Asseco dołącza do konsorcjum naukowo – dydaktycznego Cyber Science

16/5/2022

cyber science ads

Asseco rozpoczęło współpracę ze Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science, by wspólnie upowszechniać zagadnienia związane z cyfryzacją, kształcić specjalistów z zakresu digitalizacji i cyberbezpieczeństwa, a także edukować na temat tego jakie możliwości dają nowoczesne technologie w biznesie.

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE jest konsorcjum naukowo-dydaktycznym utworzonym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską. Jego celem jest prowadzenie działań badawczych i dydaktycznych.

Cyfryzacja wpływa na coraz więcej dziedzin naszego życia. Jest niezbędnym elementem funkcjonowania firm i instytucji. Wprowadzanie rozwiązań cyfrowych zawsze wymaga zmian w skali całej organizacji, na różnych płaszczyznach, ze wsparciem kadry zarządzającej i odpowiednim przygotowaniem ludzi. W obecnych czasach krytyczne jest również cyberbezpieczeństwo na poziomie firm, instytucji, jak również całych państw. Dlatego potrzebni są liderzy zmian, z szerokim spojrzeniem z perspektywy różnych obszarów organizacji. To powinni być wizjonerzy nie tylko dobrze rozumiejący swój biznes, ale także możliwości, jakie oferuje technologia oraz zagrożenia, z jakimi może się wiązać funkcjonowanie w cyberprzestrzeni. Dołączając do Cyber Science, jako lider cyfryzacji w Polsce, chcemy kształcić przyszłych ekspertów i liderów w zakresie wykorzystywania oraz wdrażania rozwiązań cyfrowych oraz cyberbezpieczeństwa, by również w ten sposób wspierać biznes i instytucje w transformacji cyfrowej – mówi Andrzej Dopierała, Prezes Asseco Data Systems, Wiceprezes Asseco Poland, członek Rady Naukowej Studiów Podyplomowych Cyber Science

Pierwszym wspólnym projektem Asseco i Cyber Science będzie współpraca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez konsorcjum. W planach jest uruchomienie dwóch kierunków: Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej oraz Zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Eksperci Asseco będą prowadzić wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa i usług zaufania.

Współczesne badania naukowe, a także dydaktyka wymaga interdyscyplinarnego ujęcia. W nowoczesnych uczelniach, zarówno zachodnich, jak i azjatyckich, coraz częściej powstają jednostki wspólne, łączące wiele dotychczas osobno funkcjonujących dziedzin nauki. Połączenie techniki, prawa, zarządzania oraz nowych technologii w otaczającym nas świecie jest oczywiste i takie też powinno być w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Dlatego cieszę się, że w ramach Cyber Science wspólnie z Asseco będziemy tworzyć ramy do funkcjonowania nowoczesnej, cyfrowej gospodarki i podnosić kompetencje kadry menedżerskiej oraz ekspertów w tym obszarze, co długoterminowo przełoży się na zwiększanie konkurencji polskich przedsiębiorstw i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii – mówi dr hab. Dariusz Szostek, Dyrektor CyberScience.