Asseco partnerem Security Case Study

18/9/2020

SCS

Postępująca cyfryzacja niesie ze sobą wiele korzyści, ale również zagrożeń przede wszystkim w obszarze cyberbezpieczeństwa. M.in. o tym, jak zabezpieczyć dane i zachować ich pełną poufność opowiedział Paweł Rolski, Administrator Cloud Data Center. Z kolei na temat bezpieczeństwa procesów #paperless wypowiedział się Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych. Eksperci Asseco Data Systems byli jednymi z prelegentów tegorocznej edycji Security Case Study, która odbyła się online w dniach 10-11 września.


Poczta elektroniczna jest jednym z podstawowych kanałów komunikacji, stąd tak istotne są kwestie bezpieczeństwa
i poufność przesyłanej korespondencji. Ideą bezpiecznej poczty jest możliwość potwierdzenia tożsamości nadawcy wiadomości, szyfrowanie korespondencji imiennym certyfikatem oraz pakiet zabezpieczeń działających na poziomie administracyjnym, które chronią przed otrzymywaniem niechcianej korespondencji, czy weryfikują zawartość załączników pod względem słów lub fraz, mogących mieć szczególne znaczenie, np. dotyczących danych osobowych.

Zabezpieczenie poczty e-mail oraz możliwość automatycznego zarządzania mechanizmami bezpieczeństwa od strony administracyjnej to aktualnie potrzeba, którą dostrzegają nie tylko instytucje publiczne, w których podpisywanie korespondencji jest zasadniczym wymogiem formalnym, ale także firmy i organizacje, gdzie elektronicznie przesyłane są informacje wrażliwe czy strategicznie istotne – powiedział Paweł Rolski, Administrator Cloud & Data Center, Asseco Data Systems. Właśnie dlatego stworzyliśmy usługę Bezpiecznej Poczty, która pozwala zarządzać imiennymi certyfikatami bezpieczeństwa oraz automatyzuje ich obsługę dzięki integracji z pakietem Microsoft Office 365 – dodał.

Z kolei paperless był zagadnieniem poruszonym przez Artura Miękinę, który opowiedział o bezpieczeństwie tych procesów . Ekspert przypomniał, że paperless należy rozumieć jako mix działań pozwalający na pełną rezygnację z papieru przy jednoczesnym budowaniu bezpiecznych procesów cyfrowych z zachowaniem dowodów prawnych. Pozwala to ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować koszty związane z papierowym obiegiem dokumentów, które w skali roku mogą sięgać nawet setek tysięcy złotych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo tych procesów, trzeba na nie spojrzeć przez pryzmat różnych płaszczyzn: bezpieczeństwa sprzętowego w rozumieniu urządzeń będących nośnikiem procesu, jak i oprogramowania; bezpieczeństwa prawnego oraz bezpieczeństwa usługi.

Dynamiczny rozwój rynku cyfrowego wymusza eliminację papieru w obrocie prawnym, a usługi zaufania, w tym podpis elektroniczny (kwalifikowany i biometryczny) gwarantują wysokie bezpieczeństwo elektronicznego obrotu dokumentów – powiedział Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems. Wykorzystanie danych biometrycznych oraz mechanizmy szyfrowania zwiększają wielokrotnie poziom bezpieczeństwa podpisywanych dokumentów, w porównaniu z papierowym procesem – dodał.

Organizatorem Security Case Study była Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. W wydarzeniu wzięli udział menadżerowie działów bezpieczeństwa IT oraz specjaliści z tego obszaru. Asseco było partnerem wydarzenia.

Więcej informacji na centrumdanych.assecods.pl/ oraz www.certum.pl/pl/