test


Usługi certyfikatów
  • Czy dane klientów będą przetwarzane w Polsce czy zagranicą?

Dane klientów będą przetwarzane w centrach danych należących do Asseco
i poszczególnych Spółek, które znajdują się w Polsce.

  • Czy zmienią się standardy dotychczasowych zabezpieczeń, np. usług jak SSL?

Dostarczane usługi w dalszym ciągu będą cechowały wysokie standardy zabezpieczeń, potwierdzone certyfikatami i uprawnieniami, takie jak np. WebTrust SM/TM czy ISO.

  • Czy klienci/partnerzy będą zmuszeni do instalacji nowych rozwiązań?

Nie. Taka polityka nie byłaby korzystna dla naszych klientów więc
i w konsekwencji – dla nas. Nie planujemy więc takich ruchów, chyba że stwierdzimy razem z naszymi partnerami, że mamy do zaoferowania naszym klientom coś, czego oczekują sami konsumenci.

Inna grupa pytań
  • Czy będzie kontynuowana współpraca z firmami zza wschodniej granicy? 

Branża IT dostrzega potencjał kryjący się na rynkach mniej rozwiniętych. Zdrową praktyką biznesową jest inwestowanie w takie rynki. Przy tak dużej konkurencji nikt nie pozwala sobie na sytuacje, w której ignoruje potrzeby klientów.

  • Czy będzie kontynuowana współpraca pomiędzy firmą a ośrodkami takimi jak Technopark, czy Klaster IT?

Współpraca z takimi organizacjami, jak m.in. klastry była i jest dla nas bardzo istotnym bodźcem rozwojowym. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nagle zrywamy z tradycją i przestajemy współpracować ze wszystkimi tego typu instytucjami.