Opis Obszaru

Oferujemy informatyczne systemy świadczeń emerytalno-rentowych: EMIR-SEKS/AD i FARMER. Systemy te są przez naszą spółkę regularnie aktualizowane, na bieżąco dostosowywane do wymagań organizacyjnych i prawnych. Zapewniamy podczas ich eksploatacji stałe wsparcie techniczne i rozwój aplikacji. EMIR-SEKS/AD i FARMER to rozwiązania profesjonalne, spełniające najwyższe wymagania wydajności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Dane Kontaktowe

+48 52 32 32 372

Oferujemy następujące rozwiązania dla ubezpieczeń społecznych:

  • EMIR-SEKS/AD – system do obsługi, wyliczania oraz wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Eksploatowany w wielu oddziałach ZUS w całym kraju, jest jednym z trzech rozwiązań informatycznych realizujących tego typu świadczenia w Polsce.

 

  • FARMER – centralny system świadczeń emerytalno-rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), obsługiwany w modelu współpracy na zasadzie outsourcingu, użytkowany jest  przez centralę KRUS i wszystkie jednostki organizacyjne całego kraju. Część serwerowa systemu, realizująca między innymi funkcje logiki biznesowej, umiejscowiona jest na wydajnej i bezpiecznej platformie mainframe. Serwer ten udostępnia aplikacjom końcowym klienta usługi sieciowe (web services). Klienci systemu korzystają z przeglądarki internetowej, bądź z dedykowanych aplikacji.

Świadczenia Społeczne w liczbach:

7.500

użytkowników systemów KRUS i ZUS

17 mln

operacji odczytu dziennie

231

jednostek KRUS i ZUS

1.300.000

świadczeniobiorców KRUS