Asseco z innowacyjną usługą kwalifikowanej konserwacji e-dokumentów

8/4/2021

560x240

Asseco Data Systems, jako pierwsza firma w Polsce, zintegrowało usługę kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego z nowo audytowaną usługą kwalifikowanej konserwacji. Umożliwi to klientom dodatkowe zabezpieczenie podpisanych i opieczętowanych dokumentów elektronicznych w długim okresie z dostosowaniem do wymogów formalno-prawnych. Jednocześnie usługa konserwacji gwarantuje utrzymanie i stałą aktualizację algorytmów kryptograficznych w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Podpis elektroniczny, w odróżnieniu od sygnowania odręcznego, nie jest bezterminowy. Najczęścieje-dokumenty podpisywane są i weryfikowane w czasie ważności kwalifikowanego certyfikatu. Niekiedy jednak dokument został podpisany elektronicznie, ale do momentu weryfikacji, jego certyfikat, za pomocą którego został złożony podpis wygasł, co powoduje, że sprawdzenie zgodności okazuje się niemożliwe. Aby tego uniknąć, stosuje się kwalifikowaną konserwację e-dokumentów, dzięki której certyfikaty są cyklicznie aktualizowane i przedłużają wiarygodność e-podpisu.Kwalifikowane usługi walidacji i konserwacji to uzupełnienie całego cyklu życia dokumentu elektronicznego, rozpoczynającego się od momentu złożenia e-podpisu po archiwizację w długim czasie z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa. Odpowiedzialność i skutki prawne przejmuje Asseco Data Systems, które podlega cyklicznym, zewnętrznym audytom gwarantując tym samym, że w przypadku utraty „siły” stosowanych algorytmów kryptograficznych, nastąpi ich aktualizacja z wykorzystaniem nowszych, silniejszych technik.

„Poszerzenie naszej oferty o tak innowacyjną usługę, jaką jest kwalifikowana konserwacjae-dokumentów, to odpowiedź na pojawiające się potrzeby. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które coraz szerzej są praktykowane na zachodzie, daje naszym klientom możliwość korzystania z pełni dostępnych usług zaufania u jednego dostawcy. Kwalifikowana konserwacja zapewnia w długim okresie autentyczność i prawną ważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego powiązanego z konkretną treścią dokumentu. Zabezpiecza dowody kwalifikowanej walidacji i integralność podpisanej treści zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i poprzez podniesienie poziomu zabezpieczenia kryptograficznego. Z technicznego punktu widzenia polega to na znakowaniu czasem zebranych wcześniej dowodów z czynności kwalifikowanej walidacji, która jest krokiem poprzedzającym konserwację” – podkreśla Marcin Szulga, Dyrektor Działu R&D w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems

Asseco Data Systems, jako pierwszy i jedyny w Polsce dostawca usług zaufania, przeszedł audyt zgodności eIDAS na usługę kwalifikowanej konserwacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Jest to audyt cykliczny, dzięki czemu wydany certyfikat poświadcza poziom cyberbezpieczeństwa, który musi być aktualny i dostosowywany do najnowszych wymogów. Na mocy art. 34 rozporządzenia eIDAS usługi zaufania może świadczyć jedynie dostawca, który stosuje procedury i technologie umożliwiające przedłużenie wiarygodności kwalifikowanego podpisu elektronicznego poza jego techniczny okres ważności.