Umowy kredytowe podpisywane elektronicznie
Santander Consumer Bank

Zawieranie umów kredytowych szybsze o 30%

Wdrożenie podpisu elektronicznego Certum w Santander Consumer Banku

Klient

Kredyty dla ludzi i firm

Santander Consumer Bank – Bank od kredytów należy do hiszpańskiej Grupy Santander obecnej w Polsce od 2001 roku. W swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów kredytowych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Ich sprzedaż realizuje za pośrednictwem 321 oddziałów oraz sieci placówek współpracujących - ponad 27 tys. sklepów i marketów oraz 1000 salonów i komisów samochodowych.

Kobieta planująca zawarcie umowy kredytowej online

Wyzwanie

Cyfryzacja procesu zawierania umów kredytowych

Dynamiczny rozwój i wysokie wolumeny sprzedaży produktów finansowych sprawiły, że Santander Consumer Bank szukał rozwiązania, które pozwoli na cyfryzację procesu zawierania umów kredytowych. Instytucji zależało na zwiększeniu szybkości, efektywności i wygody blisko 30 tysięcy doradców partnerów handlowych, którzy obsługują 350 tys. klientów rocznie. Chciał też poprawić jakość obsługi oraz usprawnić dotychczasowy, „papierowy” obieg dokumentów, który był nie tylko czasochłonny, ale wydłużał czas wydawania decyzji o przyznaniu kredytu lub jego wypłacie. Wymagało to zastosowania rozwiązań informatycznych zgodnych z eIDAS, unijną regulacją określającą wymogi wobec podpisów i transakcji elektronicznych. Do realizacji tego projektu bank wybrał Asseco Data Systems (ADS), lidera rynku usług zaufania w Polsce. Spółka była odpowiedzialna za wdrożenie usług zaufania oraz zapewnienie pełnego wsparcia, które obejmowało aspekty technologiczne, prawne oraz organizacyjne. 

Pracownicy banku chwalący wprowadzenie podpisu elektronicznego

Rozwiązanie

Kwalifikowane usługi bezpieczeństwa i zaufania Asseco

Pierwszą częścią projektu, który rozpoczął się w grudniu 2019, była analiza dotychczasowego procesu zawierania umów kredytowych, a także określenia potrzeb oraz wymagań Santander Consumer Banku wobec nowego systemu. Musiał on spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa dostarczonych produktów, by wdrożone w infrastrukturze banku komponenty zapewniały pełną poufność podpisywanych umów kredytowych.

Projekt obejmował wdrożenie produktów i usług bezpieczeństwa i zaufania Asseco, w tym:

 • Bramek Zaufania (Podpisu oraz Walidacji) wykorzystywanych odpowiednio w procesie podpisywania i walidacji wraz z komponentami umożliwiającymi składanie zaawansowanych podpisów jednorazowych;
 • Dedykowanej aplikacji webowej umożliwiającej składanie podpisów elektronicznych na umowach kredytowych;
 • Zaawansowanego podpisu jednorazowego SMS do autoryzacji umów przez klientów;
 • Kwalifikowanej pieczęci w usłudze SimplySign do autoryzacji umów w imieniu SCB;
 • Kwalifikowanej usługi walidacji.


Po ukończeniu głównych prac nad systemem został przeprowadzony pilotaż, w którym wzięła udział wyselekcjonowana grupa doradców partnerów handlowych. W kolejnym etapie Santander Consumer Bank przy współpracy z Asseco rozpoczął stopniowe wdrażanie nowego rozwiązania w całej sieci sprzedaży.

Projekt był prowadzony w metodyce SCRUM, co oznacza że kolejne elementy rozwiązania były dostarczane przyrostowo i iteracyjnie. Dzięki temu klient mógł na każdym etapie weryfikować postępy prac.

Elektroniczny proces zawierania umów kredytowych wystartował w całej sieci w listopadzie 2020. Za jego realizację odpowiadały połączone zespoły Santander Consumer Banku i ADS, liczące po 20 ekspertów.

Z badania „Voice of Customer” przeprowadzonego metodą CATI na 345 doradcach Santander Consumer Bank, którzy mają możliwość korzystania z podpisu cyfrowego wynika, że wdrożenie elektronicznego procesu sprzedaży skróciło czas zawarcia umowy kredytu o 30%. Przyczyniło się też do podniesienia jakości pracy doradców w sieci partnerskiej banku, z których aż 80% podkreśliło łatwość obsługi nowego procesu, a 40% doceniło możliwość zawarcia umowy kredytowej bez użycia ani jednej kartki.

Scenka rodzajowa - jak łatwo i szybko podpisać umowę podpisem elektronicznym

Kluczowe korzyści

Efektywny, bezpieczny i cyfrowy proces sprzedaży

 • Odciążenie backoffice’u
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa
 • Szybsza decyzja o kredycie
 • Pełna poufność danych
 • Redukcja papierowych formalności
 • Łatwiejsze zarządzanie sprzedażą
 • Wzrost jakości świadczonych usług

Kamienie milowe projektu

 • Grudzień 2019
  warsztaty analityczne w siedzibie banku.
 • Styczeń – czerwiec 2020
  przyrostowe i iteracyjne dostarczanie produktów projektu.
 • Czerwiec 2020
  pilotaż w wybranej grupie użytkowników.
 • Lipiec 2020
  wdrożenie produkcyjne.
 • Październik 2020
  zakończenie projektu.

Projekt w liczbach

 • 0 kartek papieru potrzeba do zawarcia elektronicznej umowy kredytowej z SCB
 • 30 tys. doradców korzystających z systemu
 • o 30% został skrócony czas zawarcia umowy kredytowej
 • 40 ekspertów SCB i ADS wzięło udział w projekcie
 • 80% partnerów banku podkreśliło łatwość obsługi nowego procesu
 • > 350 tys. klientów z dostępem do nowego rozwiązania
Jesteśmy instytucją finansową w Polsce, która może się posługiwać tytułem „Bank Przyjazny Klientowi” uzyskanym w wyniku niezależnej certyfikacji prowadzonej przez firmę badawczą Experience Institute. 97% naszych klientów jest zdania, że jako bank mamy proste procedury, dzięki którym można w łatwy sposób zawnioskować o kredyt. Wdrożenie elektronicznego procesu zawierania umów kredytowych jeszcze bardziej wzmocniło postrzeganie nas jako banku przyjaznego klientom. Cyfryzacja sprzedaży produktów pozwoliła nie tylko na obniżenie kosztów związanych z papierowym obiegiem dokumentów, ale znacznie usprawniła nasze procesy wewnętrzne

Ewa Muciek, Z-ca Dyrektora Pionu Technologii i Operacji, Santander Consumer Bank.

Projekt dla Santander Consumer Banku wyróżnia skala i zasięg zastosowania cyfrowego zawierania umów kredytowych oraz wynikające z tego korzyści. Nasz klient wdrażając produkty i usługi Certum zyskał nowoczesne, wygodne i docenione przez partnerów narzędzie, które ułatwia im pracę i pozwala szybciej i wydajniej realizować procesy sprzedaży produktów z oferty banku

Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.