wydruku spersonalizowanych dokumentów w oparciu o dane adresowe oraz inne informacje zwiększające indywidualny charakter przekazu.

Personalizacja jest jednym z głównych czynników, które zapewnią Państwu wysoką skuteczność akcji mailingowych. Badania potwierdzają, że osoby otrzymujące zaadresowaną na swoje nazwisko korespondencję, odbierają informacje znacznie przychylniej, niż czytając powielony, niezróżnicowany list.

W zależności od rodzaju korespondencji i potrzeb naszych klientów oferujemy dwa sposoby adresowania. Dane adresowe możemy nanieść w procesie drukowania bezpośrednio na wysyłanym piśmie, tak aby po spakowaniu były one widoczne w oknie adresowym koperty. Możemy też wydrukować adres na etykietach, które następnie będą naklejane na koperty.

Dzięki zaawansowanym systemom druku oferujemy możliwość dynamicznego sterowania treścią tworzonych dokumentów. Analiza treści i drukowanie warunkowe umożliwia tworzenie segmentacji grup docelowych oraz przekazywanie do odbiorców końcowych odpowiednio dopasowanych informacji pod postacią różnego rodzaju pism, ofert, zaproszeń, wyciągów, rachunków itp.

Standardowa zamiana zwrotu „Pan/Pani” na odpowiadające danej płci „Pan” lub „Pani” jest najprostszym przykładem personalizacji. Istnieje możliwość wykorzystania większej ilości informacji podczas generowania treści listu. Dzięki dynamicznemu wkomponowywaniu do przekazywanych treści posiadanych danych o adresacie (miejsce zamieszkania, wiek, przychody, aktywa, określone zachowania) jesteśmy w stanie nadać indywidualny charakter wysyłanym dokumentom. A to sprawia, że skuteczność kierowanej do klienta korespondencji rośnie, a odbiór treści jest odczuwany jako bardziej osobisty.

Tego typu wydruki transakcyjne adresowane do poszczególnych osób to gwarancja większej skuteczności akcji mailingowej, a co za tym idzie – dotarcie do znacznie większej liczby potencjalnych klientów.

KORZYŚCI

Wysoka Skuteczność

Personalizacja korespondencji zapewnia wysoką skuteczność akcji mailingowych. Badania potwierdzają, że osoby otrzymujące zaadresowaną na swoje nazwisko korespondencję, odbierają informacje znacznie przychylniej, niż czytając powielony, niezróżnicowany list.

Wysyłka treści dopasowanych do odbiorcy

Analiza treści i drukowanie warunkowe umożliwia tworzenie segmentacji grup docelowych oraz przekazywanie do odbiorców końcowych odpowiednio dopasowanych informacji pod postacią różnego rodzaju pism, ofert, zaproszeń, wyciągów, rachunków itp.

Indywidualny charakter wysyłek

Dzięki dynamicznemu wkomponowywaniu do przekazywanych treści posiadanych danych o adresacie (miejsce zamieszkania, wiek, przychody, aktywa, określone zachowania) jesteśmy w stanie nadać indywidualny charakter wysyłanym dokumentom.

Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI