Informacje
o Asseco Data Systems

Badania i rozwój

Nowatorska koncepcja poboru opłat i rozliczania usług miejskich w ramach smartcity

Projekt „Nowatorska koncepcja poboru opłat i rozliczania usług miejskich w ramach SmartCity” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Transport zbiorowy to przeważnie największe koszty miasta (25-30% budżetu), wymagające ciągłej optymalizacji. Poszukiwane są rozwiązania integrujące usługi miasta z perspektywy klientów (np. mieszkańców, którzy przemieszczają się po mieście) jak i dostawców usług transportowych. Wygodne korzystanie z transportu w mieście oznacza obecnie intermodalność podróży i zintegrowane wnoszenie opłat (m.in. za parkowanie, przejazd koleją metropolitalną/miejską/podmiejską, autobusem, rowerem). Z uwagi na rosnącą konkurencję pomiędzy miastami, istotny staje się monitoring wskaźników kluczowych aspektów życia w mieście, potwierdzonych stosowną certyfikacją na zgodność z normą ISO 37120:2014.

Okres realizacji projektu:

01.09.2017 – 30.06.2021

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie badań i opracowanie rozwiązania zapewniającego unikalny na rynku pakiet narzędzi i usług:

  1. Umożliwiających wygodne korzystanie z intermodalnego transportu zbiorowego wraz z rozliczeniem finansowania i zintegrowanym, sprawiedliwym społecznie poborem opłat maksymalizującym wpływy ze sprzedaży dzięki powszechności uiszczania opłat za przejazd oraz zmniejszającym koszty windykacji.
  2. Wspierających zarządzanie cyfrową infrastrukturą oraz usługami miast z wykorzystaniem sensorów i sterowników wraz z nowoczesnymi mechanizmami analizy i korelacji informacji płynących z różnych obszarów funkcjonowania miasta, tak aby wspomagać właściwe decyzje związane z inwestycjami i działać na rzecz podniesienia wskaźnika jakości życia w mieście w oparciu o normę ISO 37120:2014 z wykorzystaniem rozwiązań klasy Internet of Things, Machine Learning, Big Data.

Planowane efekty:

Zrealizowane będą: analiza wykonalności i budowa systemu wygodnej podróży w modelach „hands free” i „pay-as-you-go” oraz zintegrowanie poboru opłat z nowoczesnymi instrumentami płatniczymi i nowymi usługami administracji publicznej (np. potencjalnie z integracją z rozwiązaniami obszaru Pomocy Społecznej i Rodziny np. 500+, zasiłki społeczne, Karta Dużej Rodziny), respektujące jednocześnie złożoność formalno-prawną (ulgi) 
i bezpieczeństwo.

Wartość projektu:

8 208 817,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

4 041 108,40 zł

Smart-idhub: system zarządzania

Scentralizowanymi i rozproszonymi środkami identyfikacji opartymi o blockchain i wykorzystujący kryptograficzne algorytmy postkwantowe, zintegrowany z kwalifikowanymi usługami zaufania

Projekt „SMART-IDHUB: System Zarządzania scentralizowanymi i rozproszonymi środkami identyfikacji opartymi o Blockchain i wykorzystujący kryptograficzne algorytmy postkwantowe, zintegrowany z Kwalifikowanymi Usługami Zaufania” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Podziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu:

01.07.2021 – 31.12.2023

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu SMART-IDHUB agregującego dostawców usług identyfikacji elektronicznej, zintegrowanego z kwalifikowanymi usługami zaufania. Badania obejmują opracowanie innowacyjnego silnika oceny ryzyka zapewniającego wymagany poziom bezpieczeństwa transakcji identyfikacji, odpowiedni dla kwalifikowanych usług zaufania. Rozwiązanie będzie także wspierało rozproszone środki identyfikacji oparte o blockchain. Jednocześnie zapewni odporność na ataki z wykorzystaniem komputerów kwantowych.

Planowane efekty:

W wyniku projektu zostaną wdrożone dwa rodzaje nowych i komplementarnych produktów:

  • Pierwsze rozwiązanie to rozszerzenie zakresu dotychczasowych usług podpisu elektronicznego świadczonych przez Asseco Data Systems S.A. 
dla osób reprezentujących podmioty gospodarcze oraz osób fizycznych. Na rynek wprowadzona zostanie nowa usługa wydawania certyfikatów kwalifikowanych krótkoterminowych do podpisów jednorazowych OTF (w locie) na podstawie zdalnej identyfikacji.
  • Drugi produkt, to niezależne uruchomienie platformy SMART-IDHUB agregującej szeroki wachlarz usług identyfikacji tożsamości. W zależności od wymagań transakcji biznesowej platforma dostarczać będzie środki identyfikacji o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, zasięgu geograficznym czy koszcie jednostkowym identyfikacji.

Wartość projektu:

8 208 817,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

4 041 108,40 zł

Aktualności

Tworzymy oprogramowanie, usługi i rozwiązania do cyfryzacji biznesu i administracji centralnej i samorządowej.

Asseco komercyjnym dostawcą skrzynki do e-Doręczeń

Dokonania Asseco w Afryce docenione przez międzynarodowe instytuty badawcze

Kolejne miasta oferują mieszkańcom nową funkcję w aplikacji mObywatel

Rzeszów wprowadza e-bilet w komunikacji miejskiej

Jednorazowy podpis kwalifikowany w HR w ING Banku Śląskim S.A.

Code Signing – zaufani dostawcy podpisują swoje aplikacje.

30 lat oprogramowania dla samorządów

Toruń i Grudziądz dołączają do pilotażu nowej funkcji w aplikacji mObywatel

Asseco liderem raportu „ITWiz Best100” za 2022 rok

Automatyczne e-pieczętowanie z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną