ADS stworzy kompleksowy system informatyczny dla Oleśnicy

ADS stworzy kompleksowy system informatyczny dla Oleśnicy

Asseco wdroży w Urzędzie Miasta Oleśnicy zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie podległe mu jednostki. Projekt usprawni zarządzanie miastem i pozwoli na wdrożenie e-usług miejskich dla mieszkańców.

Kompleksowy projekt informatyczny przewiduje wdrożenie kompatybilnego i stanowiącego zintegrowaną całość systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Jednostek Budżetowych wraz z funkcjonalnością umożliwiającą klientom dostęp do wybranych informacji zgromadzonych w bazie Urzędu, którego konstrukcja będzie realizować współpracę Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi oraz integrację systemów dziedzinowych pomiędzy sobą.

Dane rozproszone dotąd w różnych systemach obsługujących poszczególne miejskie jednostki będą zmigrowane do nowego, scentralizowanego systemu. Pozwoli to na stworzenie internetowego portalu miejskiego – cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Za jej pośrednictwem będzie można załatwić różne sprawy urzędowe, a także uzyskać zdalny dostęp do informacji zgromadzonych w bazie Urzędu Miasta i sprawdzić np. stan swoich zobowiązaniach, czy status załatwianych spraw.

Oleśnica to kolejny punkt na mapie Polski, w którym wdrażamy kompleksowy system zarządzania miastem. Potwierdza to poprawność przyjętej przez Asseco strategii informatyzacji samorządów polegającej na budowie kompleksowego systemu obejmującego wszystkie obszary zarządzania jednostki samorządowej. To wyjątkowe podejście jest możliwe dzięki skali i potencjałowi firmy oraz kompleksowości oferowanych przez nas rozwiązań – powiedział Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Asseco Data Systems.

Projekt obejmuje dostarczenie systemu informatycznego zarządzania Miastem, migrację danych, integrację rozwiązań i będzie realizowany do 2021,  jego wartość to ponad 3 mln zł.Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Asseco Data Systems S.A. można uzyskać pod adresem e – mail: IOD@assecods.pl, tel.+48 42 675 63 60.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  • przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przetwarzania danych osobowych podanych przy utworzeniu Konta i uzupełnianiu danych w nim zawartych oraz danych dotyczących aktywności w Serwisach (zgodnie z Polityką prywatności serwisu internetowego Asseco Data Systems S.A. Polityka prywatności)
  i aktywności związanej z naszą komunikacją mailową z Panią/Panem, a efektem takiego przetwarzania będzie dopasowanie informacji marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, które mogą Panią/Pana zainteresować.

POLITYKA PRYWATNOŚCI