Podpisy SimplySign dla klientów do zawierania umowy leasingu
Santander Leasing

Podpisy SimplySign dla klientów do zawierania umowy leasingu

Wdrożenie usług zaufania Asseco w Santander Leasing.

Klient

Lider leasingu w Polsce

Santander Leasing to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, lider finansowania pojazdów, maszyn i urządzeń. Oferuje usługi klientom z sektora małych i średnich firm oraz klientom korporacyjnym. Zatrudnia 700 pracowników, a wartość sfinansowanych środków trwałych przekracza 11 mld zł. Liczba klientów Santander Leasing sięga już blisko 73 tys., a spółka co roku podpisuje ok 35 tys. umów leasingowych.

Pracownik Santander Leasing korzysta z obiegu dokumentów na tablecie

Wyzwanie

Digitalizacja podpisywania umów leasingowych

Santander Leasing stawia na wysoką jakość oferty i dąży do tego, aby klienci zyskali jak największy dostęp do usług, które mogą zrealizować cyfrowo i samodzielnie w portalu eBOK24. Dlatego jednym z priorytetów firmy stała się digitalizacja i uproszczenie procesu podpisywania umów leasingowych dla przedsiębiorców. Aby to osiągnąć spółka postanowiła włączyć do oferty wydanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego klientom. Wykonanie tego zadania powierzyła Asseco Data Systems, liderowi usług zaufania w Polsce. 

Zadowolona Klientka korzysta z eBOK24

Rozwiązanie

Wdrożenie i integracja usług zaufania Asseco

Projekt, który wyróżniał się skalą przedsięwzięcia pod względem technologicznym i operacyjnym obejmował wdrożenie usług zaufania Asseco Data Systems:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego SimplySign wraz z kwalifikowanym znacznikiem czasu, do podpisywania umów w portalu eBOK,
 • kwalifikowanej pieczęci elektronicznej do automatycznego pieczętowania umów,
 • API RA do automatyzacji procesu składania wniosku o e-podpis,
 • bramek usług zaufania pozwalających na zachowanie poufności podpisywanego dokumentu oraz stworzenie właściwego formatu podpisu zgodnie z wymaganiami standardów i przepisów prawa.

Projekt zakładał również ich integrację z kluczowymi systemami biznesowymi Santander Leasing odpowiedzialnymi za wsparcie sprzedaży, obsługę klienta oraz obieg dokumentów. Asseco było także odpowiedzialne za budowę chmurowego repozytorium dokumentów, które było konieczne do stworzenia w pełni cyfrowego procesu podpisania umów leasingowych. Wszystkie prace prowadzone były w zwinnej metodyce. Projekt został zrealizowany w 12 miesięcy i zakończył się we wrześniu 2021 roku.

Aby doradcy leasingowi mogli wydawać klientom kwalifikowane podpisy elektroniczne SimplySign, musieli uzyskać uprawnienia operatora biznesowego Punktu Potwierdzania Tożsamości (PPT). W tym celu zostały przeprowadzone szkolenia on-line w Akademii Asseco. Dzięki nim, w trzy miesiące uprawnienia uzyskało 279 osób z Santander Leasing, umożliwiając wydanie doradcom leasingodawcy 334 kwalifikowanych e-podpisów.

Jak obecnie wygląda proces podpisania umów leasingowych?

Zanim klient podpisze umowę leasingu, składa elektroniczny wniosek o SimplySign, a jego tożsamość może zostać potwierdzona na dwa sposoby:

 • przez doradcę - operatora PPT podczas jednorazowego spotkania osobistego,
 • przy wykorzystaniu identyfikacji elektronicznej (eID Santander), która pozwala na automatyczną weryfikację tożsamości klienta za pośrednictwem osobistego konta bankowego w Santander Bank Polska. Dzięki temu fizyczne spotkanie z doradcą nie jest konieczne.

Po otrzymaniu certyfikatu i aktywacji usługi SimplySign, klient sygnuje dokumenty leasingowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym w portalu eBOK24. 

Kluczowe korzyści

Cyfrowe i zdalne podpisywanie umów leasingowych z pomocą SimplySign

 • Podpisywanie umów w dogodnym dla klientów czasie oraz miejscu.
 • Zwiększenie efektywności pracy doradców leasingowych.
 • Gwarancja bezpieczeństwa przetwarzanych danych i dokumentów.
 • Zdalna obsługa i procesowanie kontraktów leasingowych.
 • Skrócenie czasu obsługi i zdecydowane podniesienie jej jakości.
 • Cyfryzacja obiegu dokumentów i redukcja kosztów obsługi papieru.
 • Utrzymanie działania kluczowych procesów w okresie pandemii.
 • Zwiększenie liczby cyfrowych usług w portalu eBOK24.
 • Wdrożenie strategii paperless i dbałość o środowisko naturalne.
Mężczyzna cyfrowo podpisuje umowę leasingową za pomocą SimplySign

Kamienie milowe projektu

 • Integracja systemów Santander Leasing z usługami Assecopoprzez Bramki Usług Zaufania.
 • Uruchomienie pełnego procesu elektronicznego podpisaniaumowy leasingu.
 • Szkolenia pracowników Santander Leasing w Asseco Academy.
 • Przyznanie uprawnień operatora PPT po zakończonym kursie.
 • Wydanie e-podpisów doradcom leasingowym.

Projekt w liczbach

 • 3 systemy biznesowe Santander Leasing objęte projektem
 • 4 produkty Asseco wykorzystano we wdrożeniu
 • 279 pracowników Santander Leasing uzyskało uprawnienia operatora PPT
 • 334 kwalifikowanych podpisów SimplySign otrzymali doradcy leasingowi
 • 700 osób zatrudnia Santander Leasing
 • 69 tys. użytkowników ma dostęp do portalu eBOK24 Santander Leasing
„W Santander Leasing od zawsze proponujemy naszym klientom nowoczesne rozwiązania, ważna też dla nas jest wysoka jakość tych usług oraz współpraca oparta na zaufaniu. Dlatego jednym z naszych priorytetów była digitalizacja i uproszczenie procesu podpisywania umów leasingowych. Szczególnie dzisiaj w dobie pandemii, takie rozwiązania są niezwykle istotne. Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów, ograniczamy ich bezpośredni kontakt do minimum, ale równocześnie zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja nie może zatrzymywać biznesu. Nasi klienci stale się rozwijają, a dzięki cyfryzacji procesów leasingowych możemy im to ułatwiać” 

– Mariusz Włodarczyk, Dyrektor Zarządzający, Santander Leasing.

„W pierwszym półroczu 2020 roku masowo wykorzystywaliśmy usługi Asseco Data Systems w procesie odraczania spłat klientów związanych z lockdownem wywołanym przez COVID-19. To nas utwierdziło, że jest partnerem godnym zaufania i świadczącym kwalifikowane usługi na najwyższym poziomie. Dlatego wybraliśmy go do realizacji kolejnego projektu. Na pierwszym etapie rozmów eksperci Asseco bardzo elastycznie podchodzili do naszych pomysłów i oczekiwań. Przez cały okres realizacji projektu mogliśmy liczyć na rzetelne wsparcie project managera ze strony Asseco i szybką eliminację zaistniałych przeszkód” 

–  Magdalena Reimann, Dyrektor Biura Rozwoju Obsługi Cyfrowej, Santander Leasing.

„Projekt dla Santander Leasing wyróżnia fakt, iż jest to kompleksowe rozwiązanie zintegrowane z systemami operacyjnymi spółki leasingowej w celu wydania certyfikatu kwalifikowanego i podpisania umowy leasingu w procesie elektronicznym. Teraz wystarczy jedno spotkanie pracownika z klientem. Sam proces aktywacji podpisu kwalifikowanego odbywa się na urządzeniu klienta tzn. smartfonie, tablecie lub laptopie. Kwalifikowane usługi zaufania są świadczone zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia eIDAS, a kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemu, co jest szczególnie istotne przy umowie leasingu. Zgodnie z przepisami do jej zawarcia wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności”

–   Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.