Asseco wdrożyło Elektroniczny Nośnik Trwały w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

18/6/2021

bsl ads

Asseco scyfryzowało proces masowej wysyłki korespondencji w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie. Wdrożone rozwiązanie spełnia wymóg wykorzystania trwałego nośnika, którym objęte są instytucje finansowe. Dzięki niemu bank może teraz dostarczać swoim klientom dokumenty informacyjne, takie jak aktualizacje Regulaminów Kredytowych czy Taryfy Opłat i Prowizji w formie elektronicznej. System współpracuje ze Wspólną Platformą Informatyczną (WPI).

Celem banku była digitalizacja procesu wysyłki dokumentów do swoich klientów z zachowaniem wymogu wykorzystania nośnika trwałego, który je zabezpiecza i zapewnia, że nie zostaną w nich wprowadzone żadne modyfikacje. Gwarantem ich nienaruszalności jest Asseco Data Systems, które posiada status Zaufanej Trzeciej Strony.Asseco Data Systems w ramach współpracy zapewnia kompleksową obsługę dokumentów elektronicznych kierowanych do klientów banku. Firma wdrożyła w Lubaczowie przechowywanie dokumentów opatrzonych elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną w zewnętrznym wobec banku archiwum. Ponadto dokumenty publikowane przez bank są przechowywane na serwerach dostawcy, co oznacza, że instytucja finansowa po ich opublikowaniu nie może wprowadzić w nich żadnych zmian. Dodatkowo uruchomiony został portal dedykowany do udostępniania dokumentów w usłudze elektronicznego nośnika trwałego.

Naszym zadaniem było zapewnienie rozwiązania spełniającego wymogi trwałego nośnika, które jednocześnie będzie optymalne kosztowo oraz operacyjnie i będzie uwzględniało indywidualne potrzeby banku – powiedział Piotr Mazur, Dyrektor Pionu Komunikacji Masowej, Asseco Data Systems. Ponadto Bank Spółdzielczy w Lubaczowie jest jedną z pierwszych instytucji, która korzysta ze Wspólnej Platformy Informatycznej – kompleksowego rozwiązania Asseco oferowanego w modelu SaaS, z którego dzięki standaryzacji procesów i uwspólnieniu usług, może korzystać wiele banków. Istotne było więc, aby system wdrożony przez nas w ramach usługi – Elektroniczny Nośnik Trwały był zintegrowany z WPI i obsługiwał dokumenty transakcyjne generowane przy użyciu tej platformy – dodał.

Cyfryzacja procesu komunikacji masowej umożliwiła jego automatyzację i ograniczyła o 80 proc. wysyłkę korespondencji w formie papierowej. Przekłada się to na redukcję kosztów operacyjnych banku, zwiększenie jakości obsługi klientów oraz podniesienie poziomu e-bezpieczeństwa.

Szukaliśmy rozwiązania, które z jednej strony zapewni nam bezpieczną obsługę e-dokumentów, a z drugiej spełni wymogi nośnika trwałego. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zaufanego partnera i dostawcę usług – Asseco Data Systems. Wdrożenie Elektronicznego Nośnika Trwałego to dla nas przede wszystkim wymierne korzyści, dzięki możliwości redukcji kosztów związanych z obsługą dokumentów „papierowych”, ale także stworzenie nowego standardu w komunikacji z naszymi klientami – powiedział Paweł Kapel, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.