Zgodność naszych usług z przepisami UE potwierdziły TÜViT

Zgodność naszych usług z przepisami UE potwierdziły TÜViT

 

Niemiecki ośrodek audytujący TÜViT pozytywnie ocenił zgodność kwalifikowanych usług zaufania świadczonych przez Certum – Centrum Certyfikacji należącego do Asseco Data Systems.

Potwierdza to, że SimplySign – pierwszy na rynku zdalny kwalifikowany podpis elektroniczny oraz inne produkty Certum są zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS.  Wynik audytu został zatwierdzony przez Ministerstwo Cyfryzacji, które jest organem nadzoru nad usługami zaufania na polskim rynku.

Certum jest najstarszym i największym w Polsce ośrodkiem świadczącym kwalifikowane usługi zaufania. Jako jeden z pięciu podmiotów tego typu na polskim rynku jest wpisany na listę kwalifikowanych dostawców usług zaufania prowadzoną przez Narodowe Centrum Certyfikacji w ramach NBP. Jego produkty i usługi są cyklicznie poddawane audytom pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa oraz unijnymi regulacjami prawnymi wynikającymi początkowo z dyrektywy z 1999 r., a obecnie z rozporządzenia eIDAS.

Certyfikaty wydane przez TÜV Informationstechnik (TÜViT) potwierdziły, że produkty i usługi świadczone przez Asseco Data Systems pod marką Certum dają klientom gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa technicznego i prawnego. W zakresie dotychczas świadczonych usług kwalifikowanych są to: certyfikaty e-podpisu, zdalny kwalifikowany podpis elektroniczny SimplySign, elektroniczny znacznik czasu oraz usługa walidacji e-podpisów i e-pieczęci elektronicznych.

Więcej: www.certum.pl