Asseco rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

18/1/2021

adsik

Asseco Data Systems oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie podpisali porozumienieo współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej, badawczej oraz organizacyjnej. Umowa obejmie zarówno sferę naukową, przedsięwzięcia informatyczne, jak i organizację staży zawodowych. Porozumienie zawarte między Asseco Data Systems, a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie przewiduje m.in. organizację praktyk, staży studenckich, absolwenckich oraz współpracę naukową w zakresie realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich w obszarze informatyki. Asseco Data Systems będzie również zaangażowane w realizację programu stypendialnego dla studentów oraz doktorantów.

Zaplanowane jest także realizowanie wspólnych projektów naukowychi informatycznych w oparciu o środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.„Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest otwarty na współpracę z biznesem. W tak dynamicznie zmieniającym się świecie, co niezwykle mocno pokazał ostatni rok, musimy szukać nowych możliwości rozwoju dla naszych studentów. Branża informatyczna to najszybciej rozwijająca się gałąź gospodarki, a jednocześnie najbardziej stabilna. Jest to bardzo ważne w czasach tak dużej zmienności na rynku pracy. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych obecnych i przyszłych studentów, poszukujemy partnerów wśród największych firm informatycznych. Liczymy, że dzięki współpracy z Asseco nasi studenci będą jeszcze lepiej przygotowani do podjęcia pracy” – powiedział Prorektor ds. Projektów i Współpracy prof. UEK dr hab. Piotr Buła.

Współpraca między Asseco Data Systems a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie ma również dotyczyć przedsięwzięć promujących informatykę, takich jak udział w konkursach czy szkoleniach.„Uczelnie dostrzegają potrzebę współpracy ze światem biznesu, a pandemia tylko tę potrzebę wzmocniła. Bardzo się cieszę, że zaufała nam kolejna, prestiżowa uczelnia. Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie to nowe możliwości działalności naukowo-dydaktycznej wykorzystującej innowacyjne technologie. Dodatkowo studenci, którzy już za chwilę będą kadrą pracowników zasilającą polskie firmy, będą mieli szansę odbyć staże i praktyki pod okiem ekspertów,  a zdobyte doświadczenie zaowocuje podczas ich dalszej drogi zawodowej” – dodała Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Asseco Data Systems, Katarzyna Skowrońska.

Porozumienie o współpracy między Asseco Data Systems, a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie podpisał Prorektor ds. Projektów i Współpracy prof. UEK dr hab. Piotr Buła oraz Grzegorz Pytkowski, Pełnomocnik ds. Edukacji z Pionu Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji, Asseco Data Systems.