Połączenie

2 stycznia 2017 roku nastąpiło połączenie Asseco Data Systems S.A z dwiema spółkami, w których Asseco Data Systems S.A. posiadała dotychczas 100% kapitału zakładowego tj. CTPartners S.A. i Sigilogic Sp. z o.o. Poniższe informacje przybliżają cel i podstawy formalne tej zmiany. Prezentujemy także podstawowe informacje o ww. spółkach oraz dokumenty potwierdzające tę zmianę.

o Połączeniu

W 2017 roku nastąpiło połączenie z Asseco Data Systems S.A. dwóch spółek:

  • CTPartners S.A.
  • Sigilogic Sp. z o.o.

Wskutek połączenia Asseco Data Systems S.A. stała się następcą prawnym spółek przejmowanych. Oznacza to iż Asseco Data Systems S.A. stała się stroną wszystkich umów, których stronami były wymienione spółki. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 494 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, które skutkuje przejęciem praw i obowiązków spółek przejmowanych z mocy prawa (tzw. sukcesja generalna). Tym samym nie jest konieczne podpisywanie z dotychczasowymi kontrahentami ww. spółek dodatkowych dokumentów jak np. aneksy, porozumienia, itp.

Cel Połączenia

Priorytetem Grupy Asseco, stał się dynamiczny rozwój kompetencji. Dlatego też konsekwentnie prowadzone są działania na rzecz zoptymalizowania struktury Grupy pod tym kątem. Połączenie ww. spółek to kolejny krok porządkujący kompetencyjny podział w ramach Grupy Asseco.

Połączenie Asseco Data Systems z dwiema spółkami działającymi w istotnych dla nas obszarach wzmocni nasze kompetencje i pozycję na rynku infrastruktury IT i usług szkoleniowych, w których specjalizuje się Asseco Data Systems.

Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems

SIGILOGIC Sp. z o.o. specjalizuje się w technologiach automatyki budynkowej. CTPARTNERS S.A. jest natomiast ważnym graczem na rynku szkoleń i doradztwa w zakresie zarządzania IT. Przed połączeniem Asseco Data Systems S.A. posiadała 100% udziałów w SIGILOGIC sp. z o.o. i była jedynym akcjonariuszem CTPARTNERS S.A.

Podstawy prawne połączenia:

Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 506 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych. Asseco Data Systems S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółek:

  • CTPartners S.A.
  • Sigilogic Sp. z o.o.

które wynikały z zawartych przez nie umów czy zobowiązań, a co za tym idzie, z dniem połączenia spółka Asseco Data Systems S.A. stała się stroną wszystkich umów zawartych przez ww. spółki bez konieczności ich aneksowania.

W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy dane rejestrowe spółki Asseco Data Systems S.A., jako obowiązujące w dokumentach finansowych i prawnych.

Asseco Data Systems S.A.:

Asseco Data Systems S.A. powstała na początku 2016 roku poprzez połączenie sześciu spółek należących do Grupy Asseco:

  • ADH-Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  • Centrum Komputerowe „ZETO” S.A. z siedzibą w Łodzi,
  • Combidata Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
  • Zakład Usług Informatycznych Otago Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
  • Przedsiębiorstwo Informatyki Zeto Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy,
  • Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie.

Asseco Data Systems S.A. dostarcza produkty, usługi i rozwiązania informatyczne bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich dla przedsiębiorstw oraz administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. dysponuje unikalną w sektorze informatycznym wiedzą ekspercką oraz kilkudziesięcioletnim doświadczeniem blisko tysiąca ekspertów i specjalistów IT co pozwala być wiarygodnym partnerem w tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz specjalistycznych usług.

Dane Podstawowe:

Nazwa firmy

Siedziba główna

Forma prawna

Kapitał zakładowy

NIP

Regon

KRS

Numer konta bankowego Asseco Data Systems

Strona WWW

Biura w Polsce

Asseco Data Systems S.A..

ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia

Spółka Akcyjna

120 002 940,00 PLN (opłacony w całości)

517-035-94-58

180853177

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Numer konta: PL62 1050 0086 1000 0090 3102 4814
SWIFT code: INGBPLPW

assecods.pl


Dane do pobrania:
Kontakt

W razie pytań i wątpliwości

zapraszamy do kontaktu:

+48 22 525 86 01