Asseco Data Systems stworzyło uniwersalny standard dla mobilnego e-podpisu, który może być stosowany na całym świecie

23/2/2017

news_epodpis_m|news_epodpis

Informacja prasowa. Warszawa, 24 lutego 2017 r.Asseco Data Systems jest jedyną polską firmą zaproszoną przez Adobe do powołanego w 2016 r. Cloud Signature Consortium. Przez ostatnie miesiące, 12 firm technologicznych pracowało nad narzędziami, które pozwolą w praktyce stosować wymogi unijnego rozporządzenia eIDAS oraz rozwijać innowacyjne usługi zaufania na całym świecie. Od momentu wejścia w życie unijnego rozporządzenia eIDAS (1 lipca 2016 r.) e-podpis stał się narzędziem transgranicznym. Głównym celem nowych przepisów było stworzenie uniwersalnych ram prawnych, które pozwolą na funkcjonowanie jednolitego, europejskiego rynku cyfrowego. Rozporządzenie wprowadziło pojęcie jednego, ważnego w całej UE podpisu elektronicznego, ale jest neutralne technologicznie, co umożliwia stosowanie różnych rozwiązań.Konsorcjum technologiczne powołane przez Adobe stanęło przed wyzwaniem stworzenia otwartych standardów dla mobilnych podpisów elektronicznych (e-podpis), które będą zgodne z wymogami rozporządzenia eIDAS. Ze względu na swoją uniwersalność, wypracowane rozwiązania mogą być stosowane globalnie.Popyt na bezpieczne i skuteczne rozwiązania technologiczne rośnie na wszystkich zagranicznych rynkach, również poza Unią Europejską. Dodatkowo, standardy wypracowane przez wiodące firmy technologiczne mogą też z powodzeniem wspierać cyfryzację usług publicznych – mówi Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems. Innowacyjne usługi zaufania oparte na technologiach zdalnych i chmurowych to dla nas - lidera i prekursora podpisu elektronicznego w Polsce - naturalny kierunek rozwoju – dodaje.Mobilny podpis elektroniczny w praktyce daje możliwość podpisywania i nadawania mocy prawnej wszelkim e-dokumentom kilkoma dotknięciami ekranu, bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń w postaci kart i czytników. Gotowy produkt oparty na chmurze pojawi się na polskim rynku w ciągu kilkunastu tygodni.[vc_separator type='normal' position='left' color='' thickness='' up='' down='']Co daje mobilny (zdalny) podpis elektronicznyDotychczas korzystanie z podpisu elektronicznego wymagało użycia komputera, a także dodatkowego fizycznego urządzenia w postaci tokena lub czytnika i karty. W praktyce stosowanie e-podpisu poprzez urządzenia mobilne takie jak smartfon, czy tablet było niemożliwe. Dzięki innowacji w postaci mobilnego e-podpisu, e-dokumenty będzie można podpisywać w dowolnym miejscu, korzystając z dowolnego urządzenia, niezależnie od jego systemu operacyjnego.

Asseco Data Systems SA

Firma powstała w 2016 r. z połączenia kompetencji 6 spółek z Grupy Asseco (ADH Soft Sp. z o.o., CK Zeto SA, Combidata Sp. z o.o., Zeto Bydgoszcz SA, Unizeto Technologies SA, Otago Sp. z o.o.) oraz Pionu Infrastruktury Asseco Poland SA. Każda z firm, która weszła w jej skład ma za sobą kilkadziesiąt lat obecności na polskim rynku. Asseco Data Systems SA produkuje i rozwija rozwiązania informatyczne dla sektora Administracji Terenowej i firm leasingowych, dostarcza infrastrukturę informatyczną i usługi przetwarzania danych, a także szkolenia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalizuje się też w usługach bezpieczeństwa i zaufania oraz komunikacji masowej. Współpracuje zarówno z biznesem, jak i jednostkami administracji publicznej.

Kontakt dla prasy:

Ewa Balicka-Sawiak

Rzecznik Prasowy

tel. +48 22 574 86 66,

tel. kom.: 508 002 009

e-mail: [email protected]