Power Konkurs 3.5

O PRODUKCIE

Założenia konkursu 3.5 POWER

Alokacja: 1 mld PLN w podziale na 3 konkursy  (500 mln + 250 mln + 250 mln)

 

Termin składania: do 5 października 2017 roku

 

Do kogo: Uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające min. 200 studentów na studiach dziennych.

 

Maksymalna wielkość projektów:

  • Uczelnie kształcące do 1000 studentów | 3 mln PLN
  • Uczelnie kształcące 1001-5000 studentów | 8 mln PLN
  • Uczelnie kształcące 5001-10000 studentów | 12 mln PLN
  • Uczelnie kształcące 10001-20000 studentów | 12/15 mln PLN
  • Uczelnie kształcące powyżej 20000 studentów | 30/40 mln PLN

 

Możliwe typy działań w konkursie

 

Profesjonalizacja usług Akademickich Biur Karier np. wyposażenie ABK w system do diagnozowania kompetencji studentów, szkolenia pracowników ABK.

 

Rozwój kompetencji studentów np. szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje IT, zarządzania projektami, usługami, itp.

 

Rozwój kompetencji pracowników dydaktycznych uczelni np. szkolenia w zakresie innowacyjnych metod dydaktycznych, wykorzystania narzędzi informatycznych w nauczaniu.

 

Rozwój kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających np. szkolenia w zakresie zarządzania projektami, finansami, wykorzystanie narzędzi ICTw procesach zarządczych.

 

Systemy informatyczne wspierające zarządzanie uczelnią, np. platformy do zarządzania uczelnią, platformy edukacyjne, systemy klasy ERP.

DANE KONTAKTOWE

Asseco Data Systems S.A.

ul. Podolska 21
81-321 Gdynia

 

+48 609 998 800

Katarzyna.Skowronska@assecods.pl