Asseco kontynuuje współpracę z KRUS w zakresie rozwoju systemu Workflow

23/5/2022

Oprogramowanie dla administracji centralnej

Asseco Data Systems podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów biznesowych KRUS. System  Workflow integruje usługi systemów dziedzinowych, takich jak Farmer i nSIU służących do obsługi ubezpieczeń oraz świadczeń rolników i ich rodzin. Zapewnia bezpieczną wymianę danych z instytucjami zewnętrznymi. Nowa umowa to kontynuacja wieloletniej współpracy Asseco z KRUS. Umowa została zawarta z Asseco Data Systems, które w ramach Pionu Integracji Systemów będzie odpowiedzialne za współpracę z KRUS. Rozwój systemu będzie polegał na wprowadzaniu modyfikacji wynikających ze zmian przepisów prawa oraz innych realizowanych przez KRUS przedsięwzięć informatycznych.

Nowopodpisana umowa na rozwój systemu Workflow jest kontynuacją naszej dziesięcioletniej współpracy z KRUS. Przez ten czas dokonaliśmy integracji systemów KRUS tak, aby zapewnić optymalne wsparcie dla obsługi krytycznych procesów biznesowych klienta - mówi Michał Klejman, Dyrektor Pionu Integracji Systemów Asseco Data Systems.

Workflow integruje usługi systemów dziedzinowych, takich jak Farmer i nSIU służących do obsługi ubezpieczeń oraz świadczeń rolników i członków ich rodzin. Poprzez jednolity interfejs użytkownika w postaci Portalu dla Pracowników KRUS, zapewnia również bezpieczną wymianę danych z instytucjami zewnętrznymi, takimi jak ZUS (np. w zakresie e-zwolnień lekarskich), NFZ, ARiMR, MRPiPS oraz Centrami Rehabilitacji Rolników. Natomiast centralny komponent Zarządzania Tożsamością dba o kontrolę i bezpieczeństwo dostępu do ZSI.

Projekt będzie realizowany przez Asseco Data Systems we współpracy z Asseco Cloud, spółką, która w Grupie Asseco zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i obsługą rozwiązań chmurowych. W projekcie realizowanym dla KRUS będzie odpowiedzialna przede wszystkim za zarządzanie i bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznejmówi Lech Szczuka, Prezes Zarządu Asseco Cloud

System Worlflow funkcjonuje w KRUS od 2011 r. i miesięcznie obsługuje ponad 50 mln wywołań ze strony użytkowników. Asseco Data Systems oprócz utrzymania produkcyjnego systemu zapewnia również wsparcie techniczne oraz wsparcie użytkowników końcowych.