Contact

Do you want to cooperate with a proven partner in digitization? Write to us.

Headquarters

VAT ID: 5170359458
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000421310.
Kapitał zakładowy w wysokości: 120 002 940,00 PLN jest opłacony w całości.

Thank you! Your message has been received! We will contact you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.