Asseco Data Systems stworzy z Mielca „eMiasto Przyszłości”

21/7/2017

eMielec

Informacja prasowa. Warszawa, 20 lipca 2017 r. W ramach projektu „Inteligentny Mielec - eMiasto Przyszłości” wdrożony zostanie kompleksowy system zarządzania miastem obejmujący Urząd Miasta oraz wszystkie podległe mu jednostki. Powstanie też dedykowany mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom portal stanowiący miejską platformę komunikacji elektronicznej. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 8,24 mln zł.

Projekt, za którego wdrożenie będzie odpowiedzialne Asseco Data Systems będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego najważniejszym celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Na przedsięwzięciu skorzystają nie tylko włodarze miasta, którzy zyskają sprawne narzędzie wspierające zarządzanie miastem  ale również wszyscy jego mieszkańcy oraz działający na terenie gminy przedsiębiorcy, dla których Asseco Data Systems stworzy  portal komunikacji elektronicznej z miastem - nowoczesną, cyfrową platformę e-usług administracji lokalnej. Za jej pośrednictwem będzie można załatwić różne sprawy urzędowe: m.in. złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego, sprawdzać oraz regulować swoje zobowiązania wobec Miasta poprzez płatności elektroniczne, weryfikować postępy w nauce swoich dzieci przez dostęp do tzw. dziennika elektronicznego, wziąć udział w elektronicznej rekrutacji do szkól i przedszkoli . Zadania realizowane przez pracowników Urzędu Miasta i podległe mu jednostki samorządowe  będą wspierane przez centralnie zarządzany, jednolity system klasy ERP którego dopełnienie stanowi Platformą Zarządzania Oświatą.

„Inteligentny Mielec” to pierwszy w Polsce projekt informatyczny, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie jednostki miejskie, ułatwiając jednocześnie cyfrowy kontakt miasta z jego mieszkańcami. Korzyści to zatem nie tylko efektywniejsze zarządzanie miastem, ale również znaczne ułatwienie codziennych ludzkich spraw, które wcześniej wymagały bezpośredniego kontaktu z urzędem – mówi Jarosław Jastrzębski, Wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za Pion Administracji Terenowej.

Poza dostarczeniem rozwiązań softwarowych w ramach projektu Asseco Data Systems dostarczy również infrastrukturę sprzętową oraz sieciową. Wartość projektu 8 245 100,82 zł brutto.

Asseco Data Systems SA

Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems produkuje i rozwija rozwiązania informatyczne dla sektora  Administracji Terenowej i firm leasingowych, dostarcza infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.